[text- diktarkivet] | [tillbaks index]

[Andelig termometer]

[topp]

Andelig Termometer

som visar nådens eller
syndens framsteg i själen.

Läses från mitten uppåt eller nedåt, tilldess läsaren finner sin egen ståndpunkt.

Må han giva noga att på de första stegen av tillbakagående, ty synden är såsom en ström, vars början vi se, men ej dess slut.

"Men de rättfärdigas bana är såsom morgonljuset, det där fortgår och lyser intill full middagshöjd."
(Ordspr. 4:18)

 

Uppståndelsen

100Avläggande av kroppshyddan. Evig salighet.
95Åstundan att skiljas hädan och vara hos Christus.
90Tålamod i bedrövelse. Berömmelse i lidande.
85Brinnande nitälskan för själars frälsning.
80Fast förtröstan på Guds faderliga försorg.
75Innerlig gemenskap med Gud.
70Utdöende från världen genom Christi kors.
65Djupare blick in i försoningens hemlighet.
60Rik förnimmelse av Guds kärlek i själen.
55Nitälskan för bröders uppbyggelse i Christo.
50Främlingskap i världen. Förövad kärlek till Guds barn.
45Förövad kärlek till Guds ord.
40Klarare insikt i evangelium.
35Flitigt begagnande av nådens medel.
30Innerligare enskilt umgänge med Gud.
25Ådagaläggande av helgelse i hjärta och leverne.
20Tro på Christus. Rättfärdiggörelse.
15Övertygelse om sitt förtappade tillstånd.
10Daglig enskilt läsning i Bibeln.
5Oro.
0 
5Hemlig förtröstan på sin andliga erfarenhet.
10Synden ej så vederstygglig. Kristus mindre dyrbar.
15Ringa fruktan för hjärtats svek och syndens bedragelse.
20Försumlighet i enskilt bön. Näringsomsorger m. m. börja råda.
25Ringa fruktan att bedraga sig själv. Guds ord och bönen försummas ofta.
30Enskilt bön upphör. Lättsinnigt tal. Handlingsättet ej noggrant.
35Upphörande av husandakt. Ohelgande av vilodagen.
40Flärdfullt levnadssätt över sina tillgångar.
45Trevnad i lättsinnigt och världsligt sällskap.
50Läsning av romaner.
55Bevistande av teatern och baler.
60Helt övergivande av Guds ords predikan.
65Behag till starka drycker.
70Behag till umgänge med fritänkare.
75Dryckenskap. Horeri.
80Svordom. Fritänkeri.
85Begabberi av allt vad heligt är.
90Förföljelse mot Guds barn.
95Förtvivlan.
100

Död och evig fördömelse

[topp]
[text- diktarkivet] | [tillbaks index]