[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 mars 5
melodin i midi format

Den första valvisan.

tillägnad den borgerliga samlingen.
1932

text: Per Albin Hansson
melodi: På blomsterklädd kulle ...
(Hjalmar och Hulda)
 

På högtalarbilen stod Lindman och kvad
om tullar och militarism
och Kullenbergstorparn stod bredvid och bad:
oss skydde för socialism!
Och Ekman sa´ amen
och Kilbom sa´ ja, men ...
men alla de små bolsjevikiska lammen
de kilade ivrigt till samlingens stöd,
de ville så gärna se sossarnas död!

Och Järte han sa´: den ej arbete har
han skall icke heller ha bröd,
blott arbetarlönen så riklig ej var
vi skulle ej ha någon nöd.
Och Carlström sa amen,
Sam Larsson sa´ ja, men ...
men alla de små bolsjevikiska lammen
de kilade ivrigt till samlingens stöd,
de ville så gärna se sossarnas död!

Från Anderslöv hördes en storbondes stön:
betänk dock patronernas ve,
nog riksdagen bör av stationskarlens lön
ett par hundra kronor oss ge!
Och Trygger sa´ amen
och Nerman sa´ ja, men ...
men alla de små bolsjevikiska lammen
de kilade ivrigt till samlingens stöd,
de ville så gärna se sossarnas död!

På nytt talte Lindman, så gammal och vis:
mot svältande massornas rop
vi sätta vår lit till en större polis
och Munckens beväpnade hop!
Forsell glatt sjöng amen,
nu Ekman sa´ ja, men ...
men alla de små bolsjevikiska lammen
de kilade ivrigt till samlingens stöd,
de ville så gärna se sossarnas död!

Frisinnade, höger och bondeförbund
så drogo mot sossarna ut,
med krigsropen skallande ur varje mund
och "samhällets främst" på sin klut.
I korus sjöngs amen,
blott libben sa´ ja men ...
och alla de små bolsjevikiska lammen
de kilade med under sovjetens duk
ty nu skulle sossarnas säkert få stuk.

Men arbetets folk inför samlingens glam
till motstånd man samla sig ser
och rycka i massor till valurnan fram,
att samlingens anlopp slå ner.
Ett sorgesamt amen,
ett kvidande ja, men ...
då hörs från de små bolsjevikiska lammen,
som glädjas vid tanken på sossarnas död,
men gråta så bittert vid valseger röd.

signaturen Moses - Folkbladet, 10 juli 1932
(Moses = P. A. Hansson,
statsminister samma år fram till sin död 1946.
Dock med ett avbrott sommarmånaderna 1936)

[tillbaks]
[topp]
[text start]