[Dagens visa]
[visornas hemsida...]
melodin i midi format

SLÄKTKALAS I DOMVIK

Och i min hand håller jag ett papper
som man kan kalla ett sammandrag.
Och den har hämtats från övrigmappen
beskriver släktleden av min far.

I vita bokhyllan kartbok finner
och jag slår upp sidan fyrt´i sju.
Och där som Svartälvens vatten rinner
passeras platser i detta nu.

Passeras platser som nyss jag hittat
bland arkets bokstäver rad på rad.
Där föddes farfar - min blick den riktas
till höger - något - där lekte far.

Jag minns mitt Bovik - "så varmt på näset
som insjö famnar med ögon blå.
Och fröna skallra i penninggräset"
nu ska jag ut - stora vägen gå.

Vid stora vägen - Grythyttans kyrka
där farföräldrar har lagts till ro.
Och där är skolan - ger boklig styrka
till var och en som på detta tro.

Vid Halvarsnoren där fisken sprätter
kusin får opp dem var sommardag.
För det är Domvik vårt sinne vetter
när det dras samman till släktkalas.

Vi packar husvagn och stora bilen
och lämnar Stockholm mot Västmanland.
Jag följer vaksamt på ortnamnspilen
A-fyra-pappret är i min hand.

Och väl där framme vid målets Domvik
tar Bengt emot oss på stora da´n.
Och som det bör är det väldigt somrigt.
Hipp hipp hurra för vår jubilar.

text: Tommy Rådberg musik: traditionell

[Dagens visa] | [visornas hemsida...]
[topp] | [text start] |
[Dan Andersson] | [Elias Sehlstedt]
[Gustaf Fröding] | [Tommy Rådberg]