[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[till texten] [Teckning: Beridarbansgatan]

Thébordet i Lilla Förmaket (1).
Stora Förmaket (2) platsen för herrarnas spelbord.
Fru Lenngrens sybord stod i Fru Lenngrens Sängkammare (5).

BERIDARBANSGATAN 21
Klara, Stockholm
1 Lilla Förmaket  
2 Stora Förmaket  
3 Matsal  
4 Com. Rådet Lenngrens rum  
5 Fru Lenngrens sängkammare  
6 Vardags Förmaket  
7 Förstuga  
8 Uppgång från nedre botten där Sekt. Lehnbloms bodde. 
Trappa upp till Södermans (betjänten) rum å vinden
 
9 Kök med jungfrukammare och skafferi här inom  
HEMMET BERIDARBANSGATAN 21 
ur katalog upprättad av Nils Afzelius  över en minnesutställning i Kungliga Biblioteket, 1954. 

text: Nils Afzelius 

Albert Bonniers Förlag

Plan över makarna Lenngrens våning, Beridarbansgatan 21, tecknad ur minnet av den 80-åriga fröken Andriette Frigel (1795-1882), dotter till Musikaliska akademiens sekreterare Pehr Frigel. Den i början av denna katalog ofta citerade planen användes av Carl Snoilsky vid författandet av hans minnesdikt över fru Lenngren och av Karl Warburg, som i sin monografi lade den till grund för en där avbildad plan. Några anteckningar har senare gjorts på handskriften av Anna Hierta-Retzius, som skänkte den till Kungliga Biblioteket.

Var de nygifta makarna Lenngren först hyrde våning, vet man inte. I slutet av 1780-talet bodde de emellertid vid Lilla Nygatan, nuvarande nr 12 och 24. De flyttade hösten 1790 till trakten av Brunkeberg, men den våning där de sedan kom att tillbringa hela sitt återstående liv har de inte hyrt förrän 1793. Den 4 juli detta år köptes det ännu [1954] kvarstående huset Beridarbansgatan 21 (kv. Skansen 28) mitt emot f.d. Gymnastiska centralinstitutet, där då stora lindar växte, av kaptenmecanicus Adolph Ulric Kirstein. Kirstein var säkert vän med Lenngrens långt dessförinnan. På Adolphs-dagen 1790 hyllades han av fru Lenngren med en nu förlorad dikt. Han ägde det hus vid Munkbron där Nytta och Nöje hade sina lokaler och var liksom Lenngren medlem av sällskapet. Han var också Bellmans vän och hedrades av honom med dedikationen till Fjäriln vingad. Det är ett egendomligt sammanträffande att Bellman, som inte alls tycks ha umgåtts med Lenngrens, ett par år tidigare ävenledes hade hyrt rum av Kirstein, nämligen i det stora Kirsteinska huset i Klara, nuvarande Continentals hus mittemot Centralstationen. 

[topp]

[topp]