[Visornas hemsida] | [Blott en dag ett ögonblick i sänder]


[Sandellmuseet]
[...af L. S.] | [Lina Sandell i årtal] | [Länkar]

[topp] | [start]

Dagens Lina Sandell inga fler uppdateringar
jul 20
jul 19
jul 18
jul 17
jul 16
jul 15
jul 14
jul 13
jul 12
jul 11
jul 10
jul  9
jul  8
jun 27
jun 26
jun 25
jun 24
jun 23
jun 20
jun 18
jun 17
jun 12
jun 11
jun 10
jun  9
jun  8
jun  7
jun  6
jun  5
jun  4
jun  3
jun  2
jun  1
maj 31
maj 30
maj 29
maj 28
maj 27
maj 26
maj 25
maj 24
maj 23
maj 22
maj 21
maj 20
maj 19
maj 18
maj 17
maj 16
maj 15
maj 14
maj 13
maj 12
maj 11
maj 10
maj  9
maj  8
maj  7
maj  6
maj  5
maj  4
maj  3
maj  2
maj  1
apr 30
apr 29
apr 28
apr 27
apr 26
apr 25
apr 24
apr 23
apr 22
apr 21
apr 20
apr 19
apr 18
apr 17
apr 16
apr 15
apr 14
apr 13
apr 12
apr 11
apr 10
apr  9
apr  8
apr  7
apr  6
apr  5
apr  4
apr  3
apr  2
apr  1
mar 31
mar 30
mar 29
mar 28
mar 27
mar 26
mar 25
mar 24
mar 23
mar 22
mar 21
mar 20
mar 19
mar 18
mar 17
mar 16
mar 15
mar 14
mar 13
mar 12
mar 11
mar 10
mar  9
mar  8
mar  7
mar  6
mar  5
mar  4
mar  3
mar  2
mar  1
feb 28
feb 27
feb 26
feb 25
feb 24
feb 23
feb 22
feb 21
feb 20
feb 19
feb 18
feb 17
feb 16
feb 15
feb 14
feb 13
feb 12
feb 11
feb 10
feb  9
feb  8
feb  7
feb  6
feb  5
feb  4
feb  3
feb  2
feb  1
Stadsvandringen (26 juli) Station 12
Stadsvandringen (26 juli) Station 11
Stadsvandringen (26 juli) Station 10
Stadsvandringen (26 juli) Station 9
Stadsvandringen (26 juli) Station 8
Stadsvandringen (26 juli) Station 7
Stadsvandringen (26 juli) Station 6
Stadsvandringen (26 juli) Station 5
Stadsvandringen (26 juli) Station 4
Stadsvandringen (26 juli) Station 3
Stadsvandringen (26 juli) Station 2
Stadsvandringen (26 juli) Station 1
Stadsvandringen (26 juli) Start
Herre samla oss nu alla
Lina Sandell-veckan i Stockholm, 21-27 juli
Abide with me
Blott en dag på estniska
scener och sånger ur Lina Sandells liv
As The Deer
Se bladen falla
O Store Gud
L. S. och barntidningarna
Tankar wid ett åskwäder
22/6 skal Lina Sandell ha sin "egen" konsert
Will the Circle Be Unbroken?
Var är de kristnas fosterland?
Tag ingenting undan
Blott en dag på Esperanto
The Wesleys and Their Times
Mormors hem
Med Gud och hans vänskap
Put your hand in the hand
Guds kärlek är som stranden och som gräset
The Sunday School Brigade
På åtta dygns vatten och bröd...
Kvinnligt, Manligt, Mänskligt
Ett träd berättar
Resurrection Morning
O hur mången i världen förglömmer
Ondt rykte och godt rykte
Vekkelsesbevegelsen
Kristi Förklarings Dag
Ingen er så tryg i fare
Day by Day
Min framtidsdag är ljus och lång
Vi sjunger med Lina Sandell
Gör det lilla du kan
Medan allting ler och blommar
No livnar det i lundar
Gyllne fält för vinden vaja
Uti ungdomens lyckliga tid
Jesus älskar alla barnen
Läsarsånger 18-20 juli 2003
Barnvisan i Sverige
Små, små vattendroppar
Blott en dag
Tryggare kan ingen vara
Herre med kraft ifrån höjden bekläd mig
Jag är en gäst och främling
Lev för Jesus
Är det sant att Jesus är min broder
En liten stund med Jesus
Låt mig börja med dig
Herre, låt ingenting binda de vingar
Jesus kär var mig när
Tillkomme ditt rike
Jesus för världen givit sitt liv
Hemland där ingen gråter
Bred dina vida vingar
Tack för ditt nådesord
Jag kan icke räkna dem alla
Du ömma fadershjärta
Om han komme i dag
O härliga dag
Little drops of water
Han leder mig
Jesus jag funnit
Pärleporten
I Himmelen i Himmelen
Närmre, ja, närmre
Så tag nu mina händer
Låt de mindre ljusen brinna
Jenny Lind
Kärlek från vår Gud
Även mig
Närmare, Gud till dig
Ahnfelt och L.S. (Lina Sandell)
Sackeus
Oscar Ahnfelt and his Spiritual songs
Rosenius och kyrkan
De landsförvista
Tryggare kan ingen vara på engelska
De tio jungfrurna
There’s a wideness in God’s mercy
Den girige mannen
Svarta Sarah
Vilken vän vi ha i Jesus!
Är du glad, av hjärtat nöjd?
Uti bibeln finns en skatt
Edra namn i himlen äro skrivna
Jesus dig vi nu åkalla
Nittionio
En liten tid
Morgon mellan fjällen
Marias Enmansorkester har tystnat
inre missionen
Läseriet
Vi sjunger Lina Sandell - Stockholm
Tag det namnet Jesus med dig
Jag vet en port
Betlehemskyrkan
Skynda till Jesus
När Guds röst till välkomst ljuder
Fredrika Bremer
kritiken av den nya psalmboken [1819 års]
På höga himlen tindra
O jag ville vara en Herrens fri...
Klippa du som brast för mig
I Köpenhamn såg jag en större opera...
Jag är en främling, jag är en pilgrim
Rude Glantz hedrar Lina Sandell
Lina Sandell i Amerika
lotten faller vart Herren vill
Ensamheten
Arbetarens Vän
Stadsmissionen
När jag uppvaknar till en ny dag
Nu segrar alla trognas hopp
Gud som haver barnen kär
Den Gamla Asken
Guds Kärleksflod
Zacharias Topelius
Kom, kom kom, ty allt är redo
Låt mig få höra om Jesus
Ingenting för mig att göra
Andrew L. Skoog översatte Blott en dag
Mose och Lamsens Wisor
Flickan i trädet
En aftonbön
Hjärtan, enigt sammanslutna
Nicolaus Ludwig von Zinzendorf
My Jesus, I Love Thee
Veckans sång
rådet att taga Berg till äkta
de enda som få dikta blir O. Berg, med fru.
Lever du?
låt din lilla kyckling få gömma sig i dig!
Kunama
Lyft mig högre, lyft mig högre
Sol sjunker ner
Skvaller
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
häfte om 8 sånger med Lina Sandell, SATB-kör


[innehåll] | [nästa]

2003-jul-20
Stadsvandring i Lina Sandells fotspår, lördag 26 juli.
Station 12. Solna kyrkogård


Lina och Oscar Bergs gravplats hittar man i närheten
av Solna kyrka. Kvarter 13 nummer 659.
Om man går till fots från Drottninggatan (station 11):
Drottninggatan rakt fram
vänster Barnhusgatan
Torsgatan, från Norra bantorget till Solnabron
Solnabron
Solnavägen
höger Karolinskavägen, en kort bit
vänster Prostvägen
framme vid Solna kyrka

Det är en lång promenad men man kan åka
tunnelbana till Solna - byte till buss
tunnelbana Sankt Eriksplan byte till buss: 3 eller 507.

Immanuelskyrkan - se länk - har en kopia av statyn föreställande
Lina Sandell. Men kan endast ses när kyrkan är öppen.
Betlehemskyrkan finns numera på Luntmakargatan. Se länk.
EFS - Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen är Lina Sandells tillhörighet.
Betlehemskyrkan är Lina Sandells kyrka.
Länk till: Immanuelskyrkan
Länk till: Betlehemskyrkan
Länk till: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen

[innehåll] | [nästa]

2003-jul-19
Stadsvandring i Lina Sandells fotspår, lördag 26 juli.
Station 11. Drottninggatan 82

Detta hem är så vackert, så trevligt och
dessutom så utomordentligt bekvämt,
att jag tycker att ingen av mina bekanta
i Stockholm bor så väl. Guds gåva är det!
Här är vidsträckt utsikt, och på den rymliga
gården äro tvenne höga popplar med
sittplatser under. Det ser nästan lantligt ut.

Som nygifta flyttade paret Berg, 1867, in på
tredje våningen i det Warodellska huset.

[innehåll] | [nästa]

2003-jul-18
Stadsvandring i Lina Sandells fotspår, lördag 26 juli.
Station 10. Hötorgskraporna. Platsen för Betlehemskyrkan.
Här predikade Rosenius
melodin i midi format

Var jag går, i skogar, berg och dalar.


text: Carl Olof Rosenius
musik: okänd kompositör

Var jag går, i skogar, berg och dalar,
Följer mig en vän, jag hör hans röst.
Väl osynlig är han, men han talar,
Talar stundom varning, stundom tröst.
Det är Herden god. Väl var han döder,
Men han lever i all evighet.
Sina får han följer, vårdar, föder
Med osäglig trofasthet,
Sina får han följer, vårdar, föder
Med osäglig trofasthet,

Allt vad vi till evig tid behöva,
Allt för evigt ha vi i vår vän.
Allt som här vårt hjärta kan bedröva,
Känner han och hjälper det igen.
Väl försvinner ofta vännen kära,
Men han sade själv: En liten tid,
Sen en tid igen, och jag är nära,
Då blir åter fröjd och frid.
Sen en tid igen, och jag är nära,
Då blir åter fröjd och frid.

När på Tomas segerfursten tänker,
Där han full av sorg och otro går,
Skyndar han och nåden honom skänker
Att få se och röra vid hans sår.
Tomas, rörd av Jesu hulda hjärta,
När han skåda får hans marterskrud,
Ropar i sin glädje och sin smärta:
O min Herre och min Gud!
Ropar i sin glädje och sin smärta:
O min Herre och min Gud!

Skänk ock mig, o Jesus, denna lycka,
Som fördriver otrons mörka kval.
Korsets bild i hjärtat värdes trycka
Till besegling av mitt nådeval.
Hulde herde, tänk därpå att fåren,
Samlade vid evangelii ljud,
Känna blott av rösten och av såren
Dig, sin Herre och sin Gud!
Känna blott av rösten och av såren
Dig, sin Herre och sin Gud!

Följ mig, huldaste, uppstungna hjärta,
På den väg jag genom öknen går.
Låt mig tro, i glädje och i smärta,
Finna vila städs vid dina sår.
Låt mig somna i ditt hulda sköte,
Låt mig uppstå, klädd uti din skrud,
Frälst och salig ropa vid ditt möte:
O min Herre och min Gud!
Frälst och salig ropa vid ditt möte:
O min Herre och min Gud![innehåll] | [nästa]

Stadsvandring i Lina Sandells fotspår, lördag 26 juli.
Station 9. Mäster Samuelsgatan 46
2003-jul-17 Jenny Lind (1820-1887) finansierade
utgivningen av Ahnfelts sånger
Midi: Dalpolska, sjungen av Jenny Lind Länk: Den Svenska Näktergalen
JENNY LIND (1820-1887) Länk: Museum of the City of San Francisco
Länk: The ballad of the Hans and Jenny
Länk: Jenny Lind Sang Under This Tree
Länk: Jenny Lind Soup
Länk: The Swedish Nightingale in America
Länk: Jenny Lind (svenska)
Länk: Jenny Lind Polka
Länk: Jenny Lind, CA, United States of America

[innehåll] | [nästa]

2003-jul-16
Stadsvandring i Lina Sandells fotspår, lördag 26 juli.
Station 8. Klara kyrka.


Morgonen därpå började våra vandringar. I Clara
kyrka där Franzén fordom predikat, vid Leopolds
och Bellmans grafvårdar, uppresta af Svenska
Akademien...
(På 1850-talet reste även Svenska Akademien en gravvård
över Anna Maria Lennngren)
Länk till: Franzén
Länk till: Bellmans visor
Länk till: Leopolds visa Per Enebom
Länk till: Anna Maria Lenngren

[innehåll] | [nästa]

2003-jul-15
Stadsvandring i Lina Sandells fotspår, lördag 26 juli.
Station 7. Riddarhuset.

Bland framstående dagar på sista tiden intager 7 december en utmärkt plats.

Jag hade fått en biljett till Riddarhuset och satt där hela dagen under den märkvärdiga diskussionen och voteringen om den nya representationsreformen samt fick åhöra de gripande talen å båda sidor.

En så spänd uppmärksamhet, ett mera koncentrerat intresse kan man knappt tänka sig. Det var underligt att se, huru flera allvarliga gråhårsmän under djup rörelse och under det tårarna rullade utför kinderna lade sitt ja eller nej i urnan.

Men då var det ock gott minnas, det "lotten faller vart Herren vill".
Länk till: Decemberdagarna 1865

[innehåll] | [nästa]

2003-jul-14
Stadsvandring i Lina Sandells fotspår, lördag 26 juli.
Station 6. Stora Nygatan.

Sommaren 1853 fick Lina göra sin första
färd till huvudstaden i sällskap med sin far,
som där skulle bevista ett större prästmöte.

Lina skriver:

Fartyget lade till vid Riddarholmen, och efter
att en lång stund hafva betraktat det hvimlande
lifvet på alla sidor gingo vi omsider land.

Det var då redan sent. Vi bodde på Stora Nygatan,
hotell Köpenhamn. Det var den första natten jag
hvilade i Stockholm!

Morgonen därpå började våra vandringar. I Clara
kyrka där Franzén fordom predikat, vid Leopolds
och Bellmans grafvårdar, uppresta af Svenska
Akademien...

[innehåll] | [nästa]

2003-jul-13
Stadsvandring i Lina Sandells fotspår, lördag 26 juli.
Station 5. Stockholms slott.

Syföreningen hos prinsessan Eugenie

Allt är så enkelt och hjärtligt, att man visst
icke tänker sig vara inom ett kungaslotts
murar. Sedan kaffe druckits och man samtalat
något litet, hålles en bibelstund af någon
lärare. Aftonen afslutas med bön och sång,
och det är rörande se prinsessans glädje och
tacksamhet mot Herren, som beredt en
sådan frihet, sedan hon under många år lefvat
så godt som fullkomligt isolerad.

Utom några få mera högt stående (i socialt
hänseende) är det några helt enkla fruar och
flickor som utgöra den lilla syföreningen och
jag är tacksam och glad att också få vara med.

[innehåll] | [nästa]

2003-jul-12
Stadsvandring i Lina Sandells fotspår, lördag 26 juli.
Station 4. Skeppsbron 28.


Ur brev 14 okt. 1877
Följande morgon flyttade vi till den nya bostad, som
Herren i sin nåd beredt oss.

Emellertid har Herren genast vid vårt inträde i detta
nya vackra härbärge kommit med allvarlig påminnelse
om ovaraktigheten däraf, i det min käre Oscar alltsedan
första dagen varit sjuk...

Min lifligaste deltagande ha vi följt underrättelserna från
Göteborg. Den käre farbror Wieselgrens minne är för mig
förenadt med så mycket från min älskade faders lif, att
detta dödsbud djupt gripit mig. Må Herren uppväcka många
sådana kämpar inom sin kyrka.

[innehåll] | [nästa]

2003-jul-11
Stadsvandring i Lina Sandells fotspår, lördag 26 juli.
Station 3. Tyska brunn.

Under fler år hade C.O. Berg med intresse
omfattat sjömännen - med vilka han i sin
egenskap av köpman redan tidigt kommit
i beröring - och sökt verka för deras andliga väl.

Sjömansmissionen var en gren av den
kristliga verksamheten, vilken dittills blivit
mycket försummad i vårt land.

För att kunna bedriva en sådan verksamhet
i större omfattning och på ett sätt, som även
kunde locka till större anslutning, inköpte
Berg år 1870 den gamla judiska synagogan
vid Tyska brunn, i vilken han inrättade sitt
bekanta Sjömanskapell, med läsrum och
spislokaler för arbetare.

[innehåll] | [nästa]

2003-jul-10
Stadsvandring i Lina Sandells fotspår, lördag 26 juli.
Station 2. Kindstugatan.
Det var på nuvarande Kindstugatan 14,
som källaren Fimmelstång låg,
där Lasse Lucidor dräptes år 1674.

"Det var likväl först på dödssängen,
som han sjöng dessa på en gång
så genomgripande, kraftigt bizarra
och djupt religiösa psalmer,
vilka ännu pryda vår (1819:års) Svenska psalmbok."

Klicka här: Lasse Lucidor

[innehåll] | [nästa]

2003-jul-9
Stadsvandring i Lina Sandells fotspår, lördag 26 juli.
Station 1. Grillska huset, Stortorget, och
Stadsmissionen

Lina Sandell författade berättelser och visor
där överskottet gick till Stadsmissionen

Klicka här: Stadsmissionen - Historik


[innehåll] | [nästa]

2003-jul-8
Stadsvandring i Lina Sandells fotspår, lördag 26 juli.
Vi samlas vid pumpen, Stortorgspumpen,
Stortorget, Gamla stan, klockan 1000.
Klicka här: Om Stortorgspumpen

[innehåll] | [nästa]

2003-jun-27
melodin i midiformat

Herre samla oss nu alla
text: Lina Sandell
musik: W B Bradbury
Psalm 81Herre, samla oss nu alla
kring ditt dyra nådesord.
Likt ett vårregn låt det falla
på vårt hjärtas torra jord.
Värdes oss din Ande sända
och din eld ibland oss tända,
mätta ljuvligt de elända,
Herre, vid ditt rika bord,
mätta ljuvligt de elända,
Herre, vid ditt rika bord.

Lär oss troget taga vara
på det ord oss givet är.
Led oss i ditt ljus, det klara,
på den väg som till dig bär.
Gör vårt hjärta för dig stilla,
låt ej otron oss förvilla,
Herre, låt oss ej förspilla
nådestunden du beskär.
Herre, låt oss ej förspilla
nådestunden du beskär.

