DRAGOS COBRA OCH JAG.

(melodi: Nilsson, Thunman och jag)

Det var Dragos Cobra och jag.
Vi var födda samma år och dag.
Vi har gått i samma skola.
Vi har pangat samma dora.
Det var Dragos Cobra och jag.
 
Och från plugget vi sparkas ut.
Måste hitta ett kneg utan prut.
Fick ett tips om girohuset
där finns brudar sus och duset.
Men som nying vi fick veta hut.
 
Och på plats adresstryckerit.
Och bland plåtar det snackades skit.
Och om DN-Galsfinalen
och om BeBopen på Nalen.
Snack om brudar, fester och sprit.
 
Men så köptes någonting stort.
Trycka kontoutdrag ska gå fort.
Och nu står vi framför skåpet.
För det gamla rena dråpet.
Tryckarpressen klassad som lort.
 
Och vi grabbar ska snabbt läras opp.
Att bli data-OP. - lön på topp.
Och "de blåa" undervisar.
Am´rikanska vägen prisar.
Jobba skift - Du måste ha snopp.
 
Och i dag har vi anpassat oss.
Vi är snälla - lyder vår boss.
Och tillsammans båda könen.
Inget snoppbidrag på lönen.
Lektillvaron borta förståss.
 
text: Tommy Rådberg
[hem] | [topp] |
[Dan Andersson] | [Elias Sehlstedt]
[Gustaf Fröding] | [Tommy Rådberg]