[tillbaks index]
[till text- diktarkivet]

Svenska diktares hem

[start]

FREDRIKA BREMER
VERNER VON HEIDENSTAM
RICHARD DYBECK
LINA SANDELL
JOHAN LUDVIG RUNEBERG
ERIK AXEL KARLFELDT
KARL-ERIK FORSSLUND
MARTIN KOCH
BIRGER SJÖBERG
NILS FERLIN
CARL MICHAEL BELLMAN
ELIAS SEHLSTEDT
CARL ANTON WETTERBERGH
AUGUST STRINDBERG
ERIK GUSTAF GEIJER
FREDRIK AUGUST DAHLGREN
SELMA LAGERLÖF
ALBERT ENGSTRÖM
DAN ANDERSSON
GUSTAF FRÖDING
STIG DAGERMAN
PELLE MOLIN
IVAR LO-JOHANSSON
AUGUST BONDESON
WILHELM VON BRAUN
ANNA MARIA LENNGREN
AUGUST BLANCHE
JENNY LIND
ZACHARIAS TOPELIUSFREDRIKA BREMER (1801-1865)
FREDRIKA BREMER (1801-1865) ÅRSTA SLOTT ÖSTERHANINGE
Årsta slott
Fredrika Bremers hemsida
ÅRSTA SLOTT
[topp] | [nästa]

VERNER VON HEIDENSTAM (1859-1940)
VERNER VON HEIDENSTAM (1859-1940) ÖVRALID
Visning - Klicka här
Dikt Medborgarsång
ÖVRALID
[topp] | [nästa]

RICHARD DYBECK (1811-1877)
RICHARD DYBECK (1811-1877) DYBECKSGÅRDEN I ODENSVI
Visning - Klicka här
Richard Dybeck
DYBECKSGÅRDEN I ODENSVI
[topp] | [nästa]

LINA SANDELL (1832-1903)
LINA SANDELL (1832-1903) ASKTRÄDET FRÖDERYDS PRÄSTGÅRD
Fröderydbygden
Lina Sandells hemsida
ASKTRÄDET FRÖDERYDS PRÄSTGÅRD
[topp] | [nästa]

JOHAN LUDVIG RUNEBERG (1804-1877)
JOHAN LUDVIG RUNEBERG (1804-1877) BORGÅ
Visning - Klicka här
Vårt Land
Björneborgarnas marsch
BORGÅ
[topp] | [nästa]

ERIK AXEL KARLFELDT (1864-1931)
ERIK AXEL KARLFELDT (1864-1931) SÅNGS I SJUGARE Dikter
Visning - Klicka här
Karl Johan dalmålning
Svarta Rudolf
SÅNGS I SJUGARE
[topp] | [nästa]

KARL-ERIK FORSSLUND (1872-1941)
KARL-ERIK FORSSLUND (1872-1941) STORGÅRDEN Storgården - ett sångspel
LÄNKAR Karl-Erik Forsslund
Storgården - fakta bilder
Gammelgäddan i Vassviken
STORGÅRDEN
[topp] | [nästa]

MARTIN KOCH (1882-1940)
MARTIN KOCH (1882-1940) LAGMANSGÅRDEN I HEDEMORA Martin Koch-sällskapet
Blomman
Lek
Lyckan
En dikt samt Koch hjälper Evert Taube
LAGMANSGÅRDEN I HEDEMORA
[topp] | [nästa]

BIRGER SJÖBERG (1885-1929)
BIRGER SJÖBERG (1885-1929) VÄNERSBORG Birger Sjöbergs hemsida
Birger Sjöberg-sällskapet
Den första gång jag såg dig
Frida i vårstädningen
VÄNERSBORG
[topp] | [nästa]

NILS FERLIN (1898-1961)
NILS FERLIN (1898-1961) FILIPSTAD
Ferlin-museet
På Arendorffs tid
FILIPSTAD
[topp] | [nästa]

CARL MICHAEL BELLMAN (1740-1795)
CARL MICHAEL BELLMAN (1740-1795) SISTA BOSTADEN I STOCKHOLM
Bellmanhuset Urvädersgränd 3
Carl Michael Bellmans visor
SISTA BOSTADEN I STOCKHOLM
[topp] | [nästa]

ELIAS SEHLSTEDT (1808-1874)
ELIAS SEHLSTEDT (1808-1874) SANDHAMN
Visning - Klicka här
Elias Sehlstedts visor
SANDHAMN
[topp] | [nästa]

CARL ANTON WETTERBERGH (1804-1889)
CARL ANTON WETTERBERGH (1804-1889) ONKEL ADAMSGÅRDEN
Visning - Klicka här
C. A. Wetterbergh levdnadsteckning
ONKEL ADAMSGÅRDEN
[topp] | [nästa]

AUGUST STRINDBERG (1849-1912)
AUGUST STRINDBERG (1849-1912) BLÅ TORNET
Visning - Klicka här
Dikt Landsflykt
Dikt Maj på heden
Hemsöborna Axel Danielsson recenserar
BLÅ TORNET
[topp] | [nästa]

