ANNA MARIA LENNGREN
[tillbaks]

[Samlade skaldeförsök original]
[Imitationer översättningar]
[Anna Maria Lenngrens dikter]
[Anna Maria Lenngrens dikter - ramar]
[Anna Maria Lenngren - levnadsteckning]
[Thébordet - samtida med Anna Maria Lenngren]
[Kommentarer]
[Illustrerade dikter]

Illustrerade dikter


Eklog - den 1 november 1796
Några ord till min kära dotter
Över min pappa
Det högtförnäma äkta paret
Kontrasten
Dröm
Den lilla tiggarflickan
Porträtterna
Tekonseljen

Dikterna hämtade från
Projekt Runeberg
och
Svenska Klassiker
Anna Maria Lenngren
Samlade Skaldeförsök
Adertonde upplagan
Albert Bonniers Förlag
1919
 

Egen grafik från
teckningar utförda av
Eric Rohman
ur
Anna Maria Lenngren
50 Dikter
satta i musik av
Elis Ellis
med vignetter och helsidesteckningar
i ljustryck av
Eric Rohman
Stockholm
Elkan Schildknecht
Emil Carelius
1921