Må vi akta på den tiden
då du söker oss, o Gud.
Snart är nådens dag förliden,
och vi får ej flera bud.
O, så hjälp oss nu att höra
vad vår själ kan saliggöra,
upplåt du vårt hjärtas öra
och förnim vårt böneljud.
upplåt du vårt hjärtas öra
och förnim vårt böneljud.
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-jun-26
Lina Sandell-veckan i Stockholm, 21-27 juli.
21 juli - 25 juli
klockan 0900-1800
Stortorget, Gamla Stan.
Informationsbord.
Stadsvandring i Lina Sandells fotspår, lördag 26 juli.
Start: Stortorget, Gamla Stan klockan 1000.
Mål: Gravplatsen, Solna kyrkogård, under eftermiddagen.
Vi sjunger Lina Sandell, Sergels Torg, Stockholm, 27 juli klockan 1300
[Lina Sandell-veckan, Stockholm, 21 - 27 juli
Vi sjunger Lina Sandell, Sergels Torg, Stockholm]


[innehåll] | [nästa]

2003-jun-25
Precious Lord Take My Hand.com - Abide With Me
melodin i midiformat

Abide With Me


text: Henry F. Lyte, 1847.
musik: William H. Monk, 1861

Abide with me! Fast falls the eventide
The darkness deepens; Lord, with me abide!
When other helpers fail, and comforts flee
Help of the helpless, O abide with me!

Swift to its close ebbs out life's little day
Earth's joys grow dim, its glories pass away
Change and decay in all around I see
O thou who changest not, abide with me!

I need thy presence every passing hour
What but thy grace can foil the tempter's power?
Who like thyself my guide and stay can be?
Through cloud and sunshine, O abide with me!

I fear no foe, with thee at hand to bless
Ills have no weight, and tears no bitterness
Where is death's sting? where, grave thy victory
I triumph still, if thou abide with me!

Reveal thyself before my closing eyes
Shine through the gloom, and point me to the skies
Heaven's morning breaks, and earth's vain shadows flee
In life and death, O Lord, abide with me!

melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-jun-24
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
melodin i midiformat

Viis: "Blott en dag, ett ögonblick i sänder"
Oskar Ahnfelt, 1813-1882.
Sõnad: Lina Sandell-Berg, 1832-1903.
Tõlge: Eduard Salumäe, 1919-1985.Ainult päev see lohutuseks mulle:
sammu haaval möödub elutee.
Isa taevas valvab kõige üle,
julgeks teeb see lapse südame.
Tean, et mulle minu Isa mõtleb,
iga päev nii oma osa saab,
kas mu teel mind rõõm või mure ootab,
õnn või valu käe mul ulatab.

Tema mulle ise tahab anda
igal hetkel uue armu ka.
Tahab kõik mu päevakoormad kanda,
aidata ja kõiges juhtida.
Mind kui varandust Ta valvab, hoiab,
omandust, mis kallilt ostnud Ta.
Nii kui päevi Tema armust kingib,
nii Ta jõudu nendeks jagab ka.

Julgena võin alata nüüd päeva
Sinu tõotusi siin uskudes.
Kui ma vaid ei põlgaks valus, vaevas
lohutust, mis Sinu sõna sees!
Nii ma olla võin Su armuhõlmas,
tulgu siis, mis tulla lubad Sa!
Silmapilgu elan siin maailmas -
ja siis algab hommik rahumaal!

Blott en dag ett ögonblick i sänder
text: Lina Sandell-Berg
1865 och 1872
musik: Oscar Ahnfelt 1872
Psalm 249

Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
han ju ger åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara,
om än oviss syns min vandrings stig.
"Som din dag, så skall din kraft ock vara",
detta löfte gav han mig.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.

melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-jun-23
Länk
"I samband med att det förflutit
100 år sedan Lina Sandell avlidit
arrangeras på Frank Mangs Center
en musikalisk dramatisering
om hennes liv.
"Blott en dag, ett ögonblick i sänder"
scener och sånger ur Lina Sandells liv
uppförs som två eftermiddagsföreställningar
den 7 och 14 juni, kl. 15."

(Kanske en turné till Sverige eller att
manus kan köpas och sättas upp här?)[innehåll] | [nästa]

2003-jun-20
melodin i midiformat(1)
melodin i midiformat(2)

As the deer panteth for the water
Written by Martin Nystrom

As the deer panteth for the water,
So my soul longs after you.
You alone are my hearts desire,
And I long to worship You.

You alone are my strength, my shield;
To You alone may my spirit yield.
You alone are my hearts desire,
and I long to worship You.

I want you more than gold or silver,
Only You can satisfy.
You alone are the real joy giver
And the apple of my eye.

You alone are my strength, my shield;
To You alone may my spirit yield.
You alone are my hearts desire,
and I long to worship You.

You're my friend and You're my brother,
Even though you are a King.
I love You more than any other
So much more than anything.

You alone are my strength, my shield;
To You alone may my spirit yield.
You alone are my hearts desire,
and I long to worship You.

melodin i midiformat(1)
melodin i midiformat(2)


[innehåll] | [nästa]

2003-jun-18

Se bladen falla
text: Lina Sandell
musik: Bjørn Vidar UlvedalenSe bladen falla för höstens vind,
och rosen vissnar på barnets kind.

Och vågen slumrar vid öden strand,
och stormen sveper kring hav och land.

Allt är förgängligt på denna jord,
ovanskligt bliver blott Herrens ord.

Och evig vårtid det lovar mig,
när jag, o Herre får skåda dig!
 
Länk
Kantor Bjørn Vidar Ulvedalen
har sett tone til 40 av
salmane til Lina Sandell


[innehåll] | [nästa]

2003-jun-17

Länk
O Store Gud[innehåll] | [nästa]

2003-jun-12
Genom hela sitt liv var Lina Sandell verksam med att ge barnen goda berättelser, dikter och sånger.

Detta skedde särskilt genom barntidningarna, framför allt de tidningar som hon själv redigerade.

Åren 1875-96 redigerade hon för Fosterlands-Stiftelsens (EFS) räkning Barnens Tidning och 1877-1901, delvis tillsammans med maken (C.O. Berg), Barnens Vän.[innehåll] | [nästa]

2003-jun-11

Tankar wid ett åskwäder
text: Carolina Sandell (vid 13 års ålder)Himlen mulnar, åskan ljuder,
Blixten ljungande nu far,
Wördnad för Guds allmagt bjuder
Detta skådespel en hvar.

Härlig Gud sig uppenbarar,
Fruktansvärd och hög och stor,
Men sin nåd Han den förklarar,
Som på Honom stadigt tror.

Han med dundret den förskräcker,
Som ej hoppas uppå Gud;
Men till helig wördnad wäcker
Den, som vandrar i Hans bud.


[innehåll] | [nästa]

2003-jun-10

Blott en dag

Festspillene i Nord-Norge nærmer seg med raske skritt,
og der skal "Salmer til alle tider" delta.

Søndag 22. juni skal Lina Sandells vakre salmer fylle
det like vakre kirkerommet i Trondenes kirke.

"Blott en dag" heter konserten der Sondre Bratland og
Sigrid Randers-Pehrson skal tolke salmene
til tonefølge av gitaristen Tore Bruvoll og organist
Harald Lind-Hanssen.

Konserten vil bli ledet av Helge Gudmundsen og sendt
i sin helhet i NRK P1 27. juli.

Da er det nøyaktig 100 år for Lina Sandells død.

Länk: Läs hela texten[innehåll] | [nästa]

2003-jun-9

Länk:
Will the Circle Be Unbroken? (1907)

This is the original version
of the famous Grand Ole Opre
closing song.
It was written in 1907.

The Carter family recorded
a variation of this song
called

Länk:
Will The Circle Be Unbroken (1935)

which became a favorite
at the Grand Ole Opre

More lyrics: Nitty Gritty Dirt Band[innehåll] | [nästa]

2003-jun-8
Original text och melodin i midiformat

Den dikt som den tyske skalden
och patrioten Ernst Moritz Arndt
skrev som avsåg att samla de
skilda tyska staterna
till ett gemensamt försvar
mot Napoleon omvandlades av
Lina Sandell till en
åttastrofig sång om vårt
himmelska hemland.


Vad är de kristnas fosterland?
Är det Calvins och Luthers land,
där höga alper hålla vakt,
och druvan glöder i sin prakt?
Oh nej, nej, nej,
det sköna landet är det ej.
Oh nej, nej, nej,
det sköna landet är det ej.

- - -

strof 2 till och med 7 utelämnade

I himmelen - där är vårt land,
vårt rätta, dyra fosterland,
där änglaskaran sjunger glad
Guds lov i levande Guds stad.
Ack där, ack där
vårt hemland och vår Jesus är!
Ack där, ack där
vårt hemland och vår Jesus är!

Trycktes i Budbäraren nr 5 1859

Original text och melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-jun-7
melodin i midiformat


Tag ingenting undan
text: Lina Sandell
musik: OkändTag ingenting undan,
När du till din Fader
Med synden och sorgen och glädjen får gå.
Tag ingenting undan -
de doldaste gömslen,
Dem skådar hans öga igenom ändå.

Tag ingenting undan,
Hur illa du handlat,
Förtig ingenting, när du talar med Gud.
Sök ingenting dölja, ej heller förringa,
Då samvetet dömer
din synd mot hans bud.

Tag ingenting undan,
När du ofta beder:
"O Gud, låt din vilja i allt med mig ske."
Låt icke din egen,
din själviska vilja,
Förrädiskt då efter ett undantag se.

Tag ingenting undan,
Säg icke: "Jag kan ej."
Säg hellre i ödmjukhet: "Herre jag vill. -
Jag vill men giv kraft
åt den villiga anden,
Och säg ditt allsmäktiga amen därtill".

Tag ingenting undan.
Din himmelska Fader
Tar ingenting undan av glädjen hos sig.
Snart skola de eviga
portarna vida
På Herrens befallning upplåtas för dig.
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-jun-6
TTT-Himnaro Cigneta : Titolpaĝo
Tagon nur, momenton nur, mi prenas
melodin i midiformat
Tagon nur, momenton nur, mi prenas.
Verkis (svede) : Lina Sandell-Berg, 1865-72
Esperantigis : Magda Carlsson-Bohman, 1950

Tagon nur, momenton nur, mi prenas.
Kio ajn okazas, jen konsol'.
Ĉion ja la Patro mane tenas.
Ĉu mi timu do por lia vol'?
Li havante por mi patran koron,
donas — jen saĝeco trans imag' —
ĝojon kaj ripozon kaj doloron
ĉiufoje nur por unu tag'.

Mem li akompanas min ĉiame,
en aparta temp' kun ties grac'.
Mian ŝarĝon Tiu portas ame,
kies nomoj estas Fort', Sagac'.
Gardi sian karan dum la plago,
tiun zorgon metis li sur sin.
"Via fort' sufiĉos por la tago",
ĉi promeso konsoladas min.

Helpu min do resti kaj kvieti
ĉe promesoj viaj, kara Di',
ne konsolon de la fid' forĵeti,
kiun ĉerpu el la Skribo ni.
Helpu, Di', ke ĉiucirkonstance
prenu mi el via patra man'
tagon nur, momenton, ĝis mi transe
vidos ĝoje bonan landon jam.

Blott en dag ett ögonblick i sänder
text: Lina Sandell-Berg
1865 och 1872
musik: Oscar Ahnfelt 1872
Psalm 249

Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
han ju ger åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara,
om än oviss syns min vandrings stig.
"Som din dag, så skall din kraft ock vara",
detta löfte gav han mig.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.

melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-jun-5

Charles Wesley's Hymns (words and midi music)

The Wesleys and Their Times[innehåll] | [nästa]

2003-jun-4
melodin i midiformat

Mormors hem

av Nils Jonsson (1859-1934)

melodi: Lina Sandell "Jag är en gäst och främling"

original text: (Home! Sweet Home!) John Howard Payne

original musik: Henry Rowley Bishop

Säg minns du låga stugan
med vita fönster på,
den nätta förstukvisten
med sina rutor små,
där bodde mor och morfar
i sina bästa dar,
där lekte ju vår moder,
ty där hon liten var.

Hem, hem, du lilla hem,
och lyckans sal den lyste
i mormors kära hem!

En trädgård stod i hörnet
med blom och frukt så tung,
den ha de åt sig vunnit
bland sten och mossig ljung,
en brunn, vars friska vatten
så klart ur klippan sprang
och sedan nedåt vägen
ett stort potatisland.

Hem, hem, du lilla hem,
och lyckans sal den lyste
i mormors kära hem!

I hagen stod en smedja,
den byggde mammas bror,
när far kom hem från sågen
han gjorde barnen skor,
en åttiårig farmor,
hon tråd av linnet spann;
så starka skor i handeln
nätt nog nu köpas kan.

Hem, hem, du lilla hem,
och lyckans sal den lyste
i mormors kära hem!

I spiseln brasan sprakar,
hon ger sitt varma sken,
en liten panna ångar
på sina höga ben,
men vill hon brusa över,
då passar mormor opp,
och strax vid kaffebordet
hon bjuder på en kopp.

Hem, hem, du lilla hem,
och lyckans sal den lyste
i mormors kära hem!

Den henne lärde känna,
han fann en älsklig själ,
som alltid ur det tysta
kan handla rätt och väl;
hon verkade så troget
förutan knot med flit,
och kom en fattig husvill,
den gav hon glad en bit.

Hem, hem, du lilla hem,
och lyckans sal den lyste
i mormors kära hem!

Det råder frid och glädje
uti det lilla tjäll,
ty far ur Bibeln läste
båd´ jul- och vardagskväll,
och barnens sånger ljuda
i vår som kulen höst,
ty fröjden uti Herren
den var för mormor störst.

Hem, hem, du lilla hem,
och lyckans sal den lyste
i mormors kära hem!

För hem, för barn och make
hon var en moder god,
att hjälpa alltid färdig
med råd och goda ord.
Så gingo år och dagar
tills sågen stannat har,
se´n bort till Bottenhavet
ifrån sitt hem hon far.

Hem, hem, du lilla hem,
och nu har mormor flyttat
utur sitt kära hem!

Septembersolen sjunker
så klar i västerled,
de gula löven falla
så lätt på jorden ned;
då kom ett sorgens budskap:
Vår mormor står på bår.
Och genast i sitt öga
man känner sorgens tår.

Hem, hem, du lilla hem,
och nu är mormor borta
ifrån sitt kära hem!

Nu vilar hon i mullen
på kullen invid strand,
där älvens forsar brusa
med dån från havet fram.
Dess vatten fordom rövat
två barn ur hennes famn
och snart hon fick dem möta
på tidens andra strand.

Hem, hem, du lilla hem,
skall vi ock henne möta
uti ett högre hem?

melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-jun-3
melodin i midiformat

Med Gud och hans vänskap
text: C. O. Rosenius
musik: O. Ahnfelt

Med Gud och hans vänskap,
Hans Ande och ord
Samt bröders gemenskap
Och nådenes bord
De osedda dagar
Vi möta med tröst,
Oss följer ju Herden,
Oss följer ju Herden,
Den trofaste Herden,
Vi känna hans röst.

I stormiga tider,
Bland töcken och grus,
En skara dock skrider
Mot himmelens ljus.
Dess hopp och dess härlighet
Världen ej ser,
Men Herren går för dem,
Men Herren går för dem,
Ja, Herren går för dem,
Med segerns baner.

Den korsmärkta dräkten
med smädnamn jag tar,
Om ingen i släkten
det namnet och har,
Och följer med glädje,
I kämpar med er,
Som tågen till ära,
som tågen till ära,
Till ovansklig ära
Vid korsets baner.

Den molnstod oss höljer
och leder vårt tåg,
Den klippa oss följer
med springkällans våg
Är Kristus, hans kärlek
och renande blod.
Där lever vårt hjärta,
där lever vårt hjärta,
Där fröjdas vårt hjärta,
Där livas vårt mod.

Se, här är nu grunden
för lycka och frid
I hårdaste stunden
av kval och av strid.
Om mig än försmäkta
min kropp och min själ,
När dig blott jag haver,
när dig blott jag haver,
När dig blott jag haver,
O Gud, är allt väl.

O Jesu, bliv när oss,
Bliv när oss allt fort
Och sköt oss och bär oss,
Som alltid du gjort.
Ja, amen, din trohet
Skall bringa oss fram.
Lov, pris, tack och ära,
Lov, pris, tack och ära,
Lov, pris, tack och ära,
Vår Gud och vårt Lamm!

melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-jun-2
Sing-along with the Trinity Kids
melodin i midiformat

Put your hand in the hand
- Words & Music By Gene Maclellan


Put your hand in the hand of the man
Who stilled the water
Put your hand in the hand of the man
Who calmed the sea
Take a look at yourself
And you can look at others differently
Put your hand in the hand of the man
From Galilee

Put your hand in the hand of the man
Who stilled the water
Put your hand in the hand of the man
Who calmed the sea
Take a look at yourself
And you can look at others differently
Put your hand in the hand of the man
From Galilee

Put your hand in the hand of the man
Who stilled the water
Put your hand in the hand of the man
Who calmed the sea
Take a look at yourself
And you can look at others differently
Put your hand in the hand of the man
From Galilee


Put your hand in the hand of the man from Galilee
Put your hand in the hand of the man from Galilee

melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-jun-1
tysk text och melodi i midiformat

Länk:
Anders Frostenson
AF-Stiftelsen Psalm och sång
Guds kärlek är som stranden och som gräset

tysk text och melodi i midiformat


[innehåll] | [nästa]

melodin i midiformat
2003-maj-31

The Sunday School Brigade

Hear the tramp, tramp, tramp of the Sunday School Brigade,
Whether rain or shine we are always on parade;
By our Savior led, in the sunshine of His love,
We are marching on to the land of joy above.

Marching on, on, on, on to glory
Making known the blessed story;
There is joy, joy, joy for each girl and boy,
In the Sunday School Brigade.

With the cross held high in the blessed gospel light,
Eyes aglow with love, as the sun our banner bright;
Dreading not the storm, fearing not the waiting foe,
Singing songs of praise, on and on with Christ we go.

Marching on, on, on, on to glory
Making known the blessed story;
There is joy, joy, joy for each girl and boy,
In the Sunday School Brigade.

Hear the tramp, tramp, tramp of the Sunday School Brigade,
We will win that crown that will never, never fade;
We will trust our King, wheresoever be the way,
We will follow Him to the realm of endless day.

