Gunnar Wennerberg

Gunnar Wennerberg (1)
   


klicka - Nodesamling

Midi: der er for langt mellem snapsene
Musik-Caféen LMACS midisida

[Nystedt med ryss-salvan]

[En solnedgång i Eklundshofs-skogen]

[Hemmarsch från Eklundshof med en bondspelman]

Dagens visa 2003 maj 21

Hör oss Svea
text och musik: Gunnar Wennerberg


Hör oss Svea, moder för oss alla!
Bjud oss kämpa för ditt väl och falla!
Aldrig, aldrig skola vi dig svika!
Tag vår ed, i alla skiften lika!
Med liv och blod försvaras skall
Den fria jord, som än är vår,
Vartenda grand utav det arv
Du gav i saga och i sång.
Och om av svek, förräderi
Och split och våld du hotad står,
Så tro ock vi i Herrans namn
Som våra fäder trott en gång.
Vår Gud är oss en väldig borg,
Han är vårt vapen trygga.
På honom i all nöd och sorg,
Vårt hopp vi vilja bygga.
Härligt, härligt blir det då,
segrande i striden stå
Härligare dock att få,
för dig, o moder, falla.

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Nystedt med ryss-salvan]

[En solnedgång i Eklundshofs-skogen]

[Hemmarsch från Eklundshof med en bondspelman]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

Övriga Gluntarne (III och IV)

Uppsala är bäst

En månskensnatt på Slottsbacken

[topp] | [Nystedt med ryss-salvan] | [till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

Gunnar Wennerberg (1817-1901)
text: Tommy Rådberg

källa: Sven G. Svenson, Gunnar Wennberg en biografi, Norstedts, 1986

Städer: Lidköping, Uppsala, Skara, Stockholm, Växjö...

Lyckokast: Gluntarne

Storfamilj: föräldrar Kontraktsprosten Gunnar Wennerberg d. ä. g. m. Sara Klingstedt
 

Gunnar Wennerberg g. m. Hedda Cronstedt ("Hon" i Glunten VI se nedan)
 

barnen

Sune, Signe, Elin, Gunhild, Gunnar G:son, Astrid Torwald, Folke

Tjänster: Lektor,  Statsråd, Landshövding

Kulturella gärningar: som Diktare, Sångare, Kompositör

Akademier: Svenska akademien och musikakademien.

Vad folk sade: han är Karl XV:s gunstling

Vad jag ogillar hos Gunnar Wennerberg: Hans uttalande i riksdagen om att använda våld för att kuva Norge.

Vad jag inte har någon uppfattning om: Kvalitén i Gunnar Wennbergs konstmusik, mestadels sakral musik. Komponerandet var Gunnar Wennerbergs favoritsyssla.

Inte är så förtjust i: Hans övriga dikter. Dessa fick också övervägande dålig kritik av samtiden. Han lyckades bäst i tonsättningar, främst av studentpoeten Nyboms texter.

Vad vi skall minnas av Gunnar Wennerberg:

GLUNTARNE - det räcker!

Glöm och begrav resten och framför allt politikern Gunnar Wennerbergs gärning!

tycker jag som om några veckor skall framföra Gunnar Wennerbergs Här är gudagott att vara på scen i Stockholm.

[topp] | [till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

Källa: Upsalalif af Johannes Sundblad, 1884

"Nystedt skall gå främst och hålla stången, han är just en bra tamburmajor."

Så skaldar Gunnar Wennerberg, i Gluntarne, i Hemmamarsch från Eklundshof, sången med strofraderna:
Är det inte trevligt här i skogen?
Hela atmosfären doftar vår.
Det är annan luft än in på krogen!
Nå nå, den var just ej heller svår.

Såg man i Uppsala på 1840-talet, en medelålders man, klädd i en blå frack med blanka knappar och i övrigt snygga men något luggslitna kläder samt hög hatt, som ursprungligen varit svart, och såg man honom på förmiddagarna slinka in hos Österbergs eller Sundbergs, där han genast började med sina kannstöperier av det vidunderligaste slag,

så var det Nystedt.

Vad som gjorde honom så omtalad bland studenterna, var, som sagt, hans politiska kannstöperier och hans pratsjuka men framför allt hans rysshat, som slutligen övergick till ett slags monomani.

Han var musikus till yrket och var, eller lät åtminstone gärna kalla sig för "direktör". Ville man hava en historia satt i gång, så behövde man blott anförtro den åt Nystedt, och gjorde man det under tysthetslöfte, då var medlet ofelbart. En syförening ersatte han fullt, så mycket är säkert.

