[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 dec 5

melodin i midi format
Bilden: Lenin och Ture Nerman i Stockholm 13 april 1917

Ture Nerman(1886-1969)
Poet, riksdagsman, tidningsman, opinionsbildare.
Mitt förhållande till skalden.
Jag drogs med av 68-vågen och blev politiskt aktiv. Min talang låg dock inte på det rent politiska - jag intresserade mest av att studera historien. På biblioteket, där jag tillbringade loven (och i dag semestern) läste jag ofta SVENSK ARBETARRÖRELSE 100 ÅR Huvudredaktör Ture Nerman. Kring Ture Nermans namn har alltid stått strid. Inget undantag de sista levnadsåren. Ture Nerman stod då långt ut på högerkanten i Vietnamkrigets skugga. Men jag högaktade skalden, jag beundrade skalden, Ture Nerman, främst för hans stora insatser att lyfta fram arbetarrörelsens hjältar i bokform; Joe Hill, Karolus, akademikerna i svensk arbetarrörelse. Ture Nerman hade efterföljare i Erik Lindorm, Gunnar Gunnarsson och Hans Haste. Och jag vill med detta medium, hemsidan, gå i samma fotspår. För många i den äldre generationen är Ture Nerman mest betydelsefulla insats kring tidningen TROTS ALLT under andra världskriget. Och han mötte Lenin...

----- [tillbaks] -----

melodin i midi format

Soldatsång

melodi: Den tappre Landsoldat
text: Ture Nerman
(1915)

Det brinner över jord.
Ur söder och ur nord
står skriet  högt mot himmelen av fasor och av mord.
Vem vänder väl igen
till barn och hjärtevän
från äng och flod som druckit blod av millioner män?
Men mitt ur våldets hopar
vad höjes där för ljud?
Vem är det väl som ropar
den nya dagens bud?
Kamrater, hörde ni
vår lösen: myteri!
Hurra! Hurra! Hurra!

Först binder man i band
vår tanke och vår hand
och skickar oss att mörda sen för kung och fosterland,
att offra liv och lem
för kära och för hem ... ?
Åhnej, för guld åt ockrarna och för att göda dem!
För räntor och kuponger
man hetsar oss till mord
och rusar oss med sånger
om hem och fosterjord.
Kamrater, vad ska bli
vårt svar? Jo, myteri!
Hurra! Hurra! Hurra!

Se morgonen är när
för frihetsfrontens här!
Det jäser runt arméerna bland männen med gevär.
Och snabb från stat till stat
går vår revelj: Kamrat,
vänd vapnen opp mot herrarna som sådde död och hat!
Det är ju samma dårar
som tände krigets brand,
det är ju samma tårar
och blod i alla land.
Kamrater, kom, stäm i
runt jorden: Myteri!
Hurra! Hurra! Hurra!

Ja, nu är timman full.
Ur skyttegravens mull
stig opp, soldat från alla land, och slå din herre kull!
Slit borgfredsskammens band
och räck din starka hand
för hemmens skull åt bröderna av Folkens fosterland!
Mot Mammons potentater
framåt i sluten kamp,
ni frihetens soldater
i tusenfotat tramp!
Vi kämpar världen fri
i enat myteri!
Hurra! Hurra! Hurra!

[tillbaks] | [topp] | [text start]