[hem]
[Skånes musiksamling]
Ack libertas, du ädla ting
Ack ve, ack ve, min jämmer stor
Ack, hör du lille Erik
Alfred och Anna
Arrestvisa från Pinan
Arrestvisan
Ask - visa
Asks visa
Barna Mordet
Barnamorden i Hälsingborg
Bredshultavisan
De fruwer di sidder paa Lindholms huss
De tre detektivpoliser
Den beryktade Vetlandabarbaren
Den dödsdömdes avskedssång
Den fågnes klagan
Den försvarslösa
Den oskyldige fången
Där tjänte en flicka i Väksjö i två år
Ebbe Skammelsson
En alldeles ny visa om det förfärliga Veberödsdramat
En anan wise
En brottsling som mig
En Gamal w˙sa om
En liten visa jag nu vill
En liten visa jag ämnar sjunga
En mycket uppbyggelig och hjärterörande
En ny visa
En sjömanssång
En sorglig visa
En sorglig visa om den olyckliga danska flickan Dagmar Kofed...
En sång om de upprörande barnskandalerna i Malmö
En visa jag nu sjunga vill
Fru Humberts bedrägerier.
Fröken Fägerskölds klagosång
Fången
Fångens Klagan
Fångens visa, 1885
Fägersköldska dramat
Förlåt att jag nu sjunga vill en sång
Gumman, som inte var rädd
Gyllenhjelm
Gåtahultsdramat
Hr Axell han lockar sin S˙ster i fiohl
Husaren Lantz
Hustrumordet i Vanneberga
Här inom gallret i mörka kvällen
Hör du stackars Eric
I ett uselt näste invid vägen
Jag gick mig neder till
Jag gick mig neder till källaren
Jag sjunga vill en liten enkel sång
Jag är en fattig fånge
Jag önskar all världen och kloster vore bränd
Jeg skylder ingen för min död
Jeg skylder ingen för min död
Johanneshus,det stället är känt från ort till ort
Johannishus-mördaren
Knappt till gömda minnen Nordlunds brott fått gå
Kung Gustaf försvann
Källamordet, Juldagen 1884
Känner du den mannen
Kärleksdramat på öland
Lyckliga familjen
Löderupsdramat
Martyren
Min Gud du mig benåde
Mordet på fru Emma Levin
Mordet på Svenskan i Monte Carlo
Mordlunds liv som barn och man
Mordlunds senaste mördarbragd
Mälaresjörövaren
Mördarevisan från Willie
Nackamordet
När kvällen stundar
O evighet, din längd mig fast förskräcker
Om det fasaväckand Hustrumordet i Yngsjö..
Om ett mord
Om jeg nu dör och falder ner
Postrånet i Skåne
Prästmordet i Runsten den 25 juli 1913
Prästmordet på öland
Ranild Jonsens endeligt
Rånmordet i Stockholm
Rånmordet på brefbärare Ohlsson
Röfvare-kaptenen-skomakaren i Köpenick,
Rövarepris
Skall jag sitta här nu i min ensliga bur
Skulle jag sörja då vore jag tokot
Slagesnäsvisan
Slägtregistret
Statt stilla du yngling
Till Prosten åstrands minne
Till Stockholm for.
Tjuvarnas konung
Tornfången
Uti en mörk och dyster cell
Varer nu glad mine fiender all
Vid Kungsholms strand där
Visa författad av en fånge
Visa om postrånet emellan Staffanstorp och Djurslöv i Skåne den 18 mars anno 1907
Visperdalen
Wolkoffs kärleksdrama på öland
Wolkoffsvisan
Vänd om
Ynglingen som stal kalken
Älvsborgsvisan
[hem]
[kåkvisor]