[Pär å Lisa] | [tillbaks index] | [start]

FREDRIK AUGUST DAHLGREN (1816-1895)

   

   

FREDRIK AUGUST DAHLGREN (1816-1895)

Fredrek på Rannsätt
Viser på varmlanske tongmåle
Wermlänningarne sista scenen
Wermlänningarne sångtexter
Värmlandsvisan
Den låta Rannsätts Fredrek sang

   Jänta å ja´
   Frierfâla
   Hârr-khärs-boen
   Nils Annerssas vise
   Bremmsen
   Grisen
   Pär å Lisa
   Bonnspelmaen
   Brännvinns-fôrdârve
   Körkstöten
   Köke
   Gefftaslusta
   Månses friinger
   Ingri
   Kvesst-Lars
   Rotlanken
   
GEIJERSGÅRDEN

Visning - Klicka här

GEIJERSGÅRDEN

[start] | [nästa] | [topp]

Pär å Lisa

text: Fredrek på Rannsätt

Å Lisa ho va styv å sa te Pär som så:
"Dä lönns int att te mej du frier,
för frier nôn te mej, så lyr ja´ int på,
näj allri här i vâlas tier!"
Å kors må dä?
Hä hä hä hä!
Dä va e litta stôlli vise.

Å Pär han fnös å sa te Lisa se så här:
"Dä lönns int att du går å pöser;
ja´ tänker allri nônnstinn göre mej besvär
fôr dej å int fôr are töser."
Å kors må dä?
Hä hä hä hä!
Dä va e litta stôlli vise.

Å  Pär å  Lisa snôrkne skeldes ôt så brådt,
å inte vet ja´ hvart di vannre;
men fôlle vet ja´ dä, att inna åre gått
så geffta di sej mä hvarannre.
Å kors må dä?
Hä hä hä hä!
Dä va e litta stôlli vise.

[start] | [nästa] | [topp]
F.A. Dahlgren (1816-95)
VISER

VARMLANSKE TONGMÅLE
DECKTA ÅTTÅ
FREDREK PÅ RANNSÄTT
TREDJE UPPLAGAN
1914
NORSTEDT SÖNERS FÖRLAG

[tillbaks index] | [topp]