[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Filosofen på landsvägen]

Filosofen på landsvägen

text: Johan Henric Kellgren

Första dagen - fortsättning följer

Filosofen på landsvägen

En Auktors rykte är som ett tungt lass i en brådstört brant: ingen punkt för vila; ett steg i var blick; högre upp, eller tillbaka. - Fatta mod, unge Man! Rättnu hinner du höjden. - Du har hunnit den ... och stupar.

***

Lyckligt, och tre gånger lyckligt det Land, vars Konungar älska sitt Folk till den höjd, som Svenska Bonden sina Hästar! - Nationer, begären ej Epikteter till Regenter! Begären ej att anses för likar av dem eder dyrkan förgudat! Önsken dem endast av Himlen nåd, att väl fatta denna Sanning: Död Häst drar ej kärra: utkörd Häst drar ej fram.

***

O Kuskar! när skolen I en gång finna, att Piskan är skapad för Hästens skull, icke Hästen för Piskan.

***

Huru många förnäma hava ej att tacka Fänaden för sin höghet? och vad gräslig mängd mindre av stora Herrar i världen, om den gode Guden icke tillåtit Hästar och Hundar födas!

***

En god Åker är ej den, där tre, fyra strån giva 20:de kornet; men där hela skörden ger10: så är icke heller ett förträffligt Verk, var man finner här och där en lysande rad, men där allt är jämn styrka.

***

Fordom svarade Konungarne endast under Guds Dom. Senare tider hava stiftat en Underrätt, icke mindre fruktad, och mer snar att döma: det är Allmänhetens Domstol i ett upplyst Land -
     Men där Upplysning ej finnes, där finnes och ingen Allmänhet: där finns blott en Pöbel som åker i Vagn, och en annan som går till fots; en som sover på iderdun, och en som sover på halm.

***

Att tro, är det samma för de flesta människor, som att ej tänka därpå. De göra med sin Religion, som man gör med sin Mätress: [Älskarinna]
     man fruktar en undersökning; man blundar, och är lycklig.

***

Som det är onekligt, att aldrig Eldsvådor uppkommit utan av eld, ej heller Trätor om man ej talt, ej heller Slagsmål om man ej ägt sina händers fria bruk; så skulle ock följa lika klart för vissa djupsinniga huvun, att förening och säkerhet [Gustav III:s Förenings- Säkerhetsakt]
     säkrast vinnes hos ett Folk genom följande trenne medel: Mörker, Tystnad och Bojor.

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]