[text- diktarkivet] | [tillbaks index] | [Den svenska teatern]
[Spektakelhataren]
[Valerius vårvisa]
[Så vitt möjligt är]

JOHAN DAVID VALERIUS (1776-1852)

Den svenska teatern

J.D. Valerius spektakelhataren

[topp]

Såsom sjuklig, förlegad och till på köpet spektakelhatare, saknar jag både skicklighet och lust att erinra allmänheten om min redan glömda tillvaro. Och i sanning Tit. teater skulle knappast kunna öppnas under sämre auspicier, än med en prolog av den, om ej svagaste, åtminstone mest urmodiga bland svenska författare, numera dessutom så främmande för scenen att han på de sista åren blott sett en enda representation, och sådant icke utan fara att insomna.

J.D. Valerius´svar till Anders Lindebergs förfrågan om en av J.D. Valerius skriven prolog inför öppnandet av Nya Teatern, 1842.

Valerius hade dock själv i sin ungdom beträtt scenens tiljor men utan framgång, vilket måhända var anledningen till "spektakelhatet"

Kanslirådet Valerius var en av de aderton i Svenska akademien

[topp]

melodin i midi format

Valerius vårvisa

text: J. D. Valerius (1776-1852)
musik: W. A. Mozart (1756-1791)

Kom, sköna Maj, och blicka
med milda ögon ner!
Jag är en liten flicka,
som dansar blott och ler.
Det är för sött om våren
att under lek och ras
strö blommor uti håren
och sätta löv i glas.

Se, böljan, rörd av västan
och stora drivan smält,
och rågen broddas nästan
på pappas åkerfält.
På gål´n ä´ stora pussar,
dit Kalle går ibland
och bygger rara slussar
och fästningar av sand.

Snart kommer liten ärla
och säger: "det är vår"!
Och daggens silverpärla
i sippan sköte står.
Bror Kalle, ack, hur roligt
att vid en aftonstund,
gå hand i hand förtroligt
omkring i gröna lund.

Så skall jag ta min huva,
slå under hakan knut
och leka hök och duva
och sista paret ut.
Så tar jag boll´n i barmen,
jag smyger fram med den
och bränner Karl på armen
och kysser honom se´n.

Nog händer det att kjolen
blir litet våt i dyn,
att kinden steks av solen
och blåsten skämmer hyn.
Men mamma aldrig räknar
så strängt med sin Sofi;
vad gör mig några fräknar,
blott jag är glad och fri?

[topp]

Så vitt möjligt är

(Moralisk betraktelse)
text: J. D. Valerius (1776-1852)
Den galne lovar blint och dårligt
På det omöjliga han svär;
Den vise lovar blott villkorligt
Och säger: Så vitt möjligt är.
Se flickan, som ännu bevarar
Den skatt, hon mot sin vilja bär;
Då Mamma käxar: Räds för karlar!
Hon stammar: Så vitt möjligt är.
Hon snart sin sköna hand skall giva
Och maken frågar, öm och kär:
Vill du mig evigt trogen bliva?
Hon viskar: Så vitt möjligt är.
Jag tycker ej om undanflykter.
Men tillspör någon mig så här:
Vill du i morgon bliva nykter?
Jag svarar: Så vitt möjligt är.
Jag dricker tyst och finner löjligt
Att hålla tal, då man förtär;
Jag slösar vin, så vitt som möjligt
Och ord så litet möjligt är.
I store talare! betänken
Chikanens vådliga begär,
Och sitten stilla kvar på bänken
Och tigen ... så vitt möjligt är.
Och då I föreskriven lagar,
Tron vad erfarenheten lär:
Att den som gör vad han behagar,
Han gör det så vitt möjligt är.
Skall man ej höra upp att strida
Om ingenting, med stort besvär.
Här blir ej svaret mer: Så vida,
Men simpelt: det ej möjligt är.
Men säg: den där expeditionen
Han var ju ställd på ungefär?
Var det ej trots mot opinionen
Att skriva: så vitt möjligt är.
Strax hördes Holofernes ryta
Och Jakob dundrande, så här:
Man måste först med saken skryta:
Min mening se´n, om möjligt är.
Herr Michel sade: det är tokigt
Att det är slätt, som brokigt är.
Herr Jakob skrek: allt slätt är brokigt;
Och hopen skrek: de möjligt är.
Om riksda´n räcker emot våren
Och Jakob dör - Snack, käre Per!
Fast Jakob dör, nog bräka fåren
Ändå så länge möjligt är.

[topp]
[text- diktarkivet] | [tillbaks index]
[Den svenska teatern]