Marching on, on, on, on to glory
Making known the blessed story;
There is joy, joy, joy for each girl and boy,
In the Sunday School Brigade.

melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-maj-30
till kyrkorådet i Grythyttan

På åtta dygns vatten och bröd undfägnas för närvarande i Örebro länscellfängelse adventistpredikanten J. P. Rosqvist, vilken haft oturen att förkunna sina från statskyrkans uppfattning avvikande läror i Grythyttan, där ett skuggrädd kyrkoråd med kyrkoherde Schultz i spetsen, i saknad av andra övertygelsemedel, på så sätt försvarar den officiella bibeltolkningen. Det vore önskligt om dylika kyrkorådsledamöter och dylika pastorer på försök exporterades till något annat avseende lika ofritt land som Sverige, för att förkunna sina för det landet kätterska läror och med vatten och bröd försona ett sådant brott mot Gud, samvete och medmänniskor. Deras begrepp om religionsfrihet skulle troligen efter den betan vara något vidgade.

Ur Nerikes Allehanda
11 januari 1882

Rosqvist blev nekad medtaga bibel, blyertspenna och skrivpapper till cellen. Man tillät honom dock taga med ett Nya Testamente, en förmån som nekats många andra. Även för dessa få dagar måste han utbyta sina egna kläder mot fångdräkten. Cellen var kylig. Sovbritsen var tillsluten på dagarna, så det blev ej tillfälle till någon vila. Kosten bestod av vatten och bröd, men till kvällsvarden endast vatten. Brev från trosfränder fick han mottaga och dessa blev honom till stor uppmuntran.

Källa: Grythyttan i ord och bild, häfte 12, 1961-1962[innehåll] | [nästa]

2003-maj-29

Länk:
Kvinnligt, Manligt, Mänskligt
Psalmboksarbetet
Utfrågad: P O Nisser[innehåll] | [nästa]

2003-maj-28

Länk:
Ett träd berättar[innehåll] | [nästa]

2003-maj-27
originaltext och melodi i midiformat

Resurrection Morning
musik: J. M. Black


On the resurrection morning as we rise to meet our Lord,
When His glory and His vict'ry we shall share,
With unnumbered blood-washed millions
We'll go shouting to the skies,
As His bride ascends to meet Him in the air.

When the roll is called up yonder,
We'll be filled with awe and wonder,
As we see the gathered number,
Some from every tribe and nation shall be there.


Up from India's blighted cities, other lands in darkest gloom,
Comes a host that's been redeemed by Jesus' blood;
Those who went to tell the story,
Those who prayed and gave their all,
Will be with them bringing trophies home to God.

When the roll is called up yonder,
We'll be filled with awe and wonder,
As we see the gathered number,
Some from every tribe and nation shall be there.


When from China's countless millions and the islands of the sea,
Comes the mighty host that's saved from endless woe,
Will we ever think of partings,
will we ever count the cost,
As we with our jewels to the Savior go?

When the roll is called up yonder,
We'll be filled with awe and wonder,
As we see the gathered number,
Some from every tribe and nation shall be there.


Let us hasten with the message which He said was meant for all
To the east, the west, and all the world around;
Of one blood He made all nations,
We must win them all for Him,
Precious jewels to adorn our Savior's crown.

When the roll is called up yonder,
We'll be filled with awe and wonder,
As we see the gathered number,
Some from every tribe and nation shall be there.
originaltext och melodi i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-maj-26
melodin i midiformat

O hur mången i världen förglömmer
andlig visa efter Jubb Ingeborg
källa: Visor från Dalarna,
Margareta Jonth,
Prisma, 1975

O hur mången i världen förglömmer
att vårt liv är i världen så kort.
Mången fåfängt om salighet drömmer
tills på båren han död bäres bort.
Mången somnar så säkert i döden,
som i livet sig verkligen ment
tro på Gud. Men i evighetsglöden
suckar han: O, nu är det för sent.

melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-maj-25

Oscar Berg, Lina Sandell-Bergs make, var riksdagsman, köpman och nykterhetskämpe.

text: Lina Sandell-Berg, ur ett brev:

Vi äro så glada att ha sjömanskapellet; det är en stor fördel att ha egen lokal med orgel m. m. och så restauration med betjäning och servis på nedre botten.

Min käre Oscar får kanske mer än de flesta gå igenom "ondt rykte och godt rykte",
och det behöfs nåd till bådadera. I pressen, skämttidningarna och t. o.m. i en pjäs, som f. n. uppföres på Södra teatern,
gisslas hans nykterhetssträfvan, hans arbete i sjömanskapellet m. m.
Icke skadar det honom, men om den sak, för hvilken han arbetar, skadas genom att förlöjligas, vore det ledsamt.
Dock allt hvilar i Herrens hand, som har den underliga förmågan att vända allt till gagn.
Å andra sidan får han ock rätt mycken uppmuntran.[innehåll] | [nästa]

2003-maj-24

Stor motstand fra Svenska Kyrkan.

NY-EVANGELIISMEN fornyer Guds folk i Sverige og Norge.

Stor sosial nød i Wermland og svenske bygder.

Svenske prester selger sitt brennevin på «Kirkebakken» for å spe på sin lønn.

Barneauksjoner.

Sverige nær ved å drikke seg i hjel.

«Leserne» eller frimenighetsfolket sjokkeres over Sv. Kyrkan.

De danner egne attverdsforeninger, søndagsskoler och nykterhetsforeninger.

Forfølgelser, mange må vandre i fengsel for å ha forkynt eller «vitnet» om sin tro.

Länk:
Vekkelsesbevegelsen[innehåll] | [nästa]

2003-maj-23
Kristi Förklarings Dag
text: Josef Källander
källa: Edvard Rodhe, Svensk predikan III, 1939

Vi stiga i dag upp på förklaringsberget.
Ja, Gud give, att vi måtte komma därupp, så att vi såge den osynliga världen.
Vi ha känt, hur den synliga världen vill bli den enda för oss,
hur den suger oss till sig,
snärjer och förblindar oss.
Och himlaljusen slockna,
de himmelska rösterna nå oss blott svagt eller icke alls.
Men under alla är det dock inom oss något,
som hör den osynliga världen till
och vill komma dit upp till renhetens,
fridens och kraftens saliga värld.
Så hjälpe oss Gud,
att vi måtte komma med Jesus på förklaringsberget
att se och smaka:
den osynliga världen.

I femtio år har Fröderyd med Kristi Förklarings Dag
samlat folk i en gemensam
Lina Sandell-dag.
I år infaller Lina Sandell-dagen den 3 augusti.

[innehåll] | [nästa]

2003-maj-22
Klicka på Salmer i vänstermenyn
eller direkt till - Salmer
melodin i midiformat

Ingen er så tryg i fare
text: Lina sandell

Ingen er så tryg i fare
som Guds lille børneskare,
fuglen ej i skjul bag løvet
stjernen ej højt over støvet.

Herren selv på Sions bjerge
for sit folk er skjold og værge,
vil sig over os forbarme,
bære os på faderarme.

Ingen nød og ingen lykke
af hans favn os bort skal rykke.
Han, den bedste ven blandt venner,
al vor trang og længsel kender.

Vore hovedhår han tæller,
hver en tåre, som vi fælder.
Han os føder og os klæder,
midt i sorgen han os glæder.

Om han tager, om han giver,
samme Fader han dog bliver.
Og hans mål er kun det ene,
barnets sande vel at tjene.

Fryd dig da, du lille skare!
Jakobs Gud vil dig bevare.
På hans mindste vink må alle
fjenderne til jorden falde.

Og når endt er kampens dage,
endt hver jordisk nød og klage,
kalder os vor Faders stemme
til en evig fryd derhjemme.

Tryggare kan ingen vara
text: Lina Sandell
musik: Tysk folkmelodi
Psalm 248

Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.

Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar;
över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.

Ingen nöd och ingen lycka
skall utur hans hand dem rycka.
Han, vår vän för andra vänner,
sina barns bekymmer känner.

Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.

Vad han tar och vad han giver,
samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena:
barnens sanna väl allena.

melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-maj-21
A beautiful collection of Christian poetry
by Calvin Hart
melodin i midiformat

Day by day

By Lina Sandell Berg (1832-1903)

Day by day and with each passing moment,
Strength I find to meet my trials here;
Trusting in my Father's wise bestowment,
I've no cause for worry or for fear.


He whose heart is kind beyond all measure
Gives unto each day what He deems best-
Lovingly, it's part of pain and pleasure,
Mingling toil with peace and rest.


Ev'ry day the Lord Himself is near me
With a special mercy for each hour;
All my cares He fain would bear, and cheer me,
He whose name is Counsellor and Pow'r.


The protection of His child and treasure
Is a charge that on Himself He laid;
"As thy days, thy strength shall be in measure,"
This the pledge to me He made.


Help me then in ev'ry tribulation
So to trust Thy promises, O Lord,
That I lose not faith's sweet consolation
Offered me within Thy holy word.


Help me, Lord, when toil and trouble meeting,
E'er to take, as from a father's hand,
One by one, the days, the moments fleeting,
Till I reach the promised land.
 

Blott en dag ett ögonblick i sänder
text: Lina Sandell-Berg
1865 och 1872
musik: Oscar Ahnfelt 1872
Psalm 249

Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
han ju ger åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara,
om än oviss syns min vandrings stig.
"Som din dag, så skall din kraft ock vara",
detta löfte gav han mig.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.

melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-maj-20
melodin i midiformat

Min framtidsdag är ljus och lång
text och musik: Nils Frykman


Psalm 302

Min framtidsdag är ljus och lång,
den räcker bortom tidens tvång,
där Gud och Lammet säll jag ser
och ingen nöd skall vara mer.

Ett oförgängligt arv jag har,
i himlen är det i förvar,
och under prövotiden här
min Fader ger vad nyttigt är.

Pris vare Gud som ställt det så!
Nu slipper jag att ängslig gå,
för mig han alltid sörja vill,
Evad som än må stöta till.

Så har jag frid uti min själ
och sjunger lycklig: allt är väl!
Jag vandrar trygg vid Faderns hand,
han leder mig till livets land.

Men, Herre Jesus, lär du mig
att leva mera helt för dig
den lilla tid jag har igen
på vägen hem till himmelen.
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-maj-19
Vi sjunger med Lina Sandell
30 juli - 4 augusti 2003,
arrangör Frälsningsarmén, Hem & Familj.

Dagarna hålles med anledning av det är 100 år sedan Lina Sandell gick ur tiden.

Plats Smålandsgården, med hotellstandard,
Örserum, Gränna.

Det blir mycket sång och program med teman från Lina Sandells liv och sånger.
Fredagen utflykt till Fröderyd och Eva Spångberg.

Prospekt kan fås genom anmälan till

ingrid.albinsson@fralsningsarmen.se
eller
Hem & Familj
Frälsningsarmén
Box 5090

102 42 STOCKHOLM.

Alla intresserade är välkomna!

Med vänliga hälsningar

Ingrid Albinsson

Frälsningsarmén
Hotell Smålandsgården


[innehåll] | [nästa]

2003-maj-18
melodin i midiformat
Gör det lilla du kan
text: Lina Sandell
musik: Amanda Sandborg-Waesterberg

Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt,
Snart de dyrbara tillfällen fly.
Efter vår kommer höst och på dag följer natt,
Då kanhända ej morgon skall gry.
O var flitig att så, medan ännu är tid,
Att din skörd måtte mogna i frid.

Gör det lilla du kan och se icke därpå
Att så ringa, så litet det är.
Ty hur skulle du då väl med lust kunna gå,
Dit din mästare sänder dig här?
Är det uppdrag du fått än så ringa i sig,
O var nöjd, att han gav det åt dig.

Gör det lilla du kan, lägg ditt hjärta däri,
Gör det allt för din Frälsare blott,
Och var viss, att han skall icke döma som vi,
Blir det fråga om stort eller smått.
Se, han själv gör ju allt, vad betyder det då.
Om han ställt dig i led med de små?

Gör det lilla du kan och besinna, att Gud
Hos oss alla blott trohet vill se.
O så gläds att få gå med hans ringaste bud
Och att själv han all hjälp vill bete.
O vad fröjd, om en dag han ock säger till dig:
Vad du gjorde, det gjorde du mig.

melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-maj-17
melodin i midiformat

Medan allting ler och blommar
text: Lina Sandell
musik: Svensk folkmelodi


Medan allting ler och blommar under livets korta vår,
tänk på honom, som så trogen än vid hjärtedörren står.

Öppna, öppna, innan hösten sopar varje blomma bort.
Öppna, medan solen skiner, levnadsdagen är så kort.

Jesus vandrar vid din sida, kanske okänd av dig än.
Månne han alltjämt skall komma dag från dag på nytt igen?

Öppna, öppna, innan hösten sopar varje blomma bort.
Öppna, medan solen skiner, levnadsdagen är så kort.
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-maj-16
melodin i midiformat

No livnar det i lundar
text: Elias Blix

Vårsalme

No livnar det i lundar,
no lauvast det i lid,
den heile skapning stundar
no fram til sumars tid.

Det er vel fagre stunder
når våren kjem her nord,
og atter som eit under
når liv av daude gror.

Guds kyrkja lysa skulde
som høgt på berg ein stad,
med sumar utan kulde
og utan solarglad.

Guds ord vel alltid lyser,
den sol gjeng aldri ned:
det hus som Anden hyser,
ligg stødt i ljos og fred.

Men stundom kom då kulde
på Herrens kyrkjemark:
det var som Gud seg dulde,
og burte var Guds ark.

Det var dei myrke dagar,
Guds ord var fåhøyrd segn;
og hjarta frys og klagar,
det saknar sol og regn.

So sende Gud sin Ande
som dogg på turre jord;
då vakna liv i lande,
då grøddest vent Guds ord.

Då er det sæle tider
for Kristi kyrkjegrunn;
då lauvast det i lider,
då livnar det i lund.

Då ljosnar det i landet
frå fjell og ned til fjord;
då losnar tungebandet,
då kved Guds folk i kor.

Då skin det yver strender
som sol ein sumarkveld:
då gløder kring i grender
ein heilag altar-eld.

Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song!
Du spår at Gud oss lagar
ein betre vår ein gong,

då me med vigsla tunga,
med kjærleik heil og klår,
alt utan brest og sprunga
skal lova Herren vår.

melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-maj-15
Grace Notes at San Francisco Central SDA Church
originaltext och melodin i midiformat

Gyllne fält för vinden vaja,
originaltext: J.O. Thompson
musik: J. B. O. Clemm
svensk text: ?Gyllne fält för vinden vaja,
skimrande i solens glöd.
Skördemän behövs på fälten,
som nu vitna till sin skörd.

Skördens Herre, dig vi bedja:
Sänd ut trogna skördemän,
sänd dem nu att samla kärvar
för den hulde Frälsaren.


Sänd dem ut vid morgongryning,
sänd dem ock vid middagstid.
I den stilla aftonskymning
bjud dem bruka all sin id.

Skördens Herre, dig vi bedja:
Sänd ut trogna skördemän,
sänd dem nu att samla kärvar
för den hulde Frälsaren.


Kristen, dig nu Herren sänder
ut att bärga skörden in.
Blicka upp till ljusets länder,
snart skall lönen bliva din.

Skördens Herre, dig vi bedja:
Sänd ut trogna skördemän,
sänd dem nu att samla kärvar
för den hulde Frälsaren.
originaltext och melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-maj-14
originaltext och melodi i midiformat

Uti ungdomens lyckliga tid
text: Elsa Eklund
musik: J. P. Webster
melodi: In the Sweet By and By


Uti ungdomens lyckliga tid,
giv ditt hjärta åt Frälsaren god.
I hans kraft må du kämpa din strid,
han vill giva dig styrka och mod.

Giv dig helt, ja giv allt,
gå den väg Gud i ordet befallt.
Giv dig helt, ja giv allt,
gå den väg Gud i ordet befallt.


Giv åt Jesus din kraft och din tid,
dina tankar åt honom förtro.
Är du sorgsen, han skänker dig frid,
hjärtats stormar han bjuder till ro.

Giv dig helt, ja giv allt,
gå den väg Gud i ordet befallt.
Giv dig helt, ja giv allt,
gå den väg Gud i ordet befallt.


Giv åt Jesus vad helst han begär,
varje gåva lägg ned för hans fot.
Själv han härliga skatter beskär.
Tag hans gåvor, hans fullhet emot.

Giv dig helt, ja giv allt,
gå den väg Gud i ordet befallt.
Giv dig helt, ja giv allt,
gå den väg Gud i ordet befallt.
originaltext och melodi i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-maj-13
wav-fil i bakgrunden
originaltext och melodi i midiformat
RÖD & GUL
VIT & SVART

GÖR DETSAMMA HAR HAN SAGT...
Jesus älskar alla barnen
alla barnen på vår jord!
Röd och Gul och Vit och Svart
gör detsamma har Han sagt.
Jesus älskar alla barnen på vår jord.
wav-fil i bakgrunden
originaltext och melodi i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-maj-12
Länk:
Trivsel och Gemenskap
med Läsarsånger 18-20 juli 2003


[innehåll] | [nästa]

2003-maj-11
12 barnvisor 12 författare

Hökörningen
text: Lina Sandell-Berg

Vad muntert liv på ängen,
Då höet köres hem!
Se far med sina gossar,
Vem är väl gladast? Vem?

Karl Gustav håller tömmen,
Och Erik lassar på,
Och Per, med långa gaffeln,
Är lika flink också.

På andra sidan vagnen
Står far så glad i syn
Och tänker: "Bättre pojkar
Ej finnas uti byn!"

12 barnvisor 12 författare


[innehåll] | [nästa]

2003-maj-10
melodin i midiformat
Små, små vattendroppar
originaltext: Julia A. Carney
(länk till Little drops of water)

Ur Pilgrimssånger, 1860

Små, små vattendroppar,
små, små korn av sand
blir till hav, som brusar,
och till stora land.

Ögonblick, minuter
hastar tyst förbi.
De till timmar, år och
evighet skall bli.

Små, små kärleksfulla
handlingar och ord
gör att himmelrikets
ljus kan nå vår jord.

Men små orättvisor
felsteg, fastän små,
gör att vi ej längre
på Guds väg kan gå.

Långt små frön kan flyga.
Gåvan ur vår hand
kan ge barnen glädje
långt i fjärran land.

melodin i midiformat
originaltext: Julia A. Carney
(länk till Little drops of water)


[innehåll] | [nästa]

2003-maj-9
melodin i midiformat

Blott en dag ett ögonblick i sänder
text: Lina Sandell-Berg
1865 och 1872
musik: Oscar Ahnfelt 1872
Psalm 249

Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
han ju ger åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara,
om än oviss syns min vandrings stig.
"Som din dag, så skall din kraft ock vara",
detta löfte gav han mig.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.

melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-maj-8
melodin i midiformat

Tryggare kan ingen vara
text: Lina Sandell
musik: Tysk folkmelodi
Psalm 248

Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.

Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar;
över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.

Ingen nöd och ingen lycka
skall utur hans hand dem rycka.
Han, vår vän för andra vänner,
sina barns bekymmer känner.

Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.

Vad han tar och vad han giver,
samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena:
barnens sanna väl allena.

melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-maj-7
melodin i midiformat

Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig
text: Lina Sandell
psalm 276
musik: Ur Ungdomsstjärnan


Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig.
Jag är så kraftlös och svag i mig själv.
Låt mig ej gå dit ej du kan gå med mig,
led mig till nådens och sanningens älv.

Stilla min törst med det levande vatten
varav ej världen det ringaste vet.
Var mig en skinande eldstod om natten,
var mig en molnstod när dagen är het.

Var mig ett värn emot synden och flärden,
var mig ett fäste, där trygg jag kan bo.
Låt mig ej söka min lycka i världen,
låt mig ej söka i världen min ro.

Du är den flödande salighetsbrunnen,
du är den levande källan för mig.
Du är min glädje - av dig blev jag funnen.
Allt jag behöver, det har jag i dig.
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-maj-6
melodin i midiformat

Jag är en gäst och främling
text: Lina Sandell
musik: H. R. Bishop
Psalm 322


Jag är en gäst och främling
Som mina fäder här,
Mitt hem är ej på jorden,
Nej, ovan skyn det är.
Däruppe bor min Fader
I härlighet och ljus,
Där ville jag ock vara
Uti min Faders hus.

Hem, hem, mitt kära hem,
Ej finns en plats på jorden
Så skön som du, mitt hem.


Däruppe bor min Jesus,
Min Frälsare så huld,
Som gick för mig i döden
Och tog på sig min skuld.
Om glädjen blomsterströdde
Vart steg jag här går fram,
Jag skulle ändå längta
Hem till Guds dyra Lamm.

Hem, hem, mitt kära hem,
Ej finns en plats på jorden
Så skön som du, mitt hem.


Hur jorden blommor dofta
Av friskhet och behag,
Och hur dess fåglar sjunga
Den sköna sommardag,
Hur vänner dyra, kära
Så ljuvligt möta mig,
Mitt hjärta ändå längtar,
O sköna hem, till dig.

Hem, hem, mitt kära hem,
Ej finns en plats på jorden
Så skön som du, mitt hem.


Ty här på denna jorden
Är synden med i allt
Och ger åt allt det sköna
En främmande gestalt.
Fast den ej kan fördöma,
Sen själv fördömd den är,
Den kan mig ännu plåga,
Men så den skall ej där.

Hem, hem, mitt kära hem,
Ej finns en plats på jorden
Så skön som du, mitt hem.


Och snart, så ordet säger,
Jag skall ock hinna dig.
Min Jesus själv skall komma
Och hämta mig till sig.
Då skall jag salig skåda
Vad här jag trodde på
Och till min Jesu ära
Den gyllne harpan slå.

Hem, hem, mitt kära hem,
Ej finns en plats på jorden
Så skön som du, mitt hem.
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-maj-5
melodin i midiformat (279a)

Lev för Jesus
text: Lina Sandell
musik: Th. Söderberg (a)
Herrnhut-melodi (b)
Psalm 279a/279bLev för Jesus, intet annat är
dock värt att kallas liv.
Åt den vännen framför andra
hjärtats första kärlek giv.

Giv dig helt, ty det begär han.
Själv han gav sig helt åt dig,
när han, fattig och föraktad,
gick här nere korsets stig.

Giv dig helt, och vet att ingen
än förlorat däruppå.
Lev för Jesus, tills du salig
in uti hans ro får gå.
melodin i midiformat (279a)


[innehåll] | [nästa]

2003-maj-4
melodin i midiformat

Är det sant att Jesus är min broder
text: Lina Sandell
musik: Oscar Ahnfelt
Psalm 250Är det sant att Jesus är min broder,
är det sant att arvet hör mig till?
O, så bort med alla tårefloder,
bort med allt som här mig ängsla vill!

Han min broder - under över under -
större nåd väl aldrig tänkas må!
Fast jag ej kan tro det alla stunder,
är jag salig på hans ord ändå

Han har sagt: "Min fader - eder Fader",
han har sagt: "Min Gud och eder Gud"
Gläds, min själ, med världens myriader,
att ock du har fått ett sådant bud!

O det broderskapet, se det gäller,
mer än allt vad här man nämna kan,
ty i bredd med Jesus det mig ställer,
ger mig rätt till samma arv som han

Samma arv däruppe i det höga,
samma himmel, samma Gud och Far.
Herre, Herre, öppna blott mitt öga
för de skatter jag dock verkligen har!
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-maj-3
melodin i midiformat

En liten stund med Jesus
Psalm 207
text: Lina Sandell
originaltext: Anne L. Ashley-Greenstreet
musik: Ur Ahnfelts sånger

En liten stund med Jesus,
o, vad den jämnar allt
och ger åt hela livet
en ny och ljus gestalt.
När jag är trött av vägen
och allt som möter mig,
en liten stund med Jesus,
och allt förändrar sig.

En liten stund med Jesus
när synden gör mig ve
och otron vill mig hindra
att blott på ordet se;
en liten stund med Jesus
och bördan lyftes av
och faller från min skuldra
i Kristi öppna grav.

En liten stund med Jesus
och hjärtats oro flyr,
och blicken vändes åter
från jordens små bestyr
till livets verkligheter,
de ting som ej förgås
när himlarna och jorden
av sin förvandling nås.

En liten stund med Jesus,
vad frid den har med sig,
när kärlekslösa domar
av mänskor sårar mig.
Om missförstådd och sargad
från vänners krets jag går,
en liten stund med Jesus
dock helar alla sår.

En liten stund med Jesus,
vad kraft den har med sig,
vad lust den ger att vandra
på Herrens viljas stig,
vad mod den ger att leva
och lida för hans namn,
en ljuvlig försmak redan
av vilan i hans famn.

Så giv mig, käre Herre,
ja, giv mig ofta då
en liten stund med Jesus
i hemmets tysta vrå.
Mitt hjärtas djupa längtan
är denna enda blott;
En evighet med Jesus
och allt, ja allt är gott.

melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-maj-2
melodin i midiformat

Låt mig börja med dig
text: Lina Sandell
musik: Th. Söderberg
Psalm 196


Låt mig börja med dig, o min Frälsare kär,
varje år som du giver mig än.
Låt mig börja med dig, varje dag du beskär,
och förnya mitt uppsåt igen,
att vara och bliva din egen.

Låt mig börja med dig, i ditt heliga namn
som allena har frälsning i sig.
Håll mig tätt intill dig, i din trofasta famn.
Där är trygghet och vila för mig,
trots oron där ute i världen.

Låt ditt levande ord bli det ljus i var sken
jag alltjämt vandrar fram på din stig.
Varje gryende dag två mig vit, två mig ren
i det blod som har runnit för mig
från korset en gång, Herre Jesus.

Låt mig börja med dig, men dock ännu en bön:
Låt mig sluta min vandring med dig.
Och när dagen är slut, giv mig vilan så skön,
tills ur sömnen du uppväcker mig
att leva med dig i ditt rike.
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-maj-1
melodin i midiformat

Herre, låt ingenting binda de vingar
text: Lina Sandell
musik: Joel Blomkvist


Herre, låt ingenting binda de vingar
vilka du en gång har givit åt mig.
Giv att jag fri över jorden mig svingar,
lever och sjunger allenast för dig.

Snarorna ligga här nere på marken.
Giv att jag aldrig må fastna i dem
men över snarorna hasta mot arken,
Herre, ditt sköte, mitt fridsälla hem.

Farorna lura förrädiskt på jorden.
Må jag då aldrig där söka min ro.
Är av Guds husfolk en medlem jag vorden,
vill jag för evigt därhemma blott bo.

O så håll vingarna fria, jag beder.
Stärk dem till flykt och förnim mitt begär,
lös dem från allt som vill tynga dem neder,
Herre, du känner ju bäst vad det är.
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-30
melodin i midiformat

Jesus kär var mig när
text: Lina Sandell
musik: tysk
Psalm 184


Jesus kär,
var mig när
och livets väg mitt hjärta lär.
När dagen gryr, när natten skymmer
Jesus kär,
var mig när.


Håll du mig
tätt vid mig
och jämna för min fot din stig.
I glädjen och i sorgen lika,
håll du mig
tätt vid dig.
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-29
melodin i midiformat

Tillkomme ditt rike
text: Lina Sandell
musik: Gunnar Wennerberg
Psalm 100


Tillkomme ditt rike, o Herre vår Gud,
Tillkomme ditt rike på jorden.
Sänd ut dina vittnen med frälsningens bud,
Sänd ut dem till södern och norden
Att kalla och bjuda all världen.
Att kalla och bjuda all världen.

Var själv deras starkhet, med kraft dem bekläd
Och lär dem att uthålligt strida,
Att utså i hoppet den himmelska säd
Och växten i tålamod bida
Av dig som allena den giver.
Av dig som allena den giver.

Du lovat i ordet en vildmarkens vår,
Då öknen skall stå som en lilja.
Vi väntar därefter vart gryende år,
Och är det din nådiga vilja,
Låt Jesus, den tiden snart komma.
Låt Jesus, den tiden snart komma.

Så kastar vi alla bekymmer på dig,
Du lovat för allting att sörja.
Gå med oss på livets och sanningens stig,
Att mitt under striden vi börjar
Dig tacka och lova för segern.

melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-28
melodin i midiformat

Jesus för världen givit sitt liv
text: Lina Sandell
musik: Fr. A. Ekström
Psalm 45


Jesus för världen givit sitt liv,
öppnade ögon, Herre mig giv
Mig att förlossa offrar han sig,
då han på korset dör ock för mig.

O, vilken kärlek, underbar sann!
Aldrig har någon älskat som han.
Frälst genom honom, lycklig och fri,
vill jag hans egen evigt nu bli.

Tag mig då, Herre, upp till ditt barn,
lös mig från alla frestarens garn!
Lär mig att leva, leva för dig,
glad i din kärlek, offrande mig.
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-27
originaltext och melodi i midiformat

Hemland där sol ej dalar
originaltext: Jessie Brown Pounds
musik: J. S. Fearis
svensk text: Anna ÖlanderHemland, där sol ej dalar,
hemland för tröttad själ.
Stilla, när Herren talar,
han gör ju allting väl.

Hemland, hemland
saliga ljuva hemland.
Eviga vår,
dit ej döden når.
Saliga, ljuva hemland.


Hemland, där ingen gråter,
glädjen blir evig där,
vänner får mötas åter,
skiljas ej mer som här.

Hemland, hemland
saliga ljuva hemland.
Eviga vår,
dit ej döden når.
Saliga, ljuva hemland.


Hemland, där portar klara
stängt alla bördor ut.
Där blir oss gott att vara,
allt blir oss väl till slut.

Hemland, hemland
saliga ljuva hemland.
Eviga vår,
dit ej döden når.
Saliga, ljuva hemland.
originaltext och melodi i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-26
melodin i midiformat
Ctrl-F sök bred (real audio)

Bred dina vida vingar
text: Lina Sandell
musik: Folkmelodi
Psalm 190Bred dina vida vingar,
O Jesus, över mig,
Och låt mig stilla vila
I ve och väl hos dig.
Bli du min ro, min starkhet,
Min visdom och mitt råd,
Och låt mig alla dagar
Få leva av din nåd.

Förlåt mig alla synder
Mig rena i ditt blod.
Giv mig ett heligt sinne,
En vilja ny och god.
Tag i din vård och hägnad
Oss alla, stora, små.
Och låt i frid oss åter
Till nattens vila gå!
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-25
Närmare Gud melodin i midiformat

Tack för ditt nådesord
text: Lina Sandell
melodi: Närmare Gud


Tack för ditt nådesord,
ljus på min stig.
Tack för ditt rika bord,
dukat för mig.
Tack för ditt dyra blod,
tack för din Ande god,
tack för ditt tålamod,
Herre, med mig.
Närmare Gud melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-24
melodin i midiformat

Jag kan icke räkna dem alla
text: Lina Sandell
musik: A. Lindström
Psalm 260Jag kan icke räkna dem alla,
De prov på Guds godhet jag rönt.
Likt morgonens droppar de falla
Och glimma likt dessa så skönt.
Jag kan icke räkna dem alla
De prov på Guds godhet jag rönt.

Likt stjärnornas tallösa skara,
De hava ej namn eller tal,
Men stråla likt dessa så klara,
Jämväl i den mörkaste dal,
Likt stjärnornas tallösa skara,
De hava ej namn eller tal.

Jag kan icke räkna dem alla,
Men ack, må jag tacka dess mer.
Guds kärlek bevis må jag kalla
De under av nåd han beter.
Jag kan icke räkna dem alla,
Men ack, må jag tacka dess mer.
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-23
melodin i midiformat

Du ömma fadershjärta
text: Lina Sandell
melodi från Brödra-
församlingen,
1700-talet


Du ömma fadershjärta som vakar över mig,
O kunde rätt jag älska och rätt lovsjunga dig.
Du varnar mig så troget för alla dolda garn
Och skyddar i all fara ditt lätt försagda barn.

Du föder och du kläder och skyddar mig så väl
Och sörjer alla dagar för både kropp och själ.
Jag vore snart förlorad, om du ej gjorde så,
O kunde jag blott älska, blott älska dig ändå.

Giv att med helig lydnad jag alltid ger dig rätt.
Gör dina bud mig kära, din börda ljuv och lätt.
Och när en fara hotar, en nöd förskräcker mig.
Hjälp att jag genast skyndar i tro och bön till dig.

Ditt fadershjärta brister utav förbarmande.
Du ser vad helst mig felar, du känner allt mitt ve.
Om natten och om dagen ditt öga öppet står,
Och fadershanden räcker så vitt som himlen går.
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-22
melodin i midiformat

Om han komme i dag
text: Lina Sandell
musik: Gunnar Wennerberg


Om han komme i dag, din Herre och Gud,
Skulle helst från hans åsyn du fly?
Om du hörde i dag det kallande ljud
Av basunen från himmelens sky,
Skulle fröjd eller ångest dig fatta?

Månne allt, vad som nu är viktigt och stort,
Även då skulle synas dig så?
Månne allt, vad i dag blir talat och gjort,
Bleve talat och gjort även då?
O, besinna dig, innan du svarar.

Om han komme i dag, rättfärdig och vis,
Till att ställa oss alla för sig,
Månne människors dom och människors pris
Skulle synas av värde för dig
Eller vara för intet att akta?

Om han komme i dag, o pröva dig än,
Medan anskriet dröjer, och säg:
Är hans ankomst dig kär, eller fruktar du den?
O vart leder dock slutligt din väg?
Ty den stund du ej menar, han kommer.
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-21
melodin i midiformat

O härliga dag
text och musik: Andrew L. SkoogSnart randas en dag, så härlig och stor,
För alla som älska Gud.
Dess sol aldrig skyms av skuggornas flor,
Och aldrig hörs klagans ljud.

O härliga dag, som randas för mig,
O härliga mål på pilgrimens stig.
Min längtan, min blick allt mer till dig drag,
Du härliga Jesu Kristi dag.


I ära och makt vår Konung sig ter
Och kallar de sina hem.
Ej avstånd, ej död då skilja dem mer,
Ej synden mer plågar dem.

O härliga dag, som randas för mig,
O härliga mål på pilgrimens stig.
Min längtan, min blick allt mer till dig drag,
Du härliga Jesu Kristi dag.


För korset vi få en krona till lön,
För ringhet konungslig glans,
För törnbeströdd stig en boning så skön,
För svärdet en segerkrans.

O härliga dag, som randas för mig,
O härliga mål på pilgrimens stig.
Min längtan, min blick allt mer till dig drag,
Du härliga Jesu Kristi dag.


Vi veta ej dag, vi veta ej stund,
När gryningen inne är.
Vi veta likväl på löftenas grund,
Att frälsningens dag är när.

O härliga dag, som randas för mig,
O härliga mål på pilgrimens stig.
Min längtan, min blick allt mer till dig drag,
Du härliga Jesu Kristi dag.
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-20
melodin i midiformat

Little drops of water
text: Julia Carney
musik: K H E Hauser
melodi: Morgon mellan fjällen

svensk text
(länk till Små, små vattendroppar)


Little drops of water,
Little grains of sand,
Make the mighty ocean
And the pleasant land.

(Pleasant land.)

So the little moments,
Humble though they be,
Make the mighty ages
Of Eternity.

(Eternity.)

So the little errors
Lead the soul away
From the paths of virtue
Far in sin to stray.

(Sin to stray.)

Little deeds of kindness,
Little words of love,
Help to make earth happy,
Like the Heaven above.

(Heaven above.)
melodin i midiformat
svensk text
(länk till Små, små vattendroppar)


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-19
originaltext och melodi i midiformat

Han leder mig
originaltext: J. H. Gilmore
musik: W. B. Bradbury
svensk text: E. NyströmHan leder mig. Vad himmelsk tröst
Den ljuva tanken ger mitt bröst.
Varhelst jag går, på all min stig,
Min Fader ständigt leder mig.

Han leder mig, han leder mig,
Hur nådefullt han leder mig.
Så må jag vandra glad den stig,
Där Herren Gud själv leder mig.


Lär mig, o Gud, att sluta in
Med tro och hopp min hand i din,
Nöjd med den nåd jag får av dig,
När med din hand du leder mig.

Han leder mig, han leder mig,
Hur nådefullt han leder mig.
Så må jag vandra glad den stig,
Där Herren Gud själv leder mig.


Och när min vandring här är slut,
Och jag i tron har kämpat ut,
Jag räds ej då för dödens bud,
När jag är ledd av dig, o Gud

Han leder mig, han leder mig,
Hur nådefullt han leder mig.
Så må jag vandra glad den stig,
Där Herren Gud själv leder mig.
originaltext och melodi i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-18
originaltext och melodi i midiformat

Jesus jag funnit.
original text: Frances (Fanny) Crosby-van Alstyne
musik: Phoebe Knapp
svensk text: Anna ÖlanderSaliga visshet, Jesus är min!
Nu i Guds härlighet skådar jag in.
Viss om min arvslott tillhör jag Gud,
Född av hans Ande, klädd i hans skrud.

Jesus jag funnit.
Löst från allt tvång
Honom jag prisa vill med min sång.
Jesus jag funnit
Löst från allt tvång
Honom jag prisa vill med min sång.


