www.harmony-central.com2003/2004 2002/2003 Nyår 2001/2002
I saw three ships There is a tavern in the town   29   Bevärings-trall
Hymn to Saint Sava En pigas visa i oktober   30   Hur många här i världen
Navidad Latina Tagen supen   31   Galtavisan
Auld lang syne Auld lang syne   1   Nyårsklockan
Sound of Music Sveriges städer   2   Mors lilla hjälpreda


[topp] | [till dagens visa 2001] | [till dagens visa 2002]

Sound of Music

www.volkstanz.at

From Stage to Screen


[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 januari 2
melodin i midiformat

Sveriges städer

text: John Tengberg
melodi: KlockarfarI gamla Sverige där finns det städer så många,
och flera blir de, ty nu de byggas med ånga.
I glada rim jag dem om varandra vill blanda
allt ifrån Ystad och ända till Haparanda.

Det glada Uppsala har så gott om studenter,
och uti Sala där tar man silver, som känt är.
I Örebro finns det stora massor av kräftor,
och uti Arboga öl som plär komma efter.

I Södertälje där ha vi kringlor och tokar,
och ner i Malmö där finns det väldiga bokar.
I Falun blir man med korv och brännvin trakterad.
I Karlstad skiner vår sol så blank och polerad.

I gamla Visby oss fröjd ruinerna skänka,
och uti Vadstena är man spetsig kantänka.
I Eskilstuna man slipar knivar och saxar,
och uti Halmstad där finns det livade laxar.

För pepparkakor har Kungälv namn här i Norden,
och Karlshamns-punschen, den är den bästa på jorden.
Vi få från Jönköping våra säkerhetsstickor,
och ifrån Stockholm så många livade flickor.

I Göteborg finns Carnegies porter och pengar,
men för sin brist på en kvast får Kalmar små slängar.
Om staden Åmål är "ändå något" för sägen,
och uti Trosa är världens ända belägen.

Uti Karlskrona där finns det kryddsill och dockor,
och ifrån Säter vi få av masarna klockor.
Från kaffehalvan får Uddevalla nog snäsor,
och uti Norrköping finns det norrköpingsnäsor.

I Västerås smaka salta gurkorna malle,
och i Borås föds varenda mänska till knalle.
I Filipstad får pianot ej visa bena ...
nej, kors i Kristinehamn, ej illa jag mena!

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp]

Dagens visa 2001 januari 2

Mors lilla hjälpreda
text: Lea

Såsom roten, så blir toppen,
blomman artar sig som knoppen,
i naturn och i vår själ.
Vårda endast tidigt fröna,
och din omsorg skall sig löna
över all förväntan väl.

Se den lilla! Hur behändigt
hon sin mamma hjälper ständigt,
icke minst med yngsta bror;
pojken skrattar, värvet lyckas;
ringa skall det kanske tyckas,
är dock större än du tror.

Nu hon sköter om hans näsa,
sedan lär hon honom läsa,
torkar ömt hans första tår,
avstår äpplet, täljer sagan,
lappar tröjan, mildrar agan
och en kyss till gengäld får.

Liten växer. Ut i världen
vinkar nöjet, lockar flärden,
modershjärtat slår ej mer.
Men igenom synd och faror,
öppen last och dolda snaror,
systerns milda blick han ser.

Dessa ögon få ej tåras,
detta hjärta icke såras,
denna tillit svikas ej.
Nu till kampen har han styrka,
Ja för vad hans plikter yrka
och för frestelserna nej.

Så, du lilla, var ej ringa
första tjänsten, om ock inga
ögon sågo däruppå.
Mammas hjälp som liten var du,
och som vuxen modigt bar du
hennes ansvar, upphört då.

Vad är stort och vad är litet?
Allt sitt värde får av nitet,
hjärtats nit, som allt förmår.
Vårda, moder, späda knoppen,
såsom roten, så blir toppen,
livets vinter som dess vår.

[nyårslänkar]
[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]