[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Så vitt möjligt är]

Så vitt möjligt är

text: Johan David Valerius

Så vitt möjligt är

(Moralisk betraktelse)
Den galne lovar blint och dårligt
På det omöjliga han svär;
Den vise lovar blott villkorligt
Och säger: Så vitt möjligt är.
Se flickan, som ännu bevarar
Den skatt, hon mot sin vilja bär;
Då Mamma käxar: Räds för karlar!
Hon stammar: Så vitt möjligt är.
Hon snart sin sköna hand skall giva
Och maken frågar, öm och kär:
Vill du mig evigt trogen bliva?
Hon viskar: Så vitt möjligt är.
Jag tycker ej om undanflykter.
Men tillspör någon mig så här:
Vill du i morgon bliva nykter?
Jag svarar: Så vitt möjligt är.
Jag dricker tyst och finner löjligt
Att hålla tal, då man förtär;
Jag slösar vin, så vitt som möjligt
Och ord så litet möjligt är.
I store talare! betänken
Chikanens vådliga begär,
Och sitten stilla kvar på bänken
Och tigen ... så vitt möjligt är.
Och då I föreskriven lagar,
Tron vad erfarenheten lär:
Att den som gör vad han behagar,
Han gör det så vitt möjligt är.
Skall man ej höra upp att strida
Om ingenting, med stort besvär.
Här blir ej svaret mer: Så vida,
Men simpelt: det ej möjligt är.
Men säg: den där expeditionen
Han var ju ställd på ungefär?
Var det ej trots mot opinionen
Att skriva: så vitt möjligt är.
Strax hördes Holofernes ryta
Och Jakob dundrande, så här:
Man måste först med saken skryta:
Min mening se´n, om möjligt är.
Herr Michel sade: det är tokigt
Att det är slätt, som brokigt är.
Herr Jakob skrek: allt slätt är brokigt;
Och hopen skrek: de möjligt är.
Om riksda´n räcker emot våren
Och Jakob dör - Snack, käre Per!
Fast Jakob dör, nog bräka fåren
Ändå så länge möjligt är.
[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]