[En midsommarsaga] | [Me & Bobby McGee]Teds Universum
melodin i midiformat

Jag vill ha en egen måne
text: Kenneth Gärdestad
musik: Ted gärdestad

Du har då aldrig trott på tårar, det passar inte för en karl.
Om man är över femton vårar finns inga känslor kvar.
Du får förstå två våta kinder, dom torkar lika snabbt igen.
Man rår ej för att tårar rinner när man mist sin vän.

Jag vill ha en egen måne som jag kan åka till,
där jag glömmer att du lämnat mej.
Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill,
där stannar jag tills allting ordnat sig

Du tror du vet hur allt ska vara, du vet när allting passar sig.
Du lyssnar ej när jag ska förklara hur jag känner mig.
Du bryr dig inte om mig mer, och det har tagit mig så hårt.
Du kan väl aldrig acceptera att någonting är svårt

Jag vill ha en egen måne som jag kan åka till,
där jag glömmer att du lämnat mej.
Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill,
där stannar jag tills allting ordnat sigJukebox Tebordet Janis Joplin

Janis Joplin Lyrics

melodin i midiformat

Janis Joplin
Me & Bobby McGee
Written by - Kris Kristofferson & Fred FosterBusted flat in Baton Rouge, waiting for a train
And I's feeling nearly as faded as my jeans
Bobby thumbed a diesel down just before it rained
It rode us all the way to New Orleans

I pulled my harpoon out of my dirty red bandana
I was playing soft while Bobby sang the blues
Windshield wipers slapping time
I was holding Bobby's hand in mine
We sang every song that driver knew

Freedom's just another word for nothing left to lose
Nothing don't mean nothing honey if it ain't free, now now
And feeling good was easy, Lord, when he sang the blues
You know feeling good was good enough for me
Good enough for me and my Bobby McGee

From the Kentucky coal mines to the California sun
Hey, Bobby shared the secrets of my soul
Through all kinds of weather, through everything that we done
Hey Bobby baby kept me from the cold

One day up near Salinas, Lord, I let him slip away
He's looking for that home and I hope he finds it
But I'd trade all of my tomorrows for one single yesterday
To be holding Bobby's body next to mine

Freedom's just another word for nothing left to lose
Nothing, that's all that Bobby left me, yeah
But feeling good was easy, Lord, when he sang the blues
Hey, feeling good was good enough for me, hmm hmm
Good enough for me and my Bobby McGee

La la la, la la la la, la la la, la la la la
La la la la la Bobby McGee
La la la la la, la la la la la
La la la la la, Bobby McGee, la

La La la, la la la la la la,
La La la la la la la la la, hey now Bobby now Bobby McGee yeah
Na na na na na na na na, na na na na na na na na na na na
Hey now Bobby now, Bobby McGee, yeah

Lord, I'm calling my lover, calling my man
I said I'm calling my lover just the best I can
C'mon, where is Bobby now, where is Bobby McGee, yeah
Lordy Lordy Lordy Lordy Lordy Lordy Lordy Lord
Hey, hey, hey, Bobby McGee, Lord!

Yeah! Whew!

Lordy Lordy Lordy Lordy Lordy Lordy Lordy Lord
Hey, hey, hey, Bobby McGee

[till dagens visa 2002]

[En midsommarsaga]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

KARL-ERIK FORSSLUND (1872-1941)

Karl-Erik Forsslund länkar

[topp]

Dagens visa 2002 juni 25

En midsommarsaga

text: Karl-Erik Forsslund

jag drömmer att det är du,
min Lille-Man, som spelar
hjältens roll i den,
och tycker mig se dig springa omkring
i hätta och lösskägg och bjuda allt folket
häromkring till dans på vår äng!

Så lyder sagan:

När solen röd sig sänker
midsommaraftons klara kväll
och gyllne fläckar stänker
på bergets gråa häll -
när varje ruta blänker
som gull i fattiglappens tjäll
och skogen står och tänker,
gnolande tyst och säll!

Då öppnas bergets gråa vägg,
då träder fram i dagen
en liten man med mossgrått skägg,
som räcker över magen.
Gråklädd han är, i byx till knät,
hans rygg är krokig men hans fjät
- hoppa över stätta! -
är spänstiga och lätta.
Han har en eldröd hätta
på huvudet, och skinnet
är rynkigt, men se sinnet
det har allt ungdomsfärgen kvar.
Det strålar fram som solglans klar
ur ögonspringor smala,
det flyger som en svala
fram utur tandlös mun,
det spelar och leker kring jordens rund
som fågel och fjäril i grönan lund,
som allt som leker i skogarna
och spelar kring röda logarna.

Han vandrar ner mot dalen,
på vägarna han springer kring.
Kom barn, nu börjar balen,
kom kom å ta i ring!
Han röda hättan svänger,
han flyger och han flänger.
Han ropar över ängarna
åt jäntorna och drängarna -
å vill ni ha en sväng,
så står det en majstång på Fröjdens äng,
å vill ni ha en svängom,
så kom å kom å kom!

Han hoppar fram på tuvorna
och skuttar över stubbar.
Han ramlar ner i gruvorna -
kom opp i soln, ni gubbar,
I hyttorna han hälsar på -
hihi åhå,
ni svarta sotiga grabbar,
kom tvätta era labbar
å släggan i hörnet ställ,
för ikväll är det midsommarkväll!
Han sneglar in i stall och kök -
kom pojkar, kom flickor,
släpp tömmar, släpp brickor,
släpp bråk och stök
å gnat å gnäll,
för i kväll är det midsommarkväll!
I varje gård i dalen
han tittar in i salen -
Godkväll båd far och mor!
Vill ni ha en sväng,
så står det en majstång på Fröjdens äng,
en riktig grann och stor!

Och kvällens timmar skrida,
och dansen går på Fröjdens äng.
Och sorlet svävar vida -
klaver och skratt och stamp och fläng.
Ölet är gott och mustigt,
hej lirum leva lustigt,
fiollåten virvlar vilt och glatt
i gyllne sagonatt.

Men runtomkring står hagen
så tyst i kvällens röda sken.
Där sitter på en mossig sten
en liten man betagen.
Han ler och lyss till skratt och sång,
till dansens dån och låtens gång
och härmar med en murken gren
fiolstråkens språng
och visslar sakta melodin
med milt lycksalig min.

Och natten flyr. Ren solen står
högt i det blå, ren spelman går
att vila armar trötta,
och dansarskaran hemåt drar
till vardagssysslor nötta
eller försvinner par om par
i skogen. Han är ensam kvar.
Då kryper han från stenen ner,
en sista lång lång blick han ger
den höga gröna stången,
- tack tack för denna gången! -
sin röda mössa svänger han
och med en knackning spränger han
bergväggens gråa häll.
Den tunga porten stänger han
bakom sig och försvinner
i mörkret där sol ej brinner,
i djupet där livet rinner
så tyst som i gravens fattigmanstjäll.

Men än en gång ur klippans häll
han träder ut i solens ljus,
väckt ur sin trollsömn av skogens sus
för en natt, för en midsommarkväll!


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]