ERIK GUSTAF GEIJER (1783-1847)
ERIK GUSTAF GEIJER (1783-1847) GEIJERS HUS I UPPSALA Geijers hus
Släktföreningens hemsida:
  Välkommen till Geijer
GEIJERS HUS I UPPSALA
[topp] | [nästa]

FREDRIK AUGUST DAHLGREN (1816-1895)
FREDRIK AUGUST DAHLGREN (1816-1895) GEIJERSGÅRDEN Visning - Klicka här
Värmlandsvisan
Å jänta å ja
Bonnspelmaen
Fredrek på Rannsätt - VISER
GEIJERSGÅRDEN
[topp] | [nästa]

SELMA LAGERLÖF (1858-1940)
SELMA LAGERLÖF (1858-1940) MÅRBACKA
Selma Lagerlöfs hemsida
Visning - Klicka här
Selma Lagerlöf sällskapet
Ur Mårbacka Lantvärnsmännen
MÅRBACKA
[topp] | [nästa]

ALBERT ENGSTRÖM (1869-1940)
ALBERT ENGSTRÖM (1869-1940) GRISSLEHAMN
Albert Engström sällskapet
Albert Engströms rallarevisa
Goodtemplarmarsch
Visa om kärlekens besvärlighet
GRISSLEHAMN
[topp] | [nästa]

DAN ANDERSSON (1888-1920)
DAN ANDERSSON (1888-1920) LUOSSA
Dan Andersson Sällskapet
Dan Anderssons visor
Dan Andersson textdatabasen
LUOSSA
[topp] | [nästa]

GUSTAF FRÖDING (1860-1911)
GUSTAF FRÖDING (1860-1911) ALSTERS HERRGÅRD
Gustaf Fröding-Sällskapet
Gustaf Frödings dikter
ALSTERS HERRGÅRD
[topp] | [nästa]

STIG DAGERMAN (1923-1954)
STIG DAGERMAN (1923-1954) STIG DAGERMANRUMMET ÄLVKARLEBY
Visning - Stig Dagermanrummet - Klicka här
Stig Dagermansällskapets Hemsida
Det gamla hotellet i Klara
STIG DAGERMANRUMMET ÄLVKARLEBY
[topp] | [nästa]

PELLE MOLIN (1864-1896)
PELLE MOLIN (1864-1896) PELLE MOLINS STUGA
Fakta om författaren
Länk till Pelle Molin projekt Runeberg
PELLE MOLINS STUGA
[topp] | [nästa]

IVAR LO-JOHANSSON (1901-1990)
IVAR LO-JOHANSSON (1901-1990) BASTUGATAN 21
Litterärt museum - Bastugatan 21
LITTERÄRT MUSEUM BASTUGATAN 21
[topp] | [nästa]

AUGUST BONDESON (1854-1906)
AUGUST BONDESON (1854-1906) FÅGELBOET VESSIGEBRO
Bondesonsällskapet
August Bondeson
FÅGELBOET VESSIGEBRO
[topp] | [nästa]

WILHELM VON BRAUN (1813-1860)
WILHELM VON BRAUN (1813-1860) BRÄNGESÅS Wilhelm von Braun-sällskapet
I låga ryttartorpet
Lars Petter och grevedottern
Vad vill du
Kung Nebukadnezar
BRÄNGESÅS
[topp] | [nästa]

ANNA MARIA LENNGREN (1754-1817)
ANNA MARIA LENNGREN (1754-1817) BERIDARBANSGATAN 21
Plan över makarna Lenngrens våning
Anna Maria Lenngrens hemsida
BERIDARBANSGATAN 21
[topp] | [nästa]

AUGUST BLANCHE (1811-1868)
AUGUST BLANCHE (1811-1868) BLANCHES MALMGÅRD
August Blanche och samtida
Bröder när gyllene bålarna flöda
Jag sökte en syssla med lön uppå stat
Sohlman står så glad och stöter
Glädjerus - 7 Dec. 1865
BLANCHES MALMGÅRD
[topp] | [nästa]

JENNY LIND (1820-1887)
JENNY LIND (1820-1887) MÄSTER SAMUELSGATAN 46 Den Svenska Näktergalen
Museum of the City of San Francisco
The ballad of the Hans and Jenny
Jenny Lind Soup
Bild 50 Kronor Jenny Lind
Jenny Lind, CA, United States of America
MÄSTER SAMUELSGATAN 46 - I DETTA HUS FÖDDES JENNY LIND
[topp] | [nästa]

ZACHARIAS TOPELIUS (1818-1898)
ZACHARIAS TOPELIUS (1818-1898) BARNDOMSHEMMET KUDDNÄS Visning - klicka här
Zacharias Topelius Dikter
BARNDOMSHEMMET KUDDNÄS

[topp] | [tillbaks]