DAGENS VISA:   http://hem.passagen.se/minata/dav/aktuell.htm

[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida] | [till visan]

Dagens visa
2001 jun 09

LÄNK TILL

Torparvisan, text, midi, MP3

Bosse Landbergs sida om
Dan Andersson och Gunde Johansson


[topp]

Torparvisa
text och musik:
Gunde Johansson (1922-1995)

Tocka orning dä ä uti väla nu
dä grunnar ja mycke på,
för di slôss å se'n jobbar di värre än sju,
dä dära ä svårt te förstå.
Men en aen en har fôll bra lite vett
å hôve dä ha'n fôll fått
för te kli sej uti när dä ä nôge lett,
sôm när fôlk till exempel har brått.

För ja ä tôrpare ja å ja har dä så bra,
å ja ligger på sôffa för så ska dä va,
å gräse dä växer å rôgen han gror
å mor ho mal kaffe å grisen blir stor!

Hå hå ja ja, hå hå ja ja
hör va dä blåser i träa i da,
hå hå ja ja, hå hå ja ja,
dä blåser i träa i da.

Å flyger i lufta di gör sôm skam
förskräcklit å fort ändå.
Dä ä skillna dä när som en aen ska fram,
en får klar sej mä te å gå.
Men en ä fôll bra bakôm emellerti,
sôm inte kan räkne ut,
va i hundan di har så pass ont ôm ti
för den tar fôll i alla fall slut.

För ja ä tôrpare ja å ja har dä så bra,
å ja ligger på sôffa för så ska dä va,
å gräse dä växer å rôgen han gror
sätt på panna mor, sätt på panna mor.

Hå hå ja ja, hå hå ja ja
hör va dä blåser i träa i da.
Hå hå ja ja, hå hå ja ja,
dä blåser i träa i da!

Här har en dä ganska så skaplit bra
fast nog får en ont där bak,
men besvärligheter dä får en fôll ha,
en ä alla fall unner tak.
Te å ge sej ôt skogen ä int idé,
nej där säjjer ja allt stôpp,
för se råkt ja te hugg nôa meter mä ve,
ja den tar di sen å eller ôpp.

För ja ä tôrpare ja å ja har dä så bra,
å ja ligger på sôffa för så ska dä va,
å gräset dä växer å rôgen han gror.
Dra opp klocka mor, dra opp klocka mor.

Hå hå ja ja, hå hå ja ja
hör va dä blåser i träa i da,
hå hå ja ja, hå hå ja ja,
dä blåser i träa i da.

LÄNK TILL

Torparvisan, text, midi, MP3

Bosse Landbergs sida om
Dan Andersson och Gunde Johansson

[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida] | [topp] | [text start]