Saliga lydnad, fullhet av fröjd!
Glimtar jag ser av den himmelska höjd.
Anden mig lär Guds eviga råd.
Viskar om kärlek, viskar om nåd.

Jesus jag funnit.
Löst från allt tvång
Honom jag prisa vill med min sång.
Jesus jag funnit
Löst från allt tvång
Honom jag prisa vill med min sång.


Saliga trygghet, slut är all strid,
Jag i min Jesus har sällhet och frid.
Väntande honom, uppåt jag ser.
Kärlekens fullhet ren han mig ger.

Jesus jag funnit.
Löst från allt tvång
Honom jag prisa vill med min sång.
Jesus jag funnit
Löst från allt tvång
Honom jag prisa vill med min sång.
originaltext och melodi i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-17
melodin i midiformat
Pärleporten
Musik: Alfred Dulin
Text: F Bloom

Som en härlig gudomskälla,
Rik och mäktig, djup och stor
Är den kärlek, nåd och sanning
Som i Jesu hjärta bor.

Han har öppnat pärleporten
Så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälst mig
Och bevarat mig som sin.

En gång som en jagad duva,
som en sårad hjort jag var,
men att djupt förkrossat hjärta
Jesus ej förskjutit har.

Han har öppnat pärleporten
Så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälst mig
Och bevarat mig som sin.

Under över alla under,
allt förlät han mig en gång.
Om hans underbara godhet
Glad jag sjunger nu min sång.

Han har öppnat pärleporten
Så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälst mig
Och bevarat mig som sin.

När en gång i livets morgon
till den gyllne port jag når,
då för Jesu stora kärlek
ock för mig den öppen står.

Han har öppnat pärleporten
Så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälst mig
Och bevarat mig som sin.

melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-16
Helt originell är Laurentius Laurentii Laurinus´ nästan folkviseartat enkla lilla psalm vid sin hustru Margareta Larsdotters begravning (tryckt i Isaac Ericis likpredikan över henne 1622)
Jämför psalm 169
Emil Liedgren, Svensk psalm och andlig visa, 1926
I Himmelen i Himmelen
ther är glädie stoor
Ther frögda sigh alla Gudz helgon
och medh Gudz ängla chor
Siunga Heligh Heligh Heligh
HErre Zebaoth.

I Himmelen i Himmelen
ther är wijsheet stoor
Ther kunnom wij Gudh skådha
rätt som han sielfuer är
Ansichte moot Ansichte
HErren Zebaoth

I Himmelen i Himmelen
ther är Herligheet fijn
Så at then klaresta Solen
altrigh här så klart skijn
Som then Klarheeten i Himmelen är
Hoos Herren Zebaoth.

Then glädien i Himmelen är
ingen vthtala kan
Icke heller någher Skribenter
thet beskriffua kan
Hwad för een glädhie i Himmelen är
Hoos HErren Zebaoth.

Til then glädhien i Himmelen är
Hielp oss JEsu Christ
Och genom tin Dödh och Pijna
Förlåt oss all wår brist
Amen Amen Amen Amen
O HErre Zebaoth


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-15
originaltext och melodi i midiformat

Närmre, ja, närmre
originaltext och musik: Lelia Morris
svensk text: okänd
Närmre, ja, närmre, tätt till ditt bröst,
Drag mig, o Jesus, och skänk mig din tröst.
Slut mig, ack, slut mig uti din famn.
Där vid ditt hjärta är tryggaste hamn,
Där vid ditt hjärta är tryggaste hamn.

Närmre, ja, närmre, arm som jag är,
Tag mig, o Jesus, min Frälsare kär.
Allt vad jag har, är synder och nöd.
Skänk mig den frälsning du vann i din död.
Skänk mig den frälsning du vann i din död.

Närmre, ja, närmre, din vill jag bli,
Ack, från min synd och min skuld gör mig fri.
Blott vid ditt hjärta finner jag ro.
Låt mig, o Jesus, där alltid få bo.
Låt mig, o Jesus, där alltid få bo.

Närmre, ja, närmre till dig jag trår,
Tills uti himlen dig skåda jag får.
Då skall den sången ljuda från mig:
Tack, att du drog mig allt närmre till dig!
Tack, att du drog mig allt närmre till dig!
originaltext och melodi i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-14
originaltext och melodi i midiformat

Så tag nu mina händer
originaltext: Julie Hausmann
musik: Fr. Silcher
svensk text: J. A. EklundSå tag nu mina händer
Och led mig,
Att saligt hem jag länder,
O Gud, till dig.

Ditt barn i nåd ledsaga,
Min väg är svår.
Jag vill ett steg ej taga,
Där du ej går.

Ja, låt mitt arma hjärta
En gång få ro,
Åt dig i fröjd och smärta
Sig helt förtro.

Och låt ditt barn sig luta
Intill ditt bröst
Och sina ögon sluta
Och finna tröst.

Får jag ej strax förnimma
Ditt starka stöd,
Jag ser dock målet glimma
Ur natt och nöd.

Så tag då mina händer
Och led du mig,
Att saligt hem jag länder,
O Gud, till dig.
originaltext och melodi i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-13
melodin i midiformat

Låt de mindre ljusen brinna
originaltext: P. P. Bliss
musik: P. P. Bliss
svensk text: E. NyströmEvigt strålar Faderns kärlek,
Likt en fyrbåk, ren och klar.
Men de mindre ljus kring stranden
Oss i vård han lämnat har.

Låt de mindre ljusen brinna,
Lysa upp den vilda sjö.
Någon som i stormen kämpar
Kan det rädda från att dö.


Syndens natt så mörk sig breder,
Hör den vreda böljans brus.
Längtansfullt så månget öga
Ser mot stranden efter ljus.

Låt de mindre ljusen brinna,
Lysa upp den vilda sjö.
Någon som i stormen kämpar
Kan det rädda från att dö.


Håll din lampa klar, min broder.
Seglarn, som på stormigt hav
Kämpar för att hinna hamnen,
Kan i mörkret gå i kvav.

Låt de mindre ljusen brinna,
Lysa upp den vilda sjö.
Någon som i stormen kämpar
Kan det rädda från att dö.
Noter
Songs By P.P. Bliss
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-12 Jenny Lind (1820-1887) finansierade
utgivningen av Ahnfelts sånger
Midi: Dalpolska, sjungen av Jenny Lind Länk: Den Svenska Näktergalen
JENNY LIND (1820-1887) Länk: Museum of the City of San Francisco
Länk: The ballad of the Hans and Jenny
Länk: Jenny Lind Sang Under This Tree
Länk: Jenny Lind Soup
Länk: The Swedish Nightingale in America
Länk: Jenny Lind (svenska)
Länk: Jenny Lind Polka
Länk: Jenny Lind, CA, United States of America


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-11
melodin i midiformat

Kärlek från vår Gud
(Psalm 29)
text: J N L Schjörring
musik: H S Thompson


Kärlek från vår Gud
Flödar till oss ut
Som en källa frisk, och ren.
I dess vatten klart,
Stilla underbart
Glimmar livets ädelsten

Kärlek från vår Gud
Som en smyckad brud
Kommer ljuvlig till oss ner.
Öppna blott din famn,
Kom i Jesu namn!
Himlens glädje den dig ger.

Kärlek från vår Gud
Är det stora bud.
Intet större finns än den.
Bliv däri alltid,
och du har Guds frid,
ty Gud själv är kärleken.
Salmer fra norsk salmebok
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-10
originaltext och melodi i midiformat

Även mig
originaltext: Elizabeth H. Codner
musik: William B. Bradbury
svensk text: T. Truvé


Herre, du välsignar alla
I din nåd oändelig.
Ymnigt nådens skurar falla,
Låt dem falla över mig.

Över mig,
över mig,
Låt dem falla över mig.

Hulde Fader i det höga,
Led mig på min dunkla stig.
Följ mig med din kärleks öga,
Gör barmhärtighet mot mig.

Även mig,
även mig,
Gör barmhärtighet mot mig.

Frälsare, till dig jag trängtar,
Lär mig älska, tjäna dig.
Efter dig mitt hjärta längtar,
Då du kallar, kalla mig.

Även mig,
även mig,
Då du kallar, kalla mig.

Helge Ande, som förkunnar
Jesu sanning kostelig,
Öppna salighetens brunnar,
Rena, helga även mig.

Även mig,
även mig,
Rena, helga även mig.

Kärlek, ren som källan klara,
Tro, som frukter har med sig.
Kraft och mod i nöd och fara
Du föröke städs i mig.

Även mig,
även mig,
Ja, välsigna även mig.
originaltext och melodi i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-9
originaltext och melodi i midiformat
Lina Sandell har gjort en fri omdiktning av Nearer, my God, to Thee
Närmare, o Jesus Krist, till dig, Korsblomman 1868.
Men det är texten nedan som gäller i dag, psalm 271.

Närmare Gud till dig
originaltext: Sarah Flower Adams
musik: L. Mason
svensk text: E. Linderholm
 


Närmare, Gud till dig,
Närmare dig!
Om det än blir ett kors,
Som lyfter mig,
Sjunger jag innerlig:
Närmare Gud, till dig,
Närmare Gud, till dig,
Närmare dig.

Döljer för pilgrim trött
Solen sitt sken,
Blir än min huvudgärd
Hårdaste sten,
Skall jag dock drömma mig
Närmare Gud, till dig,
Närmare Gud, till dig,
Närmare dig.

Där skall all nåd du gav
Stå för min syn
Såsom en stege rest
Upp emot skyn,
Änglar där vinka mig
Närmare Gud, till dig,
Närmare Gud, till dig,
Närmare dig.

Vaknad jag reser glad
Stenen så hård
Såsom mitt Betel upp,
Minnet till vård.
Natten ju förde mig
Närmare Gud, till dig,
Närmare Gud, till dig,
Närmare dig.

Sist, när jag ställa får
Uppåt min färd
Och jag har bakom mig
Jordlivets värld,
Viskar det än i mig:
Närmare Gud, till dig,
Närmare Gud, till dig,
Närmare dig.
originaltext och melodi i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-8
Till flera av Lina Sandells sångtexter satte Ahnfelt melodi, och hon var medveten om vad Ahnfelt betydde för att göra hennes sånger kända och älskade.

Ahnfelt har sjungit in mina sånger i folkets hjärtan

brukade hon säga.
Ahnfelt å sin sida såg klart, vad L. S. betydde för honom, när det gällde att få fram goda texter. Han låg också ständigt över henne med böner om nya sånger. Skämtsamt kunde hon säga:

Så länge Ahnfelt är i staden är ingen fred att få.

text: Oscar Lövgren (Lina Sandell, Gummessons, 1965)[innehåll] | [nästa]

2003-apr-7
melodin i midiformat

Sackeus
Bibelvisa från 1800-talets slut.
melodin en typisk läsarsång.Uti gamla gyllne dagar där i staden Jeriko
fanns en gång en man, Sackeus hette han.
Han var ganska kort till växten,
som vi läsa uti texten,
där hos Lukas, annars var han en stor man.

Men naturligtvis så levde även då som nu ett folk
fulla utav egenkärlek här i stan.
Och de börja diskutera
hur han kunde sig genera
och gå in och gästa hos en publikan.

Men en dag så fick han höra att den store Mästaren
ifrån Nasaret där skulle gå förbi.
Och han gick från tull och låda
uti förväg för att skåda
denne store Mästare från Galiléen.

Men naturligtvis så levde även då som nu ett folk
fulla utav egenkärlek här i stan.
Och de börja diskutera
hur han kunde sig genera
och gå in och gästa hos en publikan.

Han såg hela skaran komma nere där vid bergets fot,
så nu gällde det minsann att skynda på.
Men Sackeus allvar menar,
och bland mullbärsträdets grenar
klev han upp för att där ostörd sitta få.

Men naturligtvis så levde även då som nu ett folk
fulla utav egenkärlek här i stan.
Och de börja diskutera
hur han kunde sig genera
och gå in och gästa hos en publikan.

Men ej längre fick han sitta uppå mullbärsträdets gren,
ty när skaran drog förbi med sång och brus
lyfter Mästar´n upp sitt öga
till Sackeus i det höga
sägande: Stig ned, jag gästa vill ditt hus.

Men naturligtvis så levde även då som nu ett folk
fulla utav egenkärlek här i stan.
Och de börja diskutera
hur han kunde sig genera
och gå in och gästa hos en publikan.

Men Sackeus, vilket under! Även jag fick lust att se
denne store Mästare, som är så god.
Jag kröp ner vid Jesu fötter,
och trons träd sköt djupa rötter,
och nu är jag frälst och renad i Hans blod.

Men naturligtvis så finns det många än, som ej förstår
att en syndare kan få bli frälst av nåd.
Men jag tar en dag i sänder
och är trygg i Herrens händer,
ty jag litar fullt uppå Guds frälsningsråd.
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-6
"The famous poetess Lina Sandell, who poetized the revival movement, has written 100 of the 200 poems [Ahnfelts sånger]. Many of the songs were composed by Swedish composers of the same period, others are folktunes and songs composed by Ahnfelt."
Länk: On Oscar Ahnfelt and his Spiritual songs


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-5
"C O Rosenius är känd för att ha varit en predikant och en lärare, som sökte vara trogen Bibeln och de lutherska bekännelseskrifterna. Han ägnade hela sitt liv (1816-68) åt att studera och förkovra sig i Skriften och vinna själar för evigheten. Rosenius verksamhet har betytt, och betyder fortfarande, mycket för den kristna bekännelsen i Skandinavien."
Länk: Läs artikeln Rosenius och kyrkan


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-4

P. P. Waldenström (Svenska Missionsförbundets grundare, f. 1838, d. 1917)
yttrade i Andra kammaren den 13/2 1901,
när en motion riktad mot religiöst oliktänkande debatterades i riksdagen:

"Må vi icke göra vårt land till ett åtlöje för andra länder,
och må vi ej tro, att det blir obekant, vad vi här besluta.
En stor del av de främmande legationerna här i Stockholm tillhöra den katolska kyrkan.
Här finnas dessutom katolska präster, och då förstår herrarne att Riksdagens beslut,
om det utfaller i enlighet med Kongl. Maj:ts proposition,
blir bekant över hela den katolska världen.
Innan herrarne taga ett sådant steg,
må vi erinra oss de sex katolska kvinnor,
som på 1850-talet blevo landsförvista från Sverige och i Frankrike
mottogos med processioner och vaxljus och klockringning,
vilket allt befäste det franska folket i den tron,
att, när allt kommer omkring, Sverige huvudsakligen beboddes av björnar.

Vi få dock icke glömma, att vi hava den katolska kyrkan
-- trots alla hennes fel -- att tacka för något.
Det var hon, som förde kristendomen till Sverige,
det var hon, som först skapade en kultur här,
och hon har inom sitt sköte i vårt land fostrat människor,
från vilka ännu i denna dag genom historien strålar ut ett ljus,
i jämförelse med vilket det ljus,
som glimmar på månget lutherskt biskopskors,
tar sig ganska skröpligt ut."
Läs mer: klicka på Historisk krönika för Göteborg: kap. 4
Drottning Joséphine


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-3
melodin i midiformat

Secure
original text: Lina Sandell
engelsk text: ?


melodi: Tysk folkvisa (Tryggare kan ingen vara)

More secure is no one ever,
Than the loved ones of the Saviour;
Not yon star on high abiding,
Nor the bird in home nest hiding.

God His own doth tend and nourish,
In His holy courts they flourish;
Like a Father kind He spares them,
In His loving arms He bears them.

Neither life nor death can ever,
From the Lord His children sever;
For His love and deep compassion,
Comfort them in tribulation.

Little flock, to joy then yield thee!
Jacob's God will ever shield thee;
Rest secure with this Defender,
At His will all foes surrender.

What He takes or what He gives us,
Shows the Father's love so precious;
We may trust his purpose wholly,
'Tis His children's welfare solely.

Engelsk text(1) till Tryggare kan ingen vara-melodin
Engelsk text(2) till Tryggare kan ingen vara-melodin
Engelsk text(3) till Tryggare kan ingen vara-melodin
Engelsk text(4) till Tryggare kan ingen vara-melodin
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-apr-2

De tio jungfrurna
Psalm nr 214 i 1695 års psalmbok

Himmelriket liknas vid tio jungfrur,
som voro av olika sinne.
Fem månde oss visa vår tröga natur,
vårt sömnig´ och syndiga kynne,
Gud nåde oss syndare. Amen.

De andra fem lära oss akta vår tid,
så framt att vi skola få komma
i salen med Kristo, vår brudgumme blid,
till fröjd och evinnerlig fromma.
Väl oss om vi äro här vakna.

Vår brudgum drog bort uti främmande land
och månde de jungfrur befalla
sig möta med ljus och lampor i hand,
enär som han ville dem kalla.
De fåvitska dröjde för länge.

De hade sin oljo med allo förtärt
och ville av systrarna köpa,
men systrarnas svar det var inte kärt:
I måste till säljaren löpa.
Så kommo de usla då efter.

De visa då följa sin brudgumme in
i himmelska salen att fägnas.
De sättas till bords, få obemängt vin,
och dörrarne månde strax stängas.
De fåvitska jungfrurna klappa förgäves.

De ropa: o Herre, o Herre, låt opp,
låt oss icke bliva utstrukne!
Men ute var nåden, all väntan, allt hopp.
Ty bliva de arme förskjutne
till helvetis jämmer och pino.[innehåll] | [nästa]

2003-apr-1
originaltext och melodi i midiformat
Jämför Psalm 285
översatt av Britt G. Hallqvist

Det finns djup i Herrens godhet

There’s a wideness in God’s mercy
text: Frederick W. Faber

There’s a wideness in God’s mercy,
Like the wideness of the sea;
There’s a kindness in His justice,
Which is more than liberty.

There is no place where earth’s sorrows
Are more felt than up in heaven;
There is no place where earth’s failings
Have such kindly judgment given.

There is welcome for the sinner,
And more graces for the good;
There is mercy with the Savior;
There is healing in His blood.

There is grace enough for thousands
Of new worlds as great as this;
There is room for fresh creations
In that upper home of bliss.

For the love of God is broader
Than the measure of our mind;
And the heart of the Eternal
Is most wonderfully kind.

There is plentiful redemption
In the blood that has been shed;
There is joy for all the members
In the sorrows of the Head.

’Tis not all we owe to Jesus;
It is something more than all;
Greater good because of evil,
Larger mercy through the fall.

If our love were but more simple,
We should take Him at His word;
And our lives would be all sunshine
In the sweetness of our Lord.

