[topp] | [Länkar] | [till dagens visa 2002]

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

Kantele(1)

Kantele(2)

Kantele(3)melodin i midiformat
Dagens visa 2003 april 23

Studiecirkeln
text: Kerstin Hed
musik: Tommy Rådberg


Det var blott några stycken, ett dussin knappt.
Det var långt mellan byarnas tjäll -
Men på halkiga vägar de kommo ändå
till ett möte var torsdagskväll.

Det var muntra ord och betänksamma ord
på bygdens sävliga mål
kring ett bord, där aprildagens blåsippskörd
stod och glimmade blygt i sin skål.

Det var ovana grepp kring penna och bok,
det var blickar med längtan och dröm,
som förstummats och stängts vid dragarnas tramp,
vid spis, vid spade och töm.

Det var riksdagsmans pojkar och statarns Karl,
det var Sörgårds och så några fler.
Den, som ingenting visste, fick stöd och hjälp
av den, som fått lära sig mer.

Det var kanske ej kunskap av stora mått,
men den lyfte dock tanken på färd
och skänkte en glimt av vår tid och dess liv,
av vår stora, härliga värld.

Det var ingenting som gav ära och guld -
men de unga, de sågo ändå,
hur rymden vidgades, mer och mer,
över vägen, de hade att gå.

Och det var, som om hela rummet blev fyllt
av en hög, förunderlig makt -
det var ungdomens heliga allvar, som än
ej bränts till cynism och förakt!

Det var som en kväll, när dimman är tät
kring ensliga planer och hus,
och när man tänder en lampa - så stod det kring dem
som en brinnande cirkel av ljus!

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Länkar]

[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm

  

[topp] | [till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

KARL-ERIK FORSSLUND (1872-1941)

Karl-Erik Forsslund länkar

En storstrejk i Stockholm och en dito i Spanien

En storstrejk i Stockholm och en dito i Spanien

Finlands sak och vår

[topp] | [till dagens visa 2001] | [Länkar]

Dagens visa 2002 april 23
Storstrejk 1909 i Stockholm

En storstrejk i Stockholm och en dito i Spanien

Den 4 augusti 1909
text: Karl-Erik Forsslund

Är detta staden - vardagsstaden?
Var är allt buller, larm och jäkt -
var är den febertunga fläkt
som eljes flämtar långsmed raden
av höga dystra gråa hus?
Var trånga gators malströmsbrus,
var detta storstadslivets rus,
som rycker med
och hårt slår ned
och in i sanslös häxdans drar
var tanke lugn och klar?

Är detta staden - storstrejksstaden?
Var är den kamp på liv och död,
den vådeld rasande och röd,
man siat om i borgarbladen?
Var är revolten vild och rå,
var dessa yra pöbelhorder,
som på despotens kalla order
till storms mot rätt och lagar gå?

Lugn ligger staden, söndagsstilla.
En sommarhimmel sagoblå
sig välver över gränder grå.
Är det en trötta sinnens villa -
var gata ligger tyst och ren,
det står ett starkt och festligt sken
kring hus och träd; i alla torg
står morgonluften frisk och hög,
och se, en snövit fjäril flög
ur porten till vår egen borg!

Å vänner, gå vi här och drömma -
helgklädda mänskoskaror strömma
i gator och i gröna parker,
som genom fjärran höglandsmarker
de breda floder stilla gå.
De glida fram, de vandra så
i mäktigt lugn och högtidsstämning,
ej bittert hat, ej mörk beklämning,
ej sanslöst hetsat känslorus,
men allvar, fullt av kraft, av ljus!

Å sol, må som i dag du skina
på striden ner från himmel blå -
må städs den i ditt tecken stå!
Lys kämparna, de äro dina!
De äro vågor i en flod,
som glider fram
trots mur och damm -
de äro grenar av en stam,
som växer stark och sund och god,
som rak och lugn skall stånda
i storm och strid och vånda!

[topp] | [Länkar] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 april 23
Finlands sak och vår

Till Urbergslandet Fennoskandia

(Så kalla geologerna
Finland och Skandinavien
som ett helt.)

text: Karl-Erik Forsslund
(ur Vakt och Värn)

Ett land äro de, Suecia, Finlandia -
urbergslandet Fennoskandia.
Bottenhavets fasta gråbergsgrund
binder samman land och folk i evigt förbund.
Ett folk äro svenskar och finnar.
Alltifrån nordfjällens högsta snövita tinnar
ner till sydliga nejders fåra vid fåra
måste vi och de våra
hålla ihop och sida vid sida
samma öden genomlida,
samman i liv och död för segern strida.

Segern kommer - var viss, så länge en finne står
senig och stark i sin vinter och väntar sin vår -
envis kallas han, rotfast är han, och seg
kämpar han för sin ärvda karga teg -,
och så länge en svensk kan känna
- icke hatet, men sorgen bränna,
sorgen att människor, som vandra
samma väg, skola hata varandra,
sorg över fränder, som unga falla,
trogna på post,
stela av frost
långt norr i norr, där ishavets böljor svalla
hårt emot klippstup och kojor, där köldskotten ständigt skalla. -

    *

Finnblod ha vi bergslagsfolk,
men våra fränders språk ha vi glömt,
glömt våra bröders modersmål.
Vaknade vi ur den fridsdröm, vi drömt,
sågo allt närmre barbarernas rykande bål -
stumma stodo vi, bidade en tolk,
som kunde sjunga ut och slå ned,
heligt vred,
och få oss alla, få massorna med.
 

Och se, han kom - ingen enskild man,
det var blodets röst, det var Människan,
redo att följa sitt ödes stjärna,
att med sitt liv mot vilddjuren värna
sina bröders hem och härd,
deras och allas frihet och fred. -
Kan du ej skänka ditt liv som offergärd,
ej gå med i korsriddarskarans led,
de som sjunga med tungor av stål -
giv din skärv, den kan bli värmande ved
för vinterns hjältar, den kan bli brinnande kol
i segerns väldiga vårliga Valborgsbål!

I januari 1940

[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida] | [topp]