[tillbaks]

Läs mer om decemberdagarna år 1865

melodin i midi format 

Sohlman står så glad och stöter

Skriven för Stockholmsbanketten den 21 December 1865.

melodin av C.M. Bellman.
Epistel nr 3 - Till en och var av systrarna, men enkannerligen till Ulla Winblad.
(Fader Berg i hornet stöter;...)
 

tut tutitutitut (Valthorn)

Sohlman står så glad och stöter
I en barntrumpet så söter,
Lindström han går i dans.

tut tutitutitut (Valthorn)

Herr Walldén han står och gapar,
När som Talis Qualis skrapar
Posthornets mässingsglans.
Hurra! Se, Blanchen dansar!
Vår Carlén sin haka ansar,
Går som en komet och svansar,
Se Carlén
Se Carlén
Vid sol och stjärnors sken!

tut tutitutitut (Valthorn)

Ut med ringen! Stora ronden!
Alla gamla fyra stånden
Valsa för hin i våld.

tut tutitutitut (Valthorn)

Döden på sin kista hamrar,
Folket bor i tvenne kamrar,
Självskrivenhet är såld.
Hurra! av fröjd vi glöda,
Alla sorger äro döda,
Glädje är och blir vår föda!
Skön och rar
Skön och rar
I hela åtta dar!
 

Träsnitt i Illustrerad Tidning december 1865. Folksamling utanför Riddarhuset den 7 december 1865. Borgarklassens politiska ommöblering på det politiska området med ett avskaffande av ståndsriksdagen samt införande av ett tvåkammarsystem, alltjämt med starkt graderad rösträtt efter inkomst och förmögenhet. När adeln behandlade frågan den 7 december 1865, stod folkmassan utanför Riddarhuset och hälsade beslutet med jubel.

[tillbaks] | [topp]