[tillbaks]

[Gustaf Fröding länkar]
[Gustaf Fröding (1860-1911) liv i årtal]


[topp]
Externa länkar

Gustaf Frödingsällskapet


Alster Herrgård


anacreon.de (tyska)

På visornas hemsida - övriga länkar om Gustaf Fröding
Gustaf Fröding Trampar Vatten

Gustaf Fröding visor

Åtalet Gustaf Fröding En morgondröm

Robert Burns översättningar Gustaf Fröding

Gustaf Fröding om Branting

Om Sigurd som figurerade i åtalet - visan Hjärtats saga

Kommentarer om året 1896 - åtalsåret - i visan O Sofia

Gustaf Fröding en del i Bondkomikernas historia

[topp]

1860 född den 22 augusti på Alsters herrgård öster om Karlstad.
Föräldrar: Ferdinand Fröding (1826-1881) och
Emilia född Agardh (1827-1887)
1880 studentexamen vid gymnasiet i Karlstad.
I september till Uppsala för universitetsstudier.
1885 första tryckta dikten i Karlstads-tidningen 16 september.
1886 medarbetar i Karlstads-Tidningen
1891 debut med diktsamlingen GITARR OCH DRAGHARMONIKA.
1892 FOLKSKALDEN ROBERT BURNS i serien Studentföreningen Verdandis småskrifter
1894 i maj utkommer NYA DIKTER
1895 första samlingen av RÄGGLER Å PASCHASER
1896 i september utkommer diktsamlingen STÄNK OCH FLIKAR. Åtal för tryckfrihetsbrott (EN MORGONDRÖM). Den 27 november förklarar jurun skalden icke skyldig.
1897 RÄGGLER Å PASCHASER. Boka numra två; NYTT OCH GAMMALT (december)
1898 GRALSTÄNK utkommer juni.
1910 EFTERSKÖRD I (poesi) och II (prosa)
1911 avlider på Gröndal, Djurgården Stockholm den 8 februari.

[tillbaks]
[topp]