Souls of men! why will ye scatter
Like a crowd of frightened sheep?
Foolish hearts! why will ye wander
From a love so true and deep?

It is God: His love looks mighty,
But is mightier than it seems;
’Tis our Father: and His fondness
Goes far out beyond our dreams.

But we make His love too narrow
By false limits of our own;
And we magnify His strictness
With a zeal He will not own.

Was there ever kinder shepherd
Half so gentle, half so sweet,
As the Savior who would have us
Come and gather at His feet?

originaltext och melodi i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-31
Det var under 1890-talet som sånger av den här typen blev som mest sjungna och omtyckta. De trycktes i regel inte i vanliga skillingtryck utan i små enkla sångböcker med namn som Fröjdeljud, Harpoljud, Zittrans toner, Zions strängaspel etc. De salufördes av kringresande kolportörer och predikanter. Man lärde in dem och sjöng dem inom olika frikyrkoförsamlingar, men naturligtvis också i hemmen.

Lennart Kjellgren, Visor på Kvällskvisten, LT pocket, 1979 (noter finnes där)

Den girige mannen

känd från början av 1890-talet
textförfattare okänd

Det var en gång en gammal girig man,
som många skatter här på jorden vann.
Han levde blott för denna snöda värld
i girighetens band och bojor snärd.

En dag han satt på praktfull blomsteräng
och räknar över penningar i mängd.
Då hörs bredvid en barnaröst så klar
som frågar: Är det blommor som du har?

De blommor som framför mig ligga här,
de äro lika vackra som de där.
Det där är pengar och dem dyrkar han
men vi få se att de ej hjälpa kan.

Nu höres åter barnets glada ljud:
Säg vilken bön uppsänder ni till Gud?
Om ni på denna fråga ger mig svar
så skall ni få den krans jag bundit har.

Den gamles levnad träder fram med hast,
han minnes nu att han en moder haft,
som bad med honom morgonen och kväll,
och denna tid den framstod nu så säll.

Den gamles blick den börjar spela nu.
Han frågade den lilla vän: Vem är du?
Jag är Maria, mammas lilla vän
som plockar blommor uppå denna äng.

Nu får jag lov att skynda hem, ty si
jag tror att mamma börjar ängslig bli.
Nej, stanna än en liten stund med mig,
om bönen vill jag höra mer av dig.

Nu är det mitt på dagen lilla du.
Ej kan jag bedja aftonbönen nu?
Jo, mamma talade om Daniel
som bad till Gud båd´ morgon, middag, kväll.

På sina knän den lilla faller ner,
och bad: O, Jesus, intag mig allt mer.
Sen sad´ hon: Må nu Gud välsigna er!
Och snart den gamle mer ej henne ser.

Ett år därefter fanns den gamle, märk,
uppå en bädd i plågor och i värk.
En dag han hade blivit överkörd,
men ifrån död till livet var han förd.

Då läkaren uppfångade hans ljud,
då märkte han det var en bön till Gud.
Det var den bön Maria bad förut,
och den var honom kär till livets slut.

Sin penningbörs han gav åt läkaren
och sade: Bygg ett barnhem nu för den,
att många barn sig lära bedja få.
Plantera där omkring en blomstergård.

Den lillas krans är mig så älskelig,
den skall i gravens kammar följa mig.
En stund därefter gick han hem till Gud,
och nu han höjer helig lovsångs ljud.

Ett femårs barn begagnar Herren Gud
att till den gamle föra fridens bud.
Må Gud beskydda sin kära små
att de i livets vändningar bestå.[innehåll] | [nästa]

2003-mar-30
melodin i midiformat

Svarta Sarah.


text: Lina Sandell
melodi: Traditionell

Däruppe ingen nöd skall vara
och inga tårar, ingen natt.
Så sjöng den lilla svarta Sarah,
ett fattigt negerbarn så glatt.

Där uppe ingen värk skall vara
och inga smärtans rop som här.
Där får jag se Guds anlet klara
och evigt bliva där han är.

En gång, en enda gång allena
hon hört den vite läraren.
Hon hört om blodet som kan rena,
hon hört om Jesus barnens vän.

Hon hört ock om den nya staden,
vars murar heta salighet.
Där vill hon ock stå med i raden
och lova Gud i evighet.

Nu ligger hon på smärtans läger,
en usel bädd av hö och strå.
Men ack, den klara blicken säger
att fröjd i hjärtat bor ändå.

Fast utan någon vän vid sidan,
fast bädden är så hård och kall,
hon ligger där i glad förbidan
av vad som ännu komma skall.

Hon tänker på de dyra orden
hon hört en gång av läraren.
Hon tänker på den nya jorden
och på den nya himmelen.

Däruppe ingen död skall vara,
hon sjunger - men allt mera matt,
och inget rop och ingen fara
och ingen gråt och ingen natt.

Allt svagare ännu blir rösten:
En gyllne stad - en gyllne stad -
och ingen död, och med den trösten
hon somnar slutligt in så glad.

Nu lockar hon de toner klara
ur harpan fram med fröjdfullt mod.
Ty se den lilla svarta Sarah
är vit och skär i Lammets blod.

melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-29
originaltext och melodi i midiformat

Vilken vän vi ha i Jesus!
text: J. Scriven
musik: C. C. Converse
svensk text:T. Truvé


Vilken vän vi ha i Jesus!
Han vill hjälpa och förmår.
All vår börda själv han lättar,
När vår bön till honom går.
Ack, vi ofta friden mista,
Sorg och mörker blir vår lön,
Blott för att vi icke bära
All vår nöd till Gud i bön.

Har du frestelser och prövning,
Synes livets kamp dig svår,
Kraft och mod du återvinner,
Om i bön till Gud du går.
Om dig vänner fly och svika.
Du får hat som kärleks lön,
Endast Jesus kan dig trösta.
Bär till honom allt i bön.

Är ditt hjärta fullt av oro
Och ej någon tröst dig når,
Jesus är din bästa tillflykt,
Tröst av honom visst du får.
I hans hulda famn du finner
Ljuvlig ro och vila skön,
Om till honom blott du ilar
Med din nöd i tro och bön.
originaltext och melodi i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-28
melodin i midiformat

Är du glad, av hjärtat nöjd?
Ur T. Tuvés sånger
musik: H. R. Palmér

melodi: Flickan i Havanna/E. Taube

Är du glad, av hjärtat nöjd,
sjung då, sjung då!
Lik en fågel full av fröjd,
sjung av hjärtat, sjung!
Om dig Herrens Ande rör,
skynda dig, hans vilja gör,
verka, bed och ordet hör!
Sjung av hjärtat, sjung!
Du med hjärtats sång gör väl,
fröjdar mången sorgsen själ.
Gud välsignar varje gång
hjärtats enkla sång.

När du ser, vad Jesus gjort,
sjung då, sjung då!
Prisa Gud för smått och stort,
sjung av hjärtat, sjung!
Hur han gått på stormigt hav,
väckt den döde ur hans grav
och sitt liv för oss utgav,
sjung av hjärtat, sjung!
Du med hjärtats sång gör väl,
fröjdar mången sorgsen själ.
Gud välsignar varje gång
hjärtats enkla sång.

Är du under sorger böjd,
sjung då, sjung då!
Det ger dig och andra fröjd,
sjung av hjärtat, sjung!
Änglar sjunga kring Guds tron,
prisa Faderns ende Son,
sjung ock du och gläds i tron,
sjung av hjärtat, sjung!
Du med hjärtats sång gör väl,
fröjdar mången sorgsen själ.
Gud välsignar varje gång
hjärtats enkla sång.
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-27
melodin i midiformat

Uti bibeln finns en skatt
Ur T. Tuvés sånger
musik: H. R. Palmér

melodi: Flickan i Havanna/E. Taube

Uti Bibeln finns en skatt,
sök den, sök den!
Vänta ej, tills dödens natt
för dig bryter in.
Skatten gör dig rik och nöjd,
fyller dig med frid och fröjd.
Här och uti himlens höjd
kan den bliva din.
Fritt för intet, blott du vill,
skatten skall dig höra till.
Den i tid och evighet
blir din salighet.

Skatten heter Jesus Krist,
sök den, sök den!
Har du nöd och synd och brist,
kan han hjälpa dig.
Han tar bort all synd och nöd,
frälsar dig i liv och död,
blir din tröst, ditt säkra stöd
på din vandringsstig.
Fritt för intet, blott du vill,
skatten skall dig höra till.
Den i tid och evighet
blir din salighet.
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-26
melodin i midiformat

Edra namn i himlen äro skrivna
text: Selma Sundelius-Lagerström

melodi: Vart jag går i skogar... (dansk mel.?)


Edra namn i himlen äro skrivna,
O vad livsmusik i dessa ord,
Som från Jesu egna läppar gingo,
Då han vandrade på denna jord.
Herrens pilgrim, må de orden ljuda
För ditt öra än på denna dag,
Bringa himmelsk glädje till ditt hjärta,
Uppenbara Jesu hjärtelag.
Bringa himmelsk glädje till ditt hjärta,
Uppenbara Jesu hjärtelag.

Edra namn i himlen äro skrivna,
Säg det, Jesus, om och om igen
Och låt oss det ordet aldrig glömma,
Hur det skiftar här på vandringen.
Dyre Frälsare, i nåd bevara
Själv de dina här för varje stund
Och låt intet, intet dem få draga
Bort från dig och från ditt fridsförbund.
Och låt intet, intet dem få draga
Bort från dig och från ditt fridsförbund.

Edra namn i himlen äro skrivna,
Ack, vad kunna vi väl önska mer!
Och vad gör det då, om hela världen
Med förakt uppå de namnen ser?
Ingen jordisk fröjd kan den uppväga:
Våra namn i himlen skrivna stå.
Det skall vara än vår fröjd och ära.
Då himlens glädje vi ingå.
Det skall vara än vår fröjd och ära.
Då himlens glädje vi ingå.
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-25
originaltext och melodi i midiformat

Jesus dig vi nu åkalla
text: T. Truvé
musik: C. C. Converse
melodi: Vilken vän vi ha i JesuJesus, dig vi nu åkalla,
Bedjande att ordet må
Uti goda hjärtan falla
Och där djupa rötter slå.
Låt det rika frukter bära
Utav kärlek, fröjd och frid,
Att ditt helga namn till ära
Vi må leva all vår tid.

Herde, föd din lilla skara
Och till friska vatten för,
Styrk oss du och oss bevara,
Vägen för oss öppen gör.
Bliv vår tröst och var oss nära
Med din Ande och ditt ord.
Led oss med din helga lära,
Mätta oss vid nådens bord.
originaltext och melodi i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-24
originaltext och melodi i midiformat

Nittionio
originaltext: Elizabeth Clephane
musik: I. D. Sankey
svensk text: E. NyströmDe nittionio vila tryggt
I det stilla fårahus,
Men ett på bergen än irrar skyggt
Förutan allt värn och ljus,
Långt bort uti marken, vild och hård,
Långt bort ifrån hulde herdens vård.
Långt bort ifrån hulde herdens vård.

Du nittionio, herde, har.
Äro de för dig ej nog?
Nej, ett är borta, är herdens svar.
Och irrar i ödslig skog.
Men fastän min stig är brant och svår,
Jag går dock att söka upp mitt får.
Jag går dock att söka upp mitt får.

Hur djup var den hemska, strida flod,
Och den natt, hur mörk och svår,
Där herden vandrade, huld och god,
Och slutligen fann sitt får.
Sitt sargade lamm i famn han tog.
På flykten han vreda ulven slog.
På flykten han vreda ulven slog.

O, varför är stigen färgad röd
På det höga berget där?
Han räddat fåret från säker död
Och nu i sin famn det bär.
Vem sargade så din hulda hand?
Jo, törnen och vreda ulvens tand.
Jo, törnen och vreda ulvens tand.

Från berg och från dal till himlens höjd
Nu ett rop av glädje går.
Nu juble alla med lust och fröjd:
Han funnit sitt vilsna får.
Och änglarna jubla högt till svar:
Han funnit en själ, som förlorad var.
Han funnit en själ, som förlorad var.
originaltext och melodi i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-23
originaltext och melodi i midiformat

En liten tid
originaltext: Jane Crewdson
musik: I. D. Sankey
svensk text: Lina Sandell-BergGiv mig den frid, som djupt likt floden flyter
Och gör att livets öken blomstrar blid.
Giv mig den tro, som natt i dag förbyter
Och lär mig vänta än en liten tid.

En liten tid mig törnet ännu sårar
Och stormar möta här i tidens tvång,
En liten tid att så min säd med tårar,
Och sen jag skördar under jubelsång.

En liten tid att här min törst få släcka
Ur bäckarna vid vägen, där jag går.
Och sedan skall den stora dagen bräcka,
Då jag ur själva källan dricka får.

En liten tid att lampan troget sköta,
Att här i bön och väntan hålla ut.
Och sen jag skall med fröjd min Jesus möta,
När prövotiden en gång tagit slut.
originaltext och melodi i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-22
melodin i midiformat

Morgon mellan fjällen

text: Betty Ehrenborg-Posse
musik: K H E Hauser
bearbetad: Statsrådet Arthur Engberg (s)

Morgon mellan fjällen,
Hör, hur bäck och flod,
sorlande mot hällen,
sjunger: Gud är god,
Gud är god.

Se, hur dagen bräcker,
fram går ljusets flod.
Dalen, som den väcker,
svarar: Gud är god,
Gud är god.

Skogens grenar glittrar,
och med gladligt mod
fåglarna, som kvittrar,
sjunger: Gud är god,
Gud är god.

Själ, vak upp och svara
dem med nyfött mod!
Höj din lovsång klara:
Gud, vår Gud är god,
Gud är god.

melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

   2003-mar-21   
Marias Enmansorkester har tystnat...
   Länk till Kristna Midi/Text-sajter   


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-20
Från predikstolen i Wittenbergs kyrka höll Hinrich Wichern den 28 september 1848 - revolutionsåret - sitt berömda tal om "inre missionen såsom kyrkans plikt". Han yttrade: "Den evangeliska kyrkan i sin helhet måste erkänna: Inre missionsarbetet är mitt, kärleken tillhör mig likaväl som tron. Denna kärlek måste brinna i kyrkan såsom en Guds låga, om världen ska tro, att Kristus lever i sitt folk."

Det var inte tomma ord.

Över hela Tyskland växte fram betydande anläggningar för sjukvård, barnavård och sedligt räddningsarbete, och åtgärder för folkbildning, fattigvård och fångvård vidtogos.

Impulser från denna tyska "inre mission" nådde även Sverige.

Det var också här den nyevangeliska väckelsens folk, som lät sig engageras i de kristet-sociala företagen.

Den största kristna insatsen för folknykterhet kom direkt från en kyrkans man, Domprosten Peter Wieselgren i Göteborg. Prosten Jonas Sandell var på väg till Göteborg för att besöka vännen Wieselgren, då han på sjöresan förolyckades. Som resesällskap och vittne till den tragiska drunkningsolyckan finner vi huvudpersonen. Pappas flicka; Carolina (Lina) Sandell.
Länk till sajt om Hinrich Wichern


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-19

Läseriet
text: Adolf Andersson (Dan Anderssons far)


- - -

Under läseriet 1874-1880 var den religiösa livaktigheten störst. Det var en härlig tid i religiöst avseende. Ungdomen var i stort antal omvänd till Gud. De sjöngo Engelkes sånger, sedan Sankeys jämte en och annan ur de gamla sångböckerna, Sions Toner: Sions harpan, Ruthströms och även Truvés sånger, ifall de voro baptister. Predikanterna voro Tuna Janne, Persson i Kopparberg, Israel Andersson, skollärare Elfving, skollärare Jansson, Jan Samulsson, Lars Johan i Bringsjöberg, Persson nu boende i Hästberg, samt många anställda av Grangärde missionsförening, dels från Norrtälje, dels från andra orter. Präst Olof Jonsson må ej glömmas här.

Men så kommo baptisterna och det blev strid om dopet. Så kom den Waldenströmska försoningslära och den uppväckte strid. Så kommo helgeanisternas syndfrihetslära och den uppväckte söndringar. Sedan kom djävulen och sade: "Passa på! Skynda samla, vinna, spara, gör affärer, samla ihop som Josef under hungeråren!" Så blev en försoffningens ande över det hela. En och annan torde nog ännu finnas, som lever, svepta in i andligt skrymteri. Gud give jag hade orätt!

Länk till Dan Andersson textarkiv (12 april Läseriet)


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-18

2003-07-27
Söndag
13:00

Vi sjunger Lina Sandell - Stockholm

Med anledning av 100-årsminnet av
Lina Sandells bortgång
ges en konsert på
Sergels Torg, Stockholm.

Medverkande: Förutom solister deltar även Du i storkören.

Biljettpris: Fritt inträde

Arrangör: www.tebordet.com

För ytterligare info: Tommy Rådberg, tel: 08-50028879
Hemsida: www.tebordet.com


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-17
originaltext och melodi i midiformat

Tag det namnet Jesus med dig
original text: Lydia Baxter
musik: W. H. Doane
svensk text: E. Nyström


Tag det namnet Jesus med dig,
Du som vandrar sorgens väg.
Tröst och glädje skall det ge dig.
All din nöd för Jesus säg.

Dyra namn,
Sälla hamn,
Jordens hopp och himlens fröjd.
Dyra namn,
Sälla hamn,
Jordens hopp och himlens fröjd.


Dig till sköld mot varje fara
Tag det namnet ständigt med.
Hotar frestelsernas skara
Gå i Jesu namn och bed.

Dyra namn,
Sälla hamn,
Jordens hopp och himlens fröjd.
Dyra namn,
Sälla hamn,
Jordens hopp och himlens fröjd.


O vad fröjd det namnet bringar
Åt en fattig syndaträl.
Det förlossar och ger vingar
Åt hans återlösta själ.

Dyra namn,
Sälla hamn,
Jordens hopp och himlens fröjd.
Dyra namn,
Sälla hamn,
Jordens hopp och himlens fröjd.


Uti Jesu namn, det sköna,
Skola vi i himlens frid
Samlas och vår Konung kröna
Efter slutad kamp och strid.

Dyra namn,
Sälla hamn,
Jordens hopp och himlens fröjd.
Dyra namn,
Sälla hamn,
Jordens hopp och himlens fröjd.
originaltext och melodi i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-16
originaltext och melodi i midiformat
Jag vet en port
text: Lydia Baxter
svensk text: E. Nyström


Jag vet en port, som öppen står,
Där från de gyllne salar
En klarhet, som från korset går,
Om Kristi kärlek talar.

