[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 okt 6

melodin i midi format
Tonsättningen av Erik Axel Karlfeldts dikt, Karl Johan - Dalmålning, finns med i "Svenska BALLADER OCH VISOR från medeltiden till våra dagar För visans vänner samlade av EVERT TAUBE". Förlag: LINDFORS. Tryckt år 1948. Min rekommendation - sjung och njut av Si god afton och god kväll. Läs och njut av Karlfeldts ord i denna dikt. Ty musiken var skapad för ovan nämnda bok medan "Si god afton.." har sjungits av folket i hundra femtio år. Folket kan aldrig ha fel.
----- [tillbaks] -----


Karl Johan - dalmålning.


musik: Lille Bror Söderlund efter en gammal dalalåt (Si god afton...)

Karl Johan, se Karl Johan!
Han står på Stockholms slott
med stort och krutsprängt väderhorn
och hår som skiner blått.
På svalen utåt strömmen
han står med stav i hand
och sträcker den befallande
ut över folk och land.

Väl mången konungsfågel
flög upp från ringa torp,
med denne höga flygaren
var både örn och korp.
Han kom från fjärran snöberg,
från fältens kvava slakt
och tog det fasta näste
som Upplands Vasar lagt.

Karl Johan, se Karl Johan!
Han står på Mora strand.
Han räckte mig, beskedlig man,
en vit och nådig hand.
Han log med vassa läppar
och talade därhos,
men han var ingen dalkarl,
och jag är ej fransos.

Det sägs han ofta dundrat
på mål som få förstått,
då sprungo hovman och lakej,
det smattrade som skott.
Det sägs han smålett åter,
och bättre man förstod
den vackra min som skvallrade,
att innerst han var god.

Kanhända, ja kanhända
det strimmat i hans själ
en aning om det kärva folk
som visst han ville väl.
Han stod för det som bortskymd
av äventyrens glans;
kanhända att han sörjde,
att aldrig det vart hans.

Karl Johan, se Karl Johan!
Här svävar han i skyn,
en skum kerub med vingar
vid vintrigt himlabryn.
Därnedan släpar dalfolk
hans tunga sarkofag.
Karl-Johansmarschen spelar än
på tavlan natt och dag.

Så ser vi dig, Karl Johan,
en skymlande gestalt.
Men du var kunglig i dig själv,
och det förklarar allt.
Lugn steg du som en Fenix
ur tidens vilda brand,
den siste sagokungen
i Sveriges gamla land.

text: Erik Axel Karlfeldt

[tillbaks] | [topp] | [text start]