[Dagens visa] | [visornas hemsida...]

melodin i midi format

originaldikten av Elias Sehlstedt - Fem trappor opp handlar om en kammarskrivares dag.

Här i nya ord om Girojäntans dag.


GIROJÄNTANS SÅNG 
 
Jag sitter stundom och mitt liv begrundar 
som inneboende fem trappor opp. 
Och undrar ofta om den dag som stundar. 
Bär i sin famn fullbordan av mitt hopp. 
Men ingen lycka spörjs och dagar fara 
som solens boll i enahanda lopp. 
Men jag är ung, och då kan man ju vara. 
Rätt nöjd i kammaren fem trappor opp. 
 
I stadens språk blott jag en Girojänta. 
Men hemmavid är jag Postmästarns barn. 
Jag hjälper Staten i att vinna ränta 
på andras pengar - här i grottekvarn. 
Och mitt i jäkten och i slammer, buller 
i detta trälhav och i Er fabrik. 
En dag Ni Herrar ska det höras muller 
från oss Vi Kvinnor för vår kamp är rik. 
 
Men lyckan kommer väl, fast hon i striden 
om tjänst och lön mig ofta ryggen vänt. 
Dock vad gör det, då jag ändå med tiden 
blir ordinarie jag har bestämt. 
På oxens horn satt ju en lumpen mygga 
och drömde om sin jättestora kropp. 
Vad under då, om jag vill luftslott bygga. 
Och blomsterströ mitt rum fem trappor opp. 
 
Då kvällen kommer, och för fönsterrutan 
jag drar gardin igen och tänder ljus. 
Vid lågans flämtan mor och far förutan. 
Jag ensam är i stad i detta hus. 
Blott man ej svälter eller fryser bara. 
Och med en vän med samma mål och hopp. 
Som postbiträde ej så noga vara. 
Rätt nöjd i kammaren fem trappor opp. 
 
text: Elias Sehlstedt och Tommy Rådberg 
 
melodi: Så bistert kallt blåser nordanvinden... 


[Dagens visa] | [hem] | [topp] |
[Dan Andersson] | [Elias Sehlstedt]
[Gustaf Fröding] | [Tommy Rådberg]