O djup av nåd, min Gud, hos dig,
Att porten öppen står för mig,
För mig, för mig,
Står öppen ock för mig.


Den öppen står för varje själ,
Som nådens ord anammar.
För rik och fattig, kung och träl,
För alla folk och stammar.

O djup av nåd, min Gud, hos dig,
Att porten öppen står för mig,
För mig, för mig,
Står öppen ock för mig.


Så skynda fram trots oväns hot,
Förrn porten sluten bliver.
Och kors och krona tag emot.
Som Frälsaren dig giver.

O djup av nåd, min Gud, hos dig,
Att porten öppen står för mig,
För mig, för mig,
Står öppen ock för mig.


Då vi på andra stranden stå,
Läggs korset av, det tunga.
Oss livets krona skänkes då.
Och Jesu lov vi sjunga.

O djup av nåd, min Gud, hos dig,
Att porten öppen står för mig,
För mig, för mig,
Står öppen ock för mig.
originaltext och melodi i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-15
"Betlehemskyrkan har en lång och intressant historia. Den första kyrkobyggnaden invigdes redan år 1840. På den tiden hette den Engelska kyrkan och fick sexton år senare namnet Betlehemskyrkan. Den låg nära Hötorget på den plats där andra och tredje hötorgsskyskraporna nu reser sig. Mer än 1 100 personer fick plats i kyrkan, och den var oftast fylld till sista plats..." Läs mer
Länk till: Betlehemskyrkan


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-14
melodin i midiformat
Skynda till Jesus
text och musik: G. F. Root
svensk text: E. Nyström


Skynda till Jesus, Frälsaren kär.
Se, i sitt ord han vägen oss lär.
Ja, mitt ibland oss står han ju här,
Ropande vänligt: Kom!

Saligt, saligt bliver det förvisst,
När vi rena från all synd och brist,
Alla tillsamman mötas till sist
Hemma hos Herren Gud.


Kommen nu alla! ljuder hans röst.
Han vill oss skänka glädje och tröst,
Bygga sitt tempel uti vårt bröst.
Lyssna, o själ, och kom.

Saligt, saligt bliver det förvisst,
När vi rena från all synd och brist,
Alla tillsamman mötas till sist
Hemma hos Herren Gud.


Skynda till Jesus, tveka ej mer
Ännu en nådens bjudning han ger.
Ännu i kärlek han till dig ser.
Lyssna, o själ, och kom.

Saligt, saligt bliver det förvisst,
När vi rena från all synd och brist,
Alla tillsamman mötas till sist
Hemma hos Herren Gud.
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-13
originaltext och melodi i midiformat

När Guds röst till välkomst ljuder
text och musik: J. M. Black
svensk text: J. Appelberg
När den evigt klara morgon gryr med sol och helgdagsfrid
Och då sabbat uti himlen ringes in,
Skall ock jag med Herrens folk igenom pärleporten vid
Gå att ta den plats, som utav nåd blev min.

När Guds röst till välkomst ljuder,
När Guds röst till välkomst ljuder,
När Guds röst till välkomst ljuder,
Skall ock jag för vita tronen glad framgå.


Se, av alla folk och stammar samlas sist en skara stor
Där i högtidssmyckad stad på Sions höjd.
Även sämste sonen, som i främlingslandet vilse for,
Får då vara med och njuta himmelsk fröjd.

När Guds röst till välkomst ljuder,
När Guds röst till välkomst ljuder,
När Guds röst till välkomst ljuder,
Skall ock jag för vita tronen glad framgå.


Och då glädjen brusar väldig uti sång och harpospel
Och vår Konungs härlighet blir skönt förspord.
Skall ock jag, fast intet i mig själv, av nåd få taga del,
Dubbelt säll att höra Jesu välkomstord.

När Guds röst till välkomst ljuder,
När Guds röst till välkomst ljuder,
När Guds röst till välkomst ljuder,
Skall ock jag för vita tronen glad framgå.
originaltext och melodi i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-12
Fredrika Bremer besöker gärna själv Betlehemkyrkan, som i C. O. Rosenius´ dagar har en glansperiod.

Quidings ha nu en stor, vacker våning på Hamngatan mittemot Berzelii park, med mycket vacker utsikt och mycken sol i rummen, som Charlotte fröjdar sig åt.

De gav i dag släktmiddag, för Wredes, Carlesons et. Co. och jag skulle även vara där, men middagen blev sent, och - jag går hellre i missionsbön i Betlehem.

Fredrika Bremer, i ett brev till Caroline Frumerie den 8 januari 1865

Länk till: Fredrika Bremer


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-11
I den stora evangeliska folkväckelsen framemot seklets mitt kom naiviteten, den omedelbara trosenfalden, tillbaka, men den skydde den konstfulla Wallinska retoriken och därför även den nya psalmboken [1819 års], detta "den blandade kyrkans foster", "till stor del författade av oomvända lärare och snillen" (C. O. Rosenius)

Svensk psalm och andlig visa, Emil Liedgren, 1926,
Svenska Kyrkans Diakonistyrelsens bokförlag[innehåll] | [nästa]

2003-mar-10
melodin i midiformat

På höga himlen tindra
text: okänd
melodi: Kom hör min vackra visaPå höga himlen tindra små stjärnor underbart.
De lysa genom mörkret så vänligt och så klart.
Så genom mörkret lyser Guds kärlek lika klar,
och Herrens öga vakar, att jag ej vilse far.

Han räknat himlens stjärnor, bestämt var de skall gå.
Vartenda barn på jorden han ser och tänker på.
Hur skall jag, Gud, dig tacka? Jag är så arm och svag.
Dock vill jag troget vara ditt barn för varje dag.
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-9
Lina Sandell var vid tiden för Carl Oscars uppvaktning (1865) självförsörjande och sysselsatt med det arbete hon älskade. Hon var författare, översättare och redaktör. Arbetet kunde hon sköta antingen i sitt eget rum eller på Evangeliska Fosterlandsstiftelsens expedition. Rummet hade hon hos en familj, och där var en härlig utsikt över slottet och fem kyrkor. Hushållsarbete behövde hon inte befatta sig med. Dessutom hade hon som ogift kvinna förklaras myndig endast efter att ha anmält sin önskan om det till domstol. (Från år 1884 blev män och ogifta kvinnor myndiga vid 21 års ålder.) Hon kunde alltså själv bestämma över sin inkomst och sitt liv, något som säkert upplevdes som en frihet av en 34-årig kvinna, vars båda föräldrar var döda och inte längre kunde ställa krav på henne.

Som gift kvinna skulle hon åter bli omyndig och underställd mannens vilja. Är det så underligt att hon i denna situation skriver:

O jag ville vara en "Herrens fri" - en liten fågel, som kvittrar litet om Jesus härute i skogen - och jag tror även, att Gud unnar mig det.

Anne Nilsson: Flickan i trädet, En bok om Lina Sandell
LT:s förlag, Stockholm, 1985[innehåll] | [nästa]

2003-mar-8
originaltext och melodi i midiformat
Klippa du som brast för mig
original text: Augustus M. Toplady
musik: Thomas Hastings
svensk text: Betty Ehrenborg-Posse

Klippa, du, som brast för mig,
Låt mig gömma mig i dig.
Vattnet, blodet, vilket går
Från din stungna sidas sår,
Tvage i sin våg så huld
Mig från syndens makt och skuld.

Med min fromma möda jag
Aldrig fylla kan din lag.
Om mitt nit ej bleve matt,
Om jag gräte dag och natt.
Syndens fläckar stå dock kvar.
Blott i dig jag frälsning har.

Intet kan jag giva dig,
Till ditt kors jag sluter mig,
Naken dig om kläder ber,
Hjälplös upp till nåden ser.
I din livsvåg låt mig tvås,
Herre, annars jag förgås.

Vid vart flyktigt andedrag
Och när jag skall dö en dag,
När till okänt land jag går,
När inför din dom jag står:
Klippa, du, som brast för mig,
Låt mig gömma mig i dig!

originaltext och melodi i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-7
I Köpenhamn såg jag en större opera. Jag har många gånger önskat få någon föreställning om detta slags nöje, men naturligtvis aldrig kunnat gå i Stockholm för att icke såra andras samveten.

Jag fick emellertid ett högst obehagligt intryck.

Blotta medvetandet att allt var spelat, plågade mig på samma gång jag erfor en särskild maning att tacka Gud för den nåden, att hava fått komma in i ett rike av verklighet och sanning.[innehåll] | [nästa]

2003-mar-6
originaltext och melodi i midiformat
Jag är en främling, jag är en pilgrim
originaltext: Mary S. Dana-Shindler
svensk text: Betty Ehrenborg-Posse
och C. O. Rosenius


Jag är en främling, jag är en pilgrim,
Blott en afton, blott en afton bor jag här.
Gör mig ej hinder, ty jag vill följa
Guds folk till strids genom storm och bölja.
Jag är en främling, jag är en pilgrim,
Blott en afton, blott en afton bor jag här.

Resemåltid i hast jag tager,
Som en jagad, som ett ilbud stannar ej.
Jag står omgjordad om mina länder,
Har vandringstaven i mina händer.
Resemåltid i hast jag tager,
Som ett ilbud, Som ett ilbud stannar ej.

Lammets blod har mitt dörrträ tecknat,
Mig beseglat, mig beseglat, jag är hans.
Ej syndens surdeg jag mer vill smaka.
Till vägs jag hastar ser ej tillbaka.
Lammets blod har mitt dörrträ tecknat,
Mig beseglat, mig beseglat, jag är hans.

Lammets måltid mig saligt hugnar
Som en försmak, blott en försmak av hans ro.
Min fot är fri ifrån träldomsbandet
Jag går att finna det goda landet.
Lammets måltid mig där skall hugna
I en evig, i en evig, evig ro.

Till det landet mitt öga blickar,
Evigt strålar, evigt strålar solen där.
I främlingslandet är mörkt och farligt,
Där går jag vilse och stapplar snarligt.
Till Guds Kanaan mitt öga blickar,
Evigt strålar, evigt strålar solen där.

Jorden har ej den ro jag söker.
Nej, jag längtar, nej, jag längtar till Guds stad.
Där gråter ingen, där slutar nöden,
Där bor ej synden, dit når ej döden.
Jorden har ej den ro jag söker.
Nej, jag längtar, nej, jag längtar till Guds stad.

Hulde Herde, blott ett jag beder:
Följ och led mig följ och led mig, alltid du,
Så att jag ilar städs till ditt möte,
Till dess jag vilar uti ditt sköte.
Hulde Herde, blott ett jag beder:
Följ och led mig följ och led mig, alltid du.
originaltext och melodi i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-5
Rude Glantz hedrar Lina Sandell


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-4
en kopia av Lina Sandellstatyn finns i North Park Collegie i Chicago
Länk till: Lina Sandell i Amerika
Länk till: Hemlandssånger (engelska)
Länk till: Hymnuts (engelska)


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-3
Bland framstående dagar på sista tiden intager 7 december en utmärkt plats.

Jag hade fått en biljett till Riddarhuset och satt där hela dagen under den märkvärdiga diskussionen och voteringen om den nya representationsreformen samt fick åhöra de gripande talen å båda sidor.

En så spänd uppmärksamhet, ett mera koncentrerat intresse kan man knappt tänka sig. Det var underligt att se, huru flera allvarliga gråhårsmän under djup rörelse och under det tårarna rullade utför kinderna lade sitt ja eller nej i urnan.

Men då var det ock gott minnas, det "lotten faller vart Herren vill".
Länk till: Decemberdagarna 1865


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-2
Ensamheten

text: Carolina Sandell

O ensamhet, i dig jag finner
en källa till förnöjelse.
Uti ditt sköte lugn jag vinner,
och frid kan du min ande ge.

Och mången, mången fördel flyter
ur denna källa, mild och klar,
hon uti inre frid förbryter
det förr en yttre fröjd blott var.

Av ensamheten skall jag vinna
mer kraft att följa Herrens bud,
ja, vilka ämnen skall jag finna
till att betrakta dig, o Gud!


[innehåll] | [nästa]

2003-mar-1
Oscar arbetar med outtröttlig iver mot dryckenskapen, röner föga uppmuntran men kämpar ändå. Han håller nu på att få det första nykterhetsvärdshuset till stånd i sjömanskapellet. Han har fått några tusen kronor (1000 av vår konung) och hoppas nu under sommaren få det i ordning i samband med ett läsrum för arbetare. Samtidigt tänker han få börja med utgivandet av en illustrerad tidning, vartill vi redan fått vackra klichéer från England. Den skulle heta Arbetarens Vän och taga till förebild "British Workman".

Bed för även detta företag, att det må lända till Guds ära samt till något gagn för hans rike. Vi ha löfte om bidrag från många goda håll, men icke utan bävan tänker jag på min uppgift "att fylla vad som fattas".[innehåll] | [nästa]

2003-feb-28
Stadsmissionens syftemål är att på den evangeliskt-lutherska bekännelsens grund och i överensstämmelse med förhandenvarande kyrkliga inrättningar verka för Guds rikes tillväxt inom huvudstaden genom spridning av Guds ord, vardagsskolor för fattiga barn, söndagsskolor och barnhem samt andra medel, som den kristliga kärleken ger vid handen.
Ur Stadsmissionens första stadgar (1864)
 
Lina Sandell var organiserad i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.
Men, Stadsmissionen som var sin egen hade sina lokaler i Evangeliska Fosterlandsstiftelsens kyrka i Stockholm.
Länk till: Stadsmissionens historik


[innehåll] | [nästa]

2003-feb-27
När jag uppvaknar till en ny dag
tycker jag mig höra

Statt upp, var ljus, ty ditt ljus kommer
och Herrens härlighet går upp över dig.

Es. 60:1

När solen tränger in med sitt ljus,

För eder, som mitt namn frukten,
skall rättfärdighetens sol uppgå.

Mal. 4:2

När jag kläder på mig.

Så kläden eder nu såsom Guds
utkorade och älskliga uti hjärtats
barmhärtighet, vänlighet, ödmjukhet,
saktmodighet, långmodighet.
Men över allt detta ikläden eder
kärleken, som är fullkomlighetens band.

Kol. 3:12

När jag tvår mig,

Om jag icke tvår dig,
så har du ingen del i mig.

Joh. 13:8

När jag går till bönen

Han lever alltid för att bedja för oss.
Ebr. 7:25

När jag går till ordets betraktande

Visa mig, Herre, din väg, att jag må vandra
i din sanning;
behåll mitt hjärta vid det ena,
att jag fruktar ditt namn.

Ps. 86:11

Vid promenerandet vända sig blickarna
uppåt, nedåt, inåt, tillbaka och framåt,
och själen får därav rika ämnen till
begrundande av umgängelsen ovantill,
förgängligheten härnere,
hjärtebekantskapen med oss själva,
förtätandet av det, som är till rygga,
och farandet efter det,
som ej ännu är fattat.

Vid dagens slut tänker jag på

Gud är ett ljus och intet mörker är i honom.
I Joh 1:5

Över min säng föreställer jag
mig dessa ord skrivna,

Jag sover och mitt hjärta vakar.
Hög. v. 5:12

Över mitt arbetsbord

Edert arbete är icke fåfängt i Herren
I Kor. 15:58

samt

Du skall föda dig av dina händers arbete.
Ps. 128:2

Över min stol

Den där vinner, honom skall jag
låta sitta på min stol.

Uppb. 3:21

Över mitt fönster åt kyrkan

Saliga äro de, som i ditt hus bo,
de lova dig beständigt.

Ps. 84:5

Över mitt fönster åt skolan,

Vilken icke undfår Guds rike som ett barn,
han kommer där aldrig in.


Över min dörr

Välsignad skall du vara, när du ingår,
välsignad, när du utgår.

5 Mos. 28:6

Över min garderob,

Salig är den, som vakar och
förvarar sina kläder.

Uppb. 16:5


[innehåll] | [nästa]

2003-feb-26
melodin i midiformat

Julmorgonen hade Oscar en gudstjänststund i sjömanskapellet.
Vi åkte alla dit och det var kärt att se den synbara glädje,
med vilken många fattiga, trasiga, tärda figurer i den till trängsel
uppfyllda lilla kyrkan lyssnade till julevangeliets förkunnelse.

En av juldagarna hade vi bjudning för dessa arma.

O, vad Gud är god, som låter oss få vara med om sådana stunder.

Han iskänker fullt!

Och tänk så märkvärdigt, fast där kommo mer än dubbelt så många gäster
som voro inbjudna, fattades intet. Så kan Gud välsigna.

Fruarna R. och W. och jag bredde smörgåsarna och passade upp vid borden.

Barnen W. voro ock med;

den äldsta dottern spelade orgeln och tog upp psalmen

Nu segrar alla trognas hopp,

och de övriga syskonen stodo omkring och sjöngo med sin klara, vackra
barnaröster, varvid tårar banade sig väg uför mången fårad kind.
Nu segrar alla trognas hopp:
Vid änglars lovsång rinner opp
En salig morgonstjärna.
Hon stannar över Herrens hus,
Och folken skola i dess ljus
Församla sig så gärna.
Stort ljus,
Klart ljus
Nedergjutes;
Natten slutes,
Dagen börjas
Att kring hela världen spörjas.

I nåd och sanning bland oss bor
Den dolde Guden, mild och stor,
En Frälsare för alla.
Vi skåda nu hans härlighet
Som ende Sonens härlighet
Och till hans fötter falla.
Hav tröst,
Mitt bröst!
Gläds att Ordet
Kött är vordet
Gud förklarad
Och hans kärlek uppenbarad!

O gläds, min själ, och sjung hans pris,
Som öppnat dig det paradis
Vars port din synd tillslutit!
O gläds att Gud förbarmar sig
Och huld förnya vill med dig
Förbundet som var brutet!
Ära
Vare
Gud i höjden!
Friden, fröj den,
Helig vilje
Sig från jorden aldrig skilje!

S. J. Hedborn.
J. O. Wallin.

Länk till: Samuel Hedborn
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-feb-25
melodin i midiformat
Gammal svensk bön för barn tryckt 1780.

Gud som haver barnen kär,
Se till mig som liten är!
Vart jag mig i världen vänder,
Står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går.
Du förbliver, Fader vår.

Länk till: Bön för barn
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-feb-24

Den Gamla Asken

text: Carolina Sandell, Fröderyd Den 12 juni 1846
O gamla Ask, hur vördnadsvärd Du står
Och hjässan stolt, högt upp mot molnen höjer,
Hur skönt Du grönskar, med var nyfödd vår,
Med härlig svalka Du oss och förnöjer.