Han kunde tala rätt förnuftigt i andra avseenden, men kom han in i politiken, och i synnerhet på den ryska, så blev han otillräknelig. Ryska intriger, ryska spioner och ryska rubler spårade han över allt. Man kan väl begripa, hur pass klok han var, då han av någon "god vän" med tacksamhet emottagit en salva genom vilken han ofelbart skulle kunna upptäcka "ryssvänner". Han kallade den för ryss-salva och behövde blott stryka den på dobbskon av sin käpp och hålla den för näsan på någon "misstänkt", så tvingades denne ovillkorligen att rygga tillbaka. Höll han sig rak, så var han oskyldig. Ibland kunde medlet verka, och då jublade han; att han var utsatt för drift av någon "invigd" kom aldrig i hans tankar.

Nystedts fosterlandskänsla sattes understundom på hårda prov. Genom några rätt goda vänners medverkan fick han en gång sig ett plakat tillsänt, genom vilket han utnämndes till musikdirektör vid alla ryska regementen.

Såsom bevis på i vad skala driften försiggick. meddelas härmed själva patentet:

Wi NICOLAUS med Guds Nåde Kejsare och hela Russlands sjelfherskare, Konung af Polen, Storfurste af Finland etc.; etc.; så och Arfvinge till Norrige, Hertig till Schleswig-Holstein, Stormarn och Ditmarschen, Grefve till Oldenburg och Delmenhorst etc.; etc.; etc.; Göre vetterligt, att Wi i kraft af denna Wår öppna Fullmagt i Nåder utnämne Den i Wårt höga våld numera med Guds Nådiga bistånd lyckligen komne Nystedt till Chef för all Musiqué i Wårt Kejsaredöme Russland, hafvandes bemälte Nystedt att utbekomma den gaga WI i Nåder bestå Wåre trogne Fältmarskalkar, och dessutom att vid inhändignande af detta genast ikläda sig den Kejserliga Fältmarskalks-Uniformen. Det alla, som wederbör, till underdånig efterrättelse länder. Till yttermera visso hafva WI detta med Wår Egen hand underskrivit och anbefallt Wår Stats-Canceller att härnedan teckna sitt namn. Gifvit i Wårt Höga Residence, Winterpalatset uti den Kejserliga staden St. Petersburg den 24 April 1847.

NICOLAUS.

Med indignation förklarade Nystedt, att det vore långt ifrån honom att vilja bliva landsförrädare, och avvisade stolt det gjorda anbudet.

[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 maj 21

VI
(Gluntarne)

En solnedgång i Eklundshofs-skogen
text: och musik: Gunnar Wennerberg

Magistern

Vad det är skönt ändå
här i naturens sköte!
Långt ifrån Fyris´ å,
långt från dess gator grå!

Glunten

Under en himmel blå,
blå som en ängels öga,
vårliga skyar gå,
vita som lamm och små.

Bägge

Högt över gräs och strå
furornas korum susar,
och vid dess fötter stå
sippor och höra på.

Ack, om du hjärta har,
flyende sol, dröj kvar!
Ty utan dig är allt
ödsligt och mörkt och kallt.

Magistern

Allt är så tyst. En and
hörs blott i träsket snattra,
och från en gran ibland
knaprar en ekorrtand.

Glunten

Se, huru minsta grand
glittrar vid solens strålblick,
böljan vid bäckens strand,
gruset i backens sand!

Bägge

Och nedåt västerns rand
skyarnas granna skara
tågar i purpurbrand
hän emot fjärran land.

Ack, om du hjärta har,
flyende sol, dröj kvar!
Ty utan dig är allt
ödsligt och mörkt och kallt.

Magistern

Aftonens ängel går
stilla sin gång kring jorden,
och kring hans mörka hår
redan en stjärnkrans står.

Glunten

Snart i de kända spår
vallmobekransad svävar
han, som om flydda år
viskar och ljuvlig vår.

Bägge

Och på var tuva trår
älvornas gille dansen,
och uti skogens snår
trasten melodiskt slår.

Ack, om du hjärta har,
flyende sol, dröj kvar!
Ty utan dig är allt
ödsligt och mörkt och kallt.

Magistern

Gud, vad är det jag ser
där ner i stilla dalen?
Säkert en syn sig ter,
säkert ett under sker!

Glunten

Tystna, du trast, jag ber,
är det ej hon, som talar?
Strålande sol, gå ner!
Är det ej hon, som ler?

Bägge

Jo, det är hon! Vem mer
finns väl, som så mig tjusar?
Hon, som en blick åt er,
lyckliga blommor, ger!

Ack, om du hjärta har,
flyende sol, dröj kvar!
Ty utan dig är allt
ödsligt och mörkt och kallt.

[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 maj 21

XXII
(Gluntarne)

Hemmarsch från Eklundshof med en bondspelman
text: och musik: Gunnar Wennerberg

Bägge
Slutar för i dag! Se så ja, gubbar,
nu skall smaka skönt att ta en lur.
Kors, så många stenar, hål och stubbar!
Trillar ingen kull, så är det tur.

Magistern
Ä´ nu alla med då?

Glunten
Finns här inga flera?

Magistern
Säg, hur många ä´ vi?

Glunten
Fem, om jag ser rätt.

Magistern
Du och jag och Nystedt...

Glunten
Spelman och - vem mera?

Magistern
Jo, medikofilarn.

Glunten
Då är det komplett.

Bägge
Slutat för i dag! Se så ja, gubbar,
nu skall smaka skönt att ta en lur.

*

Bägge
Nystedt skall gå främst och hålla stången;
han är just en bra tambur-major.
Gå nu backen nedåt brunn-salongen!
Vi formera gåsmarsch, vart du går.

Magistern
Spelman´ bakom Nystedt...

Glunten
Tappa ej din stång du!

Magistern
Och så kommer Glunten...

Glunten
Och så du därnäst!

Magistern
Sist medikofilarn.

Glunten
Så ja, sätt i gång nu!

Magistern
Nå då, framåt marschmarsch!

Glunten
Sakta, det är bäst.

Bägge
Nystedt skall gå främst och hålla stången;
han är just en bra tambur-major.

*

Bägge
Är det inte trevligt här i skogen?
Hela atmosfären doftar vår.
Det är annan luft än in på krogen!
Nå nå, den var just ej heller svår.

Magistern
Ser du inte vägen?

Glunten
Stadigt uti backen!

Magistern
Håll dig i staketet!

Glunten
Det är mörkt i kväll.

Magistern
Pang, där ligger Nystedt.

Glunten
Akta blåa fracken!

Magistern
Slog han sig fördärvad?

Glunten
Bara bagatell!

Bägge
Är det inte trevligt här i skogen?
Hela atmosfären doftar vår.

*

Bägge
Se hur milt och vackert Venus nickar
över Polacksbacken mot oss ner!
Ack, var kväll jag ser dess klara blickar,
tänker jag på... skull´ det angå er?

Magistern
Ut på stora vägen!

Glunten
Sprattla ej i sanden!

Magistern
Lyft på benen, spelman!

Glunten
Jag förgås av damm.

Magistern
Jämna steg i ledet!

Glunten
Stopp, jag mister anden.

Magistern
Ja, och jag galoschen.

Glunten
Det är själva skam!

Bägge
Se hur milt och vackert Venus nickar
över Polacksbacken mot oss ner!

*

Bägge
Vad är det för skrål? Ur vägen, bönder!
Här är öppen landsväg - fri passage!
Slippa vi ej fram, så slå vi sönder
både er och vagnar och bagage.

Magistern
Nystedt, nyttja stången!

Glunten
Hugg och stick i hopen!

Magistern
Ih, du bondkadaver!

Glunten
Hjälp mig med den här!

Magistern
Stjälp omkull kareten!

Glunten
Så ja, ratsch i gropen.

Magistern
Efter med den långe!

Glunten
Hör du hur han svär?

Bägge
Vad är det för skrål? Ur vägen, bönder!
Här är öppen landsväg - fri passage!
(Allmänt gräl och slagsmål)

*

Bägge
Sådan en batalj tas ej på hyllan,
vår esprit de corps är god som gull;
fast medikofilarn uti fyllan
bankade och slog vår Ole Bull.

Magistern
Men, vart tog han vägen?

Glunten
Han smet in på Bleket.

Magistern
Kors en sådan luver -

Glunten
Kanske vi gå med?

Magistern
Nej, vi gå till källan.

Glunten
Hellre till ap´teket.

Magistern
Ska´ vi dricka soda?

Glunten
Ja, visst ska´ vi det.

Bägge
Sådan en batalj tas ej på hyllan,
vår esprit de corps är god som gull.

*

Bägge
Skulle vi nu möta nattpatrullen,
skall han dansa polka utan prut.
Se, den gamle klipparn där i tullen,
har ej släckt ut ljuset. - Lampan ut!

Magistern (tror sig höra sång)
Hör du ned åt ån till?

Glunten
Det är kända toner...

Magistern
Säkert serenad för...

Glunten
Troligt nog, min själ!

Magistern
Då tar fan vid luren -

Glunten
Inga reflexioner!

Magistern
Och vid sodavattnet.

Glunten
Ja, det var rätt väl.

Bägge
Skulle vi nu möta nattpatrullen,
skall han dansa polka utan prut.


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]