[Dagens visa] | [visornas hemsida...]
melodin i midi format

Valsen komponerad 1970
ingår i musiksamlingen
Dröm Fantasi Verklighet

Vals i Strömma spelas
varje midsommarfest i Strömma,
i år för 29:e gången!
Texten skrevs 1987,
bearbetning av en
Elias Sehlstedts dikt.

melodin i midi format

VALS I STRÖMMA

text: Elias Sehlstedt och
Tommy Rådberg

musik: Tommy Rådberg

Sig aftonsvalkan sprider
kring våra tysta tjäll.
Mot väster solen skrider
det skymmer det blir kväll.

En vals en vals i Strömma
om sommaren den ljumma.
För dig jag här vill sjunga
om livet här uti Strömma.

Kanalens trånga vatten
och bilar, bussars brus.
Ett hundskall - jam från katten.
En bro i kvällsvagt ljus.

Affären stor och mäktig
vid kajens raka kant.
Och båten där är präktig.
Följ vägen uppför brant.

Midsommaren i Strömma.
Trumpetens ljud - Vak opp!
Och inte får vi glömma
en flagg' på stångens topp.

Midsommaraftondansen
Family Sound igen.
Och hör på Strömmavalsen.
Är trogen som en vän.

I glans står himlens båge
det är uti dess ljus
som om en skymt jag såge
utav hembygdens hus.

Kommunen äger marken
förening bygger hus
och valborgsfest i parken
i eldens varma krus.

Hur gyllne molnet flyter
kring horisontens bryn!
Jag världens guld ej byter
mot detta guld i skyn.

En vals en vals i Strömma
om sommaren den ljumma.
Om dig jag här vill sjunga
om livet om våra drömmar.

Till STRÖMMA hembygdsförening hemsida
[Dagens visa] | [visornas hemsida...] | [topp] | [text start]
[Dan Andersson] | [Elias Sehlstedt]
[Gustaf Fröding] | [Tommy Rådberg]