Du lyfter majestetiskt kronan opp,
Och vindarna på dina grenar gunga
Så väl, som fåglars fria, glada tropp,
Som så förnöjda, där sin lovpsalm sjunga.

Du stått och tronat där i mer än hundra år.
Och mycket, mycket kunde du förtälja,
Hur många glädjens, mången smärtans tår
Har ej till vittne velat Dig utvälja.

Hur mången vår har Du väl sett?
Av Nordens sköna somrar, säg hur många?
Hur mången höst för Dig sig tedt?
Och vinterns stunder ödsliga och långa?

Och säg mig, gamla Ask! när stod väl Du
En liten, liten planta ned vid jorden?
O! Säg mig var allt sig likt som det är nu
Här uppe i den höga, sköna Norden?

Och när Du växte upp, så liten späd,
Hur mycket, mycket då för Dig sig tedde,
När från en telning till ett resligt träd
Du att uppspira till, så långsamt Dig beredde.

O säg mig Ask! säg huru det var då,
Om fordna tider viska i mitt öra.
Ja! Säg mig mycket, O! låt mig nu få
Om flydda dagars fröjd utav Dig höra.

Hur mången gång har du sett solens klot
Så obeskrivligt härligt träda fram från öster?
Och sjunka sedan bakom bergets fot
Vid ljuva klangen utav fåglaröster?

Hur mången gång har månens bleka sken
Du under stilla vinternatten skådat?
Och alla stjärnorna på festen se´n,
Hur mången gång ha de Dig dagen bådat?

Hur ofta har du tempelklockan hört,
Som jordens barn till himmelsk andakt viger?
Hur ofta helga sången, vinden fört
Till höjden, som ur hjärtats djup uppstiger?

Hur mycket ville än jag fråga Dig
Men ack! Så tyst, så tyst Du ständigt bliver
Och ej ett enda ord Du svarar mig
Och ej en sakta viskning Du mig giver.

Din allvarsamma tystnad själv den talar dock
Den talar tydligt om en tid som svunnit,
Din jättelika stam den säger ock
Att mycket, mycket Du har skåda hunnit.

När stormen tjuter så förfärligt vred
Du står dosck stolt, Du ej för honom bävar,
Han ej Din fasta stam kan böja ned
Hur stark han över hjässan Din, än svävar.

Din friska svalka är så god och skön
Nu under sommar´ns allt för heta dagar,
Med Dina löv, och med Din krona grön
Du ock mitt öga innerligt behagar.

När i den stilla, lugna Sommarkväll
Jag tyst mig sätter, under dina vingar,
Då känner jag mig, o! Så säll,
Och över mig ju fågeln klingar.

Och omkring mig då doftar härligt där
En ljuv balsamisk blomsterånga,
Snart i sin nedgång Solen ler
Hon slutar nu sina dagsrund långa.

Hon nickar vänligt, Ask! till Dig
Och sjunker se´n bakom den gröna lunden
O! då, så underlig jag känner mig
Uti den sköna, stilla, aftonstunden.

O gamla Ask! Stå länge kvar,
Stå länge, länge, där och trona
Och säg vad sett och hört Du har,
Allt högare upplyft Din krona!

Allt högre, tills Du molnen når
Där de varandra uppå festet gå till möte,
Allt djupare, Du dina rötter slår
I jordens varma, moderliga sköte.

Så jättelik stå att omkring Dig se,
Och räkna flera, till de förra åren,
Din svalka över vandraren utbre,
Och fläkta sakta ifrån ögat tåren!!


[innehåll] | [nästa]

2003-feb-23
melodin i midiformat

Guds kärleksflod


text: A. Playle, 1899
melodi: Oh Tannenbaum
svensk text: Okänd

Guds kärleksflod, så full av frid
Nu väller fram, nu väller fram.
Som havets ström så djup och vid
Guds kärleksflod nu väller fram.
Dess vågor bringa hopp, att jag,
Som fordom var i striden jag,
Ej mer skall lida nederlag.
Guds kärleksflod nu väller fram.
Halleluja, den väller fram,
Guds kärleksflod nu väller fram.
O Gud, jag tror och fritt mottar
Din kärleksflod, som väller fram.

Den driver högmodsanden ut,
Guds kärleksflod nu väller fram.
På hjärtats strider gör den slut,
Guds kärleksflod nu väller fram.
Den lär oss att förstå varann,
Den gör mig alltigenom sann,
Att nästans väl jag söka kan.
Guds kärleksflod nu väller fram.
Halleluja, den väller fram,
Guds kärleksflod nu väller fram.
O Gud, jag tror och fritt mottar
Din kärleksflod, som väller fram.

Med nit för själar fyll mitt liv,
Guds kärleksflod nu väller fram.
Och mig en helig kärlek giv,
Guds kärleksflod nu väller fram.
Sänd dina skatter genom mig
Till dem som gå på sorgens stig.
Att de må lära känna dig,
Guds kärleksflod nu väller fram.
Halleluja, den väller fram,
Guds kärleksflod nu väller fram.
O Gud, jag tror och fritt mottar
Din kärleksflod, som väller fram.

melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-feb-22

text: Zacharias Topelius

I Finland, på bröllopsresan, möttes de,
Lina och Oscar Berg samt Zacharias Topelius.


Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt
I signad juletid.
Giv mig Guds ära, änglavakt
Och över jorden frid.
Giv mig en fest,
Som gläder mest
Den konung jag har bett till gäst.
Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt,
Giv mig en änglavakt

Giv mig ett hem på fosterjord,
En gran med barn i ring,
En kväll i ljus med Herrens ord
Och mörker däromkring.
Giv mig ett bo
Med samvetsro,
Med glad förtröstan, hopp och tro.
Giv mig ett hem på fosterjord
Och ljus av Herrens ord.

Till hög, till låg, till rik, till arm
Kom, helga julefrid.
Kom barnaglad, kom hjärtevarm
I världens vintertid.
Du ende, som
ej skiftar om,
Min Herre och min Konung, kom.
Till hög, till låg, till rik, till arm
Kom glad och hjärtevarm.
Länk till Zacharias Topelius


[innehåll] | [nästa]

2003-feb-21
melodin i midiformat

Kom, kom kom, ty allt är redo

text: T. Truvé - Truvés sånger, 1873
melodi: Tramp, tramp, tramp


Hör, vad under Gud har gjort,
Som har sänt sin ende Son
Till en fallen värld, i syndens djup försänkt.
Han i Jesu dyra blod
Öppnat har en nådatron,
Där han har åt alla nåd och himmel skänkt.

Kom, kom kom, ty allt är redo,
Fast du är syndig, arm och svag.
Tänk, om dörren stänges till,
När till slut du komma vill,
O vad kval det blir på domens stora dag.


Nu är salighetens dag,
Nu är nådens dyra tid,
Nu står Gud och väntar dig med öppen famn.
Nu vill Anden verka liv,
I ditt hjärta skänka frid,
Nu finns frälsning uti Jesu helga namn.

Kom, kom kom, ty allt är redo,
Fast du är syndig, arm och svag.
Tänk, om dörren stänges till,
När till slut du komma vill,
O vad kval det blir på domens stora dag.


Den som väljer Herrens tjänst,
Aldrig ångra skall sitt val.
Den som kommer, säger ej han kom för snart.
Fast det än kan synas mörkt
Uti dödens skuggas dal,
Skall hans liv med Kristus snart bli uppenbart.

Kom, kom kom, ty allt är redo,
Fast du är syndig, arm och svag.
Tänk, om dörren stänges till,
När till slut du komma vill,
O vad kval det blir på domens stora dag.
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-feb-20
melodin i midiformat
Låt mig få höra om Jesus
text: Frances (Fanny) Crosby-van Alstyne
musik: J R Sweney 1880
noter: Psalmer och Sånger,
Libris Verbum, 1997, nr 46
Fanny - USA:s motsvarighet till vår Lina Sandell

Låt mig få höra om Jesus
skriv i mitt hjärta vart ord
sjung för mig sången så dyrbar
skönaste sång på vår jord,
sången som änglar i natten
sjöngo för herdar en gång:
Ära till Gud i det höga
frihet från bojornas tvång.
Låt mig få höra om Jesus
skriv i mitt hjärta vart ord
sjung för mig sången så dyrbar
skönaste sång på vår jord.

Säg mig det åter och åter,
hur på vår jord han gick kring,
frestad, föraktad och ringa,
ägande själv ingenting.
Synderna mina dem bar han,
smärtorna tog han på sig,
redo att hela och hjälpa,
redo att uppoffra sig
Låt mig få höra om Jesus
skriv i mitt hjärta vart ord
sjung för mig sången så dyrbar
skönaste sång på vår jord.

Låt mig få höra om korset,
kvalen och smärtan han led,
visa mig graven i berget,
där man hans kropp lade ned.
O vilken underbar kärlek:
Det var för mig som han dog,
det var för mig som han uppstod.
Herre min Gud det är nog.
Låt mig få höra om Jesus
skriv i mitt hjärta vart ord
sjung för mig sången så dyrbar
skönaste sång på vår jord.

melodin i midiformat
Länk: Fanny Crosby Drama
Länk: Fanny Crosby


[innehåll] | [nästa]

2003-feb-19
"Ingenting för mig att göra"
kan en kristen säga så
i en värld där tusen själar
utan vård och ledning gå.


[innehåll] | [nästa]

2003-feb-18
Länk: Andrew L. Skoog översatte Blott en dag


[innehåll] | [nästa]

2003-feb-17
melodin i midiformat

Mose och Lamsens Wisor
vår först helt för privatkult avsedda sångsamling.
Första upplagan 1717 innehöll 61 sånger.

Högste Prest! tu som har tig


original: Höchster Priester der du dich
text: Johann Schefflers (Angelus Silesius)
svensk text: okänd
ur "Mose-Lamm-sångboken"

Högste Prest! tu som har tig
Gudi offrat sjelf för mig,
Til tit offer, jag nu beder,
At mit hjerta tu bereder.

Ty Gud ej anamma wil
Hwad tu, Kärlek! ej redt til;
Hwad tin hand ej sjelf tillagar
Gud tin Fader ej behagar.

Therför dräp och slagta tu
Sjelf min egen wilja nu,
Rif mit hjerta ur mit hjerta,
Fast thet sker med mycken smärta.

Wed uppå tit altar bär,
Och mig i tin eld förtär,
O tu Kärlek utan like!
Gif mig del uti tit rike.


 
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-feb-16
Hennes [Lina Sandell] längtan efter att få komma
"hem till Gud" är en gåta, som jag i den här boken
har försökt finna lösningen på. Det räcker inte som
förklaring att främlingskapet i världen är ett vanligt
motiv i väckelsesången, ett motiv som kan följas bakåt
i tiden till John Bunyans Kristens resa och
bibliska texter. Hemlängtan i Lina Sandells form är
framför allt en längtan bort. I hennes liv finns inslag
som skulle kunna få vem som helst att tappa lusten
att leva

Anne Nilsson: Flickan i trädet, En bok om Lina Sandell
LT:s förlag, Stockholm, 1985


[innehåll] | [nästa]

2003-feb-15

En aftonbön


text: okänd

Gå mig till sängs med tolv Guds helga änglar
två till hand, två till fot,
två till var min ledamot
två mig söva, två mig väcka,
två mina stora synder utsläcka.


[innehåll] | [nästa]

2003-feb-14
melodin i midiformat

Hjärtan, enigt sammanslutna
text: N.L. von ZinzendorfHjärtan, enigt sammanslutna,
Söken i Guds hjärta ro.
Lågor, ur Guds väsen flutna,
Brinnen klart i Kristi tro.
Han vår hövding, vi hans svurna,
Solen han, och vi dess glans,
Grenar av hans livsträd burna,
Han är vår, vi äro hans.

Gud ske ära! Vilka höjder,
Vilka djup av idel nåd,
Vilka osägbara fröjder,
Oss beredda i hans råd!
Gud, som var och är och bliver,
Unders Under är hans namn,
Sig i Kristus åt oss giver,
Sluter oss i fadersfamn.

Kristus, du som oss förenat
Till en helig brödrarund,
Lär oss, såsom du det menat,
Älska till vår sista stund.
Tänd i oss den helga flamman,
Som all själviskhet förtär.
I din sanning bind oss samman,
Du som själv Guds sanning är.
melodin i midiformat


[innehåll] | [nästa]

2003-feb-13
Ack, jag springer i Din famn,
Som ett spädt barn till sin moder
Ömt du sörjer för mitt väl
Ingen mor har så öm själ.

ur Sofias Visa, 1860

Liknelsen om Guds hjärta - mer ömt än en moders
användes av Herrnhutismens skapare
Nicolaus Ludwig von Zinzendorf
susning.nu/Herrnhutism (svenska)
www.zinzendorf.com (engelska)


[innehåll] | [nästa]

2003-feb-12
Jag älskar dig, Jesus, jag vet du är min,
Och trots vad jag är i mig själv, är jag din.
Du frälst mig från döden, du hjälper ännu.
Och ingen nej ingen, har älskat som du.

Källa: Psalm 75 Psalm och sång,
Svenska Baptistsamfundet, Örebromissionen, 1966
Översättning: Lina Sandell
LÄNK: 16 år gammal skrev Featherstone - My Jesus, I Love Thee


[innehåll] | [nästa]

2003-feb-11
Länk till Veckans sång


[innehåll] | [nästa]

2003-feb-10
Då jag nu därföre i Herrens Jesu namn giver Lina det rådet att taga Berg till äkta,
så ville jag på samma gång bedja Lina att nu blott vila stilla vid ett utslag, som
är en bestämd bönhörelse, samt att sålunda icke låta denna sak vidare besvära
samvetet, ty då Lina genom ett giftermål med ett uppriktigt Guds barn, som Lina
håller av och som håller av Lina, icke företager det ringaste mot Guds i ordet
uppenbarade vilja, utan ett sådant äktenskap tvärtom måste vara och ske i Herren,
så kunna dessa mördande, slitande samvetsskrupler omöjligt komma från någon
annan än själafienden, som vill göra allt för Lina oduglig för Guds rike och icke
unnar Lina vad Gud dock bestämt gärna unnar och vill skänka Lina, nämligen
ett eget trevligt hem, en kärleksfull öm make, med ett ord, giva Lina, som hittills
ofta varit de sina till tjänst, ett eget hus, sin egen lilla värld för sig, där Herren
Jesus är inbjuden och välkommen samt därför också skall förvisso bo!

Odencrants[innehåll] | [nästa]

2003-feb-9
Ur en visa från år 1896,
Gustaf Frödings åtalas för
Stänk och flikar
frun i versen syftar på Lina Sandell-Berg

Och inom litt´raturen
var bok i granskning tag,
den inte är en sur en,
tag genast i beslag.
Ty Morgonbladet rika
skall vitterheten nu,
de enda som få dikta
blir C. O. Berg, med fru.

Länk till visan i sin helhet


[innehåll] | [nästa]

2003-feb-8

Lever du?
text: Lina SandellLever du det nya livet uti Jesu Kristi tro?
Är ditt namn i himlen skrivet,
skall du i Guds rike bo?
O, jag frågar dig ännu: Lever du?


[innehåll] | [nästa]

2003-feb-7
Bred dina vida vingar, o Jesu, över mig!
och låt din lilla kyckling få gömma sig i dig!
Bliv du mitt allt i alla, min visdom och mitt råd,
och låt mig alla dagar få leva blott på nåd!

(första utkastet - jämför Psalm 190:1)


[innehåll] | [nästa]

2003-feb-6
Tänk särskilt i nåd på vår unga mission
bland faror och nöd i Kunama!
0 Herre, föröka, föröka oss tron,
att otron ej måtte förlama
vår hand, när vi satt den till plogen.
Läs mer om Kunama!


[innehåll] | [nästa]

2003-feb-5

Lyft mig högre, lyft mig högre
text: Lina sandell


Lyft mig högre, lyft mig högre
jorden är för låg för mig.
Jag vill flyga över bergen,
o min Frälsare till dig!
Du har dött för mig, så lär mig
nu att leva helt för dig.
Lyft mig över alla hinder,
jämna själv din väg för mig![innehåll] | [nästa]

2003-feb-4

Sol sjunker ner
text: Lina SandellSol sjunker ner
Tyst bakom fjällen,
Blommorna somna vid vindarnas sång,
Herre, du ser
Jämväl i kvällen
Ned till ditt Zion, du känner dess tvång.
Över de dina
Vakar ditt öga,
Mörkret, det är icke mörker för dig.
Låt för mig skina
Ljus från det höga,
Se, jag begär och jag söker blott dig.
Jorden, hur skön
Än den må vara,
Har ej den fullhet mitt hjärta begär,
Därför min bön
Söker de klara
Boningar, Herre, där solen du är;
Där är min vila,
Hemmet det trygga,
Dit ock mig närmar var afton som flyr
Timmarna ila,
Snart är tillrygga
Natten på jorden, och morgonen gryr!


[innehåll] | [nästa]

2003-feb-3
Skvaller: I år kommer det ut på Libris en bok av Per Harling, Uppsala, om Lina Sandell.

Ta kontakt med förlaget (Libris) för mer detaljer.

Libris Media AB


[innehåll] | [nästa]

2003-feb-2
Länk till: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen


[innehåll] | [Inledning]

2003-feb-1
Nu - februari - börjar manusarbetet på Lina Sandell-spelet 2003.

Under februari utkommer ett häfte om 8 sånger med Lina Sandell för SATB-kör.
Deltagarna i körveckan får på hemmaplan öva in sångerna.

Häftet kan köpas via:
ECHO Musikproduktion HB
Reveljgränd 5, SE-352 36 VÄXJÖ
tel/fax +46 470 76 40 30

martin.ekholm@echomusik.com
www.echomusik.com


[innehåll] | [start]

2003-jan-17
Tebordet.com uppmärksammar Lina Sandell året 2003.
Från 1 februari till 27 juli börjar serien Dagens Lina Sandell
Avslutas med Lina Sandell-veckan sommaren 2003
Vill Du vara med och hjälpa till med veckan - Hör av Dig!
Lina Sandell-dag 3/8 2003 Fröderyd (församlingen arrangerar)
Lina Sandell-vecka (Sommarkyrka) i Fröderyd vecka 32 (församlingen arrangerar)
Kontakt
e-mejl

Dagens Lina Sandell

[Tryggare kan ingen vara] | [från dikt till psalm]
[Sandellmuseet]
[...af L. S.] | [Lina Sandell i årtal] | [Länkar]


[topp]
[Visornas hemsida]
[Blott en dag ett ögonblick i sänder]