LivinBlues Mp3 JookBox

[I folkviseton] | [Nils Ferlin(1)] | [Nils Ferlin(2)]


   

John Hardy (mp3)

   
   

John Hardy (3) Midi Ctrl-F Sök hardy

All Song Index
BlueGrass Lyrics.COM


[topp] | [till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2003 mars 22

I folkviseton
text: Nils Ferlin
musik: Torgny Björk


Kärleken kommer och kärleken går,
ingen kan tyda dess lagar.
Men dej vill jag följa i vinter och vår
och alla min levnads dagar.

Mitt hjärta är ditt,
ditt hjärta är mitt
och aldrig jag lämnar det åter.
Min lycka är din,
din lycka är min
och gråten är min när du gråter.

Kärleken är så förunderlig stark,
kuvas av intet i världen.
Rosor slår ut ur den hårdaste mark
som sol över mörka gärden.

Mitt hjärta är ditt,
ditt hjärta är mitt
och aldrig jag lämnar det åter.
Min lycka är din,
din lycka är min
och gråten är min när du gråter.

[topp] | [till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

NILS FERLIN (1898-1961)

LÄNK
Nils Ferlin

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 mars 22

Gubben Jonason
(Ett småstadsoriginal)
text: Nils Ferlin
omkring 1920

Se, där kommer gubben Jonason, han sprättar när han går,
ja, han sprättar som en liten engelsk dandy.
Och nu stannar han, nu pratar han med pojkarna, som står
vid cigarraffär´n och resonerar bandy.
Det är Jonason, skomakar´n, och han går på sjutti´ år,
men han vandrar som i ungdomens vår.

Han är liten, gamle Jonas, ja, så liten och så nätt,
men hans käppar äro alltid så bastanta
och han svänger dem så lätt och precis på samma sätt
för alla sina vänner och bekanta.
Det är Jonason, skomakar´n - mitt i levnadens höst
som en bjällra är hans hjärta i hans bröst.

Som han skrattar, som han pratar, som han viftar med sin käpp -
se, nu pekar han på stadens termometer:
"Jo, jag tackar, sjutton grader, vi ha fätt en duktig knäpp,
vi ha frisches Wetter heute, som det heter."
Och så myser han finurligt, för nu gjorde han oss bet -
ja , den Jonason, den Jonason, så mycket som han vet.

Vi förnimma, att han talar både tyska och latin,
och i Skriften är han lika lärd som prästen.
Om Egyptens pyramider den förnämsta teorin
har han suttit och funderat ut vid lästen.
Jojomän - och ganska ofta vid en porter har jag hört,
hur den yttersta visdomens strängar han har rört.

Han är liten, gamle Jonas, men hans öga det är stort,
och hans rymder äro märkeligen vida.
Han är skald och han är viking och bak paradisets port
Olof Rudbeck skall vandra vid hans sida:
"Här är Jonason, skomakar´n - det är snö i hans hår,
men han vandrar som i ungdomens vår."

[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 mars 22

Böh!
text: Nils Ferlin
otryckt - 1920-talet
Källa: Arne Häggqvist,
Ferlin, Gebers 1942

Författaren återger till strängaspel
Karl Gustaf Salanders tillfälliga besök
på Östermalmsgatan 24 och illvilliga
hotelse med Fäderneslandet.

Göddag, käre bröder och systrar och vänner,
wie geht´s und wie steht´s det i Frälsningsarmén,
här kommer en man, som jag tror att Ni känner,
jag tror att Ni känner igen mej, kapten?

Det är Karl Salander, Karl Gustaf Salander,
och en gång i tiden så var jag soldat,
jag tarvar törhända en god portion klander
men närmast så tarvar jag en portion mat.

På virriga vägar jag irrade fjärran
och syndade gärna på alla de vis,
men nu vill jag böja mitt huvud för Herran
och sjunga och vittna hans härlighets pris.

Va säjer kapten, är Salander på kulan?
Nå, det kan väl hända, det hör inte hit,
för titta på rocken och titta på sulan
och glädjen är ringa med dunder som sprit.

Förlåt mej kapten, man är gammal i gården,
man ä väl för gammal, som somliga ä,
men häng några blommor på fattigmansvården,
för nu vill jag lyfta mej upp i ett trä.

Och hör mej, kapten, vill han ge mej en hacka?
Jag tarvar ett rep för att komma mej opp.
Jaså, inte de´, nå då får jag väl tacka
och själv taga hand om min syndiga kropp.

Men innan jag lossar det jordiska bandet
och innan jag lyfter mej upp för att dö,
nog fan ska ni skylta i Fäderneslandet,
för än säjer inte Salander adjö - Böh.

NILS FERLIN (1898-1961)

LÄNK
Nils Ferlin


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]