[text- och diktarkivet]
[tillbaks index]
[Visor text Tommy Rådberg]
sångspelet Girots själ
[Ty Klara det är vi]

Ty Klara det är vi

text: Tommy Rådberg

Ty Klara det är vi
text: Tommy Rådberg

Carl Mikael, Leopold och fru Lenngren
de vilar i den jord,
som trampats av de litterära männen
med många tryckta ord.

Norland´skans Emil,
August Strindberg,
och där en August Blank.
Det lekes, hastas,
bollar kastas.
En gravsten är ett  plank.

Märk Klara trivial
En Mäster Samuel
Lyss Klara poesi.
Lev Klara kyrkogård
Hör Klara klockas spel
Ty Klara det är vi.

Och Nils med den tändande cigaretten
en del går bara bi.
Men några stannar tar på statyetten.
Det andas poesi.

Måss Ivar Lo, tja
Gunnar Ture,
Lyss - Broder Tor - tar ton.
En vers kreeras,
skall lev´reras,
på tidningsredaktion.

Märk Klara trivial
En Mäster Samuel
Lyss Klara poesi.
Lev Klara kyrkogård
Hör Klara klockas spel
Ty Klara det är vi.

Då kyrk´herden Samuel Hamarinus.
Skar ned en stackars själ.
Ett avsked, namnet, lever än som i tröst.
Gränd Mäster Samuel.

Och Klaras vatten
mindre bara
blev Klarabergskanal.
Kvarteren stympte.
Folket grymte.
Vår del av stan de stal.

Märk Klara trivial
En Mäster Samuel
Lyss Klara poesi.
Lev Klara kyrkogård
Hör Klara klockas spel
Ty Klara det är vi.

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks index]
[Visor text Tommy Rådberg]
[Ty Klara det är vi]