Jukebox Tebordet A Cappellalyssna på körmusik

exempel Hallelujakören

exempel Kalinka

exempel Silent Night


Midifiler inför julkonserterna

The CyberBass Project

Körmidilänkar

Karaoke/midi-program gratis!


vanBasco's MIDI Search

Tjuvtitt: Dagens visa 13:e december

Tjuvtitt: Dagens visa 24:e december

[O, Skaldernas Fader!...]

Dagens visa:
Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein
text och midi
Dagens visa:
Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein
text och midi
Dagens visa:
Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein
text och midi

Barnvisor med mera
texter och midi
(språk: tyska)
http://www.kirchenweb.at/
-> Kinderlieder Free (vänstermenyn)
Klicka här
German Folksongs: Title Page Klicka här
Fabians Page -> Schlaflieder m. fl. Klicka här
Deutsche Lieder / German Songs Klicka här
Herbert's Homepage Klicka här

[topp] | [till dagens visa 2001]

Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein
text: Friedrich Wilhelm Gotter
musik: Bernhard Flies, Berlin 1796

Dagens visa 2002 november 10
text och midi
Av misstag har kompositören
sagts vara
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
med verksnummer K. 350

Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein,
es ruhn Schäfchen und Vögelein,
Garten und Wiese verstummt,
auch nicht ein Bienchen mehr summt,
Luna mit silbernem Schein
gucket zum Fenster herein,
schlafe bei silbernem Schein,
schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein!

Alles im Schlosse schon liegt,
alles in Schlummer gewiegt,
reget kein Mäuschen sich mehr,
Keller und Küche sind leer,
nur in der Zofe Gemach
tönet ein schmachtendes Ach!
Was für ein Ach mag dies sein?
Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein.

Wer ist beglückter als du?
Nichts als Vergnügen und Ruh!
Spielwerk und Zucker vollauf,
und noch Karossen im Lauf,
alles besorgt und bereit,
daß nur mein Prinzchen nicht schreit.
Was wird da künftig erst sein?
Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein.


Sleep, my little prince, fall asleep:
the lambs and birdies are resting,
the garden and meadow are silent,
and even the little bee hums no more.
Luna with a silver gleam
is pouring her light into the window.
Sleep by the silvery light,
sleep, my little prince, fall asleep!

Everyone in the castle is already lying down:
everyone is cradled in slumber,
and even the little mouse rustles no more.
The cellar and kitchen are empty,
only in the chambermaid's quarters
one can hear a languishing sigh!
What kind of sigh might this be?
Sleep, my little prince, fall asleep!

Who is happier than you?
Nothing but amusement and rest!
Toys and sugar enough,
and even a stately coach to convey you;
everyone is careful and ready
so that my little prince will not shriek.
But what will the future bring?
Sleep, my little prince, fall asleep.

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa
2001 nov 10

Källa: Erik Åkerberg,
Skrubben N:o 24,
Wahlström Widstrand, 1923

Författare till visan

Bellman, Adolph Martin Jacob Henrik

skaldens son,
född 1790 död 1834,
Sidenkramhandlare.
Föreställande Fredman i ordensällskapet.

"Ulla Winblad skulle därvid alltid uppträda i havande tillstånd."

Pragraf 2 i stadgarna för "Skrubben numero tjugofyra" lyder
följande:

att på ett levande, muntert och fritt sätt åter uppkalla den glada och komiska värld, vilken lever och haver sin varelse i Fredmans Sånger och Epistlar, det vill säga att genom antagna namn, kostymer, karaktärer, sånger, tal och ett måttligt tömmande av pokalen försätta sig för en stund i ett tillstånd av glädje, som fordom upplivade en Mollberg, Movitz och Christian Wingmark med stora peruken.

Skrubben stiftades den 15 november 1824.
Föregångare till "Bellmanska sällskapet".

Paragraf 6:

Skulle Sällskapet önska överstiga antalet 24, må sådant ske endast med förbehåll, att den inträdande förut in natura, hoc est in champagne erlägger till Sällskapet lika med vad som betalas för en egen gravplats på Adolph Fredriks kyrkogård, nämligen 100 Rdr B:o.

Den 4 februari på Bellmans födelsedag firas på följande sätt:

Tal höllos över Bellman eller därmed förknippat ämne.

Alla ledamöter vara iförda dräkter, lämpade efter de personer de inom orden hade att framställa.

Ulla Winblad skulle därvid alltid uppträda i havande tillstånd.

O, Skaldernas Fader!

Carl Michael Bellman

Beskydda Din Smorde,
Din rimmande son
som gjort denna visa!

Käraste bröder,
kom låtom oss dricka

d. 7 oktober 1829
text: Adolph Bellman

Käraste bröder, kom låtom oss dricka,
Rumla och tumla och slåss!
Fritt må oss ödet på hälarna skicka
Björnar, Cousiner och tross!
Ha vi blott bålar och flickor och sång,
Föga bekymrar oss tiden och öden;
Vi skämta med nöden
Och leka med döden
Och dansa i skjortan, om rocken blir trång.

Vågorna svalla; vårt öra förtjusar
Valthornets rullande ton.
Norström, han grundar och blundar och snusar,
Ordar om Lag och Raison,
Wingmark, han ruskar peruken och svär,
Svär över ristning och buller i buken;
I lockar peruken
Nedfaller på duken
Och döljer den stjärna på bröstet han bär.

Jentzen vid skänken, han gör caprioler,
Näven i disken han slår.
Bålar, Bouteljer och Glas och Fioler
Surra i väggen. - Gutår!
Gåsen så vördig med högröder min
Vecklar ut skylten och börja predika,
Att alla ä´ lika,
Susanna, Fredrika,
Cheruber och Djeflar och Prester och Svin.

Löfberg i västen, med hål uppå knäna
Hukad mot ankaret står;
Skjortan, hon slinker och slår mellan bena,
Illa, högst illa han mår.
Wetzen i rimvånda föder i vrån
En Elegie och en två tre Ballader
Förutom Charader.
O, Skaldernas Fader!
Beskydda Din Smorde, Din rimmande son.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]