[Månses friinger] | [tillbaks index] | [start]

FREDRIK AUGUST DAHLGREN (1816-1895)

   

   

FREDRIK AUGUST DAHLGREN (1816-1895)

Fredrek på Rannsätt
Viser på varmlanske tongmåle
Wermlänningarne sista scenen
Wermlänningarne sångtexter
Värmlandsvisan
Den låta Rannsätts Fredrek sang

   Jänta å ja´
   Frierfâla
   Hârr-khärs-boen
   Nils Annerssas vise
   Bremmsen
   Grisen
   Pär å Lisa
   Bonnspelmaen
   Brännvinns-fôrdârve
   Körkstöten
   Köke
   Gefftaslusta
   Månses friinger
   Ingri
   Kvesst-Lars
   Rotlanken
   
GEIJERSGÅRDEN

Visning - Klicka här

GEIJERSGÅRDEN

[start] | [nästa] | [topp]

Månses friinger

text: Fredrek på Rannsätt

Dä trodd´ ja´ allri kunne hänne,
att nônnstinn ja´ skull´ få e jänte;
men ja´ bord´ på i galen änne
å däfför feck ja´ gå å vänte.

Fôrrst fria ja´ te Kammer-Stina;
men se, ho gjord´ mej recktitt lessen:
den fine tösa bare flina
å sa, ja´ va för stygg i flesen.

Sänn frest´ ja´ på mä Brygghus-Lotta,
som bruker vare bra nåck slaski;
men ha en sett på skamm: ho spotta
å sa, ho töckt´ ja´ va för taski.

Så drog ja´ te mä Köks-Malena
en gang ho stog i vesthusboa;
men gubevars, ho fnös å mena
att ja´ va lagom fri´ te soa.

Barn-Kajsa bârk´ ja´sta mä sänna
å tänkt´ få vatten där på kvarna;
men ho te skrike: "Lag´dej hänna,
din fuling, du kan skrämme barna!"

Te slut ja´ rök på Laggåls-Maja,
å ho, förståss, va int så better;
ho tatt mej gärn´, om int den kaja
tänkt frie sjôlv te Oxstalls-Petter.

Nu ble ja´ ille hôôl för dätte
å sörd´, så ja´ höll på te stupe;
men då så tänkt´ ja´ själa lätte
å geck te Kalsta för te supe.

Ja´ stana uttafôr den kroen
där som dä finns e pig´ så prati;
ho kan regär´ som bare noen,
di kallar henn´ för Lotta Kati.

Ho kom å hjâlp mej recktitt bra ho
ur sôrja övver frierstraffe;
"Hva står han här så dôven?" sa ho,
"kom in å få sej en kopp kaffe."

"Ja, tack som bjur", sa ja´ å knoga
i väg mä henn´ in i en kammer;
men sänna minns ja´ int så noga
hva där vi smâla fôr en slammer.

Dä minns ja´ lell hur tösa sa mej,
att ja´ int va jusst blann di fula;
å förrn ja´ vesst´ ett ol, ho ga mej
en kuss blankt medt på sjôlve trula.

Dä må ja´ sije, att den kussen
den töckt´ ja´ recktitt att han smaka,
å däfför tog ja´ tobbacksbussen
ur mu´n å ga en kuss tebaka.

Å sänna va int vârrt te trase
mä anne tal te flecke-smula
än dä, att om int allt går rase,
så ska vi geffte oss te jula.

Å sålless feck ja´ lell e jänte
å e, som int ä mä di skralsta.
Jojo, en slepper gå å vänte,
om bar´ en gir sej in te Kalsta.

[start] | [nästa] | [topp]
F.A. Dahlgren (1816-95)
VISER

VARMLANSKE TONGMÅLE
DECKTA ÅTTÅ
FREDREK PÅ RANNSÄTT
TREDJE UPPLAGAN
1914
NORSTEDT SÖNERS FÖRLAG

[tillbaks index] | [topp]