[Dagens visa] | [visornas hemsida...]
melodin i midi format

VISAN OM K1

melodi: Fiolen min musik Jon-Erik Öst

Och till salarna i underjorden. Här i Blåmanshus.
Träningsmöjligheter lockar ner oss liksom svarta flugan till ett ljus.
Ljudet av ett stånkande i takt med lyftarns drag.
Virvlar igenom rummet med lätt behag.

Vilket kutande och nigande i dansens vilda språng.
Spelmansvalsen kommer svepande i från en bandare som är i gång.
Engelskglosor lekande i takt med lärarns fart.
Kunskap det är väl makt någon sagt så klart.

Kom, följ med oss, låt oss dansa.
Hela natten tills solen rinner upp.
Det är Mona! som oss kallar oss till dans!

Kom, följ med oss, låt oss träna.
Hela natten tills solen rinner upp.
Inger pockar och hon lockar GYMNASTIK.

Lena hon hoppar till dunk dunk låt.
Och Kalle är skådis - han skälver i gråt.
Vad än kan rymmas i mänskosinn
På K 1 finns allt följ mej in.

Britta hon ställer sej sist i kön.
Till dörr Naprapaten som lyssnar på bön.
Vad än kan rymmas i mänskosinn
På K 1 finns allt följ mej in.

Sjung, min fiol, du som känner min längtan! 
Sjung vad jag tänker, sjung vad jag känner! 
Du, som kan tyda min ordlösa aning, 
sjung om min längtan, fiolen min. 
Sjung, min fiol, du som känner min längtan! 
Sjung vad jag tänker, sjung vad jag känner! 
Du, som kan tyda min ordlösa aning, 
sjung om min längtan, fiolen min. 

text: Tord Wetterberg och Tommy Rådberg

[Dagens visa] | [visornas hemsida...]
[topp]
[Dan Andersson] | [Elias Sehlstedt]
[Gustaf Fröding] | [Tommy Rådberg]