Text- och Diktarkivet
tillbaks [index]
TEXT 9 juli 2002
Dan Andersson - textarkiv
Thébordet Fru Lenngren och samtida
August Blanche Malmgården
Den svenska teatern
Bild på svenska
Finska kriget 1808 och 1809

Aftonbladet 22 juni 1941
Alla folks frihet hela världens fred
Anna Maria Lenngren Samlade Skaldeförsök
Andelig Termometer
Andra tider, andra fåglar, andra fåglar, annan sång
Arma änka Lidners maka
Axplock ur Skillingpoesin
Balder är fallen! Balder är fallen!
Barnvisan i Sverige
Baron Görtz avrättad 1719
Bellmans lilla blå
Blendasägnen
Bondkomiker
Borgmästaren i Uppsala
Brev till Henriette från Älskare
Brodermord
Crusenstolpe Statsfången
Dan Andersson textdatabasen
Dan Andersson 186 dikter
De adeliga mördade Kung Gustaf
Den blinda sångmön
Den Blåmålade Kistan
Den illustrerade visan
Dikt Andre Chenier Den sjunde Thermidor
Dikt August Strindberg Landsflykt
Dikt August Strindberg Maj på heden
Dikt Fabian Månsson Stridssång
Dikt Gustaf Fröding En morgondröm
Dikt Leon Larsson Hatets sång
Dikt Olof von Dalin Kämpavisa
Dikt Verner von Heidenstam Medborgarsång
Ebba Brahe
En afton hos fru Lenngren
Erik Johan Stagnelius
Fersenska mordet
Finland behöver hjältar, som katolikerna behöver helgon
Fiskarhamnen vid Slussen Stockholm
Flickan som trampade på brödet
Från en klippspets bland de helga bergen
Första röstsedeln i FN:s valurna
Gammelgäddan i Vassviken
Glädjerus - 7 Dec. 1865
Gunnar Turesson den litterära visan
Gustaf Fröding 161 dikter
Gustaf Fröding om Branting
Gåsmarschen i huvudstaden
Gör kronan på hans hjässa lätt
Gösfilet Soto Major
Harriet Löwenhjelm
Hedvig Charlotta Nordenflycht
Hemsöborna Axel Danielsson recenserar
Ingen nåd! Nej, låt dem ta ert huvud, det gör så gott!
Johan Ludvig Runeberg 77 dikter
Jödde i Göljarud berättelsen Elektris
Konstapel Batongs sägner
Kristina Nilsson Mirandas barndomshem
Lantvärnet i 1808 års krig
Liten börda lång väg tung
Ljusets fiender
Luddismen och Byron
Lucidors 14:e visa
Löss i den röda fanans veck
Madame de Staël
Man måste lida det man ej kan vrida
Marseljäsen - historien bakom sången
Monolog av August Bondeson
Morianen
Mormors öga
Otto Lindblad Sångfåglarna
På strövtåg i Grangärde finnmark
Revolutionen försonas med himlen
Richard Dybeck
Riksdagen 1800 i Norrköping
Robert Burns
Sabeln och vigvattenskvasten
Schack Karl XII möter Grothusen i Bender
Se glad ut
Sinclairsvisan
Småmord och dolken i kött
Stockholms vinkällare 1767-1768
Storgården - ett sångspel
Svea folkkalender 1845-1908
Svenska Bilder av Carl Snoilsky
Svenska diktares hem
Svenska kunagar och drottningar
Svensken kan allt
Sveriges konungar i visan
Så skapade Kung Gustaf den svenska akademien
Sångartävlingen
Söder Östermalm Djurgård och Klara
Thébordet
Till Apollos ungtuppar
Tredje ståndpunkten
Tryggare kan ingen vara - dikt till psalm
Unga fruntimbers Hushålls- och Dygdespegel
Wermlänningarne - sångtexterna
Vi ha ingen syttende mai
Ätten Bernadotte
tillbaks [